1080 mikus nenormāls

Ceturtais Eiropas kausa posms ziemas vindsçrfing⠄WWEC 2010 Meþezers” (Winter Windsurf European Cup 2010) no 19.-21. februârim atpûtas un sporta kompleks⠄Meþezers”, Aizkraukles rajonâ, Pïaviòâs.

1080 mikus veikbords
1080 mikus sniega motocikls