Andris Ansis Špats “Latvijas spēka vietu unikalitāte”

5748

Andris Ansis Špats
Tehnisko zinātņu doktors, disertācijas tēma — “Dzīvais un mirušais ūdens”, enioloģijas speciālists, pētnieciskās z/s “Gundegas” Limbažu rajonā īpašnieks, daudzu publikāciju un rakstu autors, praktiski pētījis un mērījis Latvijas spēka vietu enerģētiku.
Vairāk informācijas www.spats.lv

Pilns vēstījums: Karnakas Megalīti. Stāvošie akmeņi runā

Konference “Baltu sakrālais mantojums.”
Ir svarīgi meklēt gaismu savā iekšienē — zināšanu un gara gaismu. Zīmīgi, ka novembrī ir Latvijas dzimšanas diena, kad vairāk kā citkārt aizdomājamies par to, kas ir īstenā latvietība, kur ir mūsu saknes, no kurienes nāk mūsu zināšanas un mūsu spēks… Daudzi cilvēki sajūt, ka atkal ir atmodas laiks, tikai šoreiz nevis politiskās, bet garīgās atmodas laiks, kas pamazām liek pievērst uzmanību mūsu pašu vērtībām — esam izskrējušies pa pasauli, pamēģinājuši, izgaršojuši citu kultūru vērtības, meklējuši Rietumos un Austrumos, bet tagad, kā Sprīdīši, pamazām atgriežamies Mājās… Par to liecina kaut vai tas, ka arvien vairāk svinam īstos Saulgriežus, vēlamies uzvilkt tautastērpu, apmeklēt Latvijas svētvietas, uzzināt par dainām, baltu zīmju spēku un nozīmi.
Pateicamies konferences rīkotājiem par iespēju publiskot tās materiālus.

Meklē dzivotprieks TV arī citu konferences Baltu sakrālais mantojums lekciju ierakstus:

Ludmila Kortunova “Latvijas attīstības iespējas”
Valdis Muktupāvels “Baltu kultūras telpa. Mīts vai realitāte?”
Otto Ozols “Latvieši. Nācijas izveidošanās. Vai noriets?”
Juris Urtāns “Velna vietas Latvijā”
Gunta Saule “Dievturība, latviskā dzīvesziņa un riti mūsdienās”
Andris Ansis Špats “Latvijas spēka vietu unikalitāte”
Ilze Liepiņa “Dainu dzīvības spēks”
Andrejs Broks “Mūsu svētais mantojums.”
Jānis un Dace Vītoli “Dzīvot ar tēvzemi un tautas dziesmu sirdī”
www.dzivotprieks.lv

seko mums draugiem.lv un facebook.com, saiti meklē logā lapas kreisajā malā.

 

 

STĀVOŠIE AKMEŅI RUNĀ

Losandželosa, 2000

Erceņģeļu vēstījumi

 

Informācija nolasīta no Karnakas (Francija) megalītiem – stāvošiem akmeņiem, – ko tajos iekodēja Erceņģeļi, gatavojot cilvēci gaidāmajām pārmaiņām uz Zemes. Arī citviet pasaulē iekodēts vēl vairāk informācijas. Šosziņojumus neierobežo nedz valoda, ne laiks; tie uztverami kā mūsdienīga informācija, kas domāta jaunajam Ūdensvīra laikmetam.

SATURS

 

1. nodaļa      Megalīti

2. nodaļa      Harmonija

3. nodaļa      Sākotne

4. nodaļa      Grācija

5. nodaļa      Erceņģeļi un planētas

6. nodaļa      Elementāļu valstība

7. nodaļa      Meistari

8. nodaļa      Varavīksne

9. nodaļa      Jaunās Jeruzalemes iespējas

10. nodaļa    Atjaunošana

11. nodaļa    Talanti un radošā darbība

12. nodaļa    Dvēseles ceļojums

13. nodaļa    Skats nākotnē

 

1. nodaļa               Megalīti

 

Vēstījumu, kuru jūs lasāt kontekstā ar savu laiku un vietu, Karnakas stāvošajos akmeņos iekodējām mēs, Erceņģeļi. Tas ir nepārtraukts process, kuru mēs uzsākām drīz pēc pirmā pasaules kara. Šis globālais konflikts aizsāka sabrukuma procesu, kas izjauca līdzsvaru ne tikai uz Zemes, bet arī Visumā. Tā bija ūdensšķirtne jūsu pasaules vēsturē, mirklis, kad mēs sajutām nepieciešamību iejaukties. Jūsu sabiedrības atšķelšanās no garīgās pasaules virza cilvēci uz pagrimumu, to it sevišķi veicina destruktīvā tehnoloģija un materiālisms.

 

Senos stāvošos akmeņus uzslēja jūsu senči, lai Zemei piesaistītu vitāli svarīgās dzīvības enerģijas, ko pārraida Saule un citi kosmiskie spēki. Līdzīgā veidā jūsu čakru sistēma nepārtraukti uzņem enerģiju, lai saglabātu dzīvības spēku ķermenī un tā orgānos. Uz Zemes pastāv īpaši ieejas punkti, kas uztver šo visbūtiskāko solāro spēku. Mēs šos punktus saucam par svētvietām, jo tie veidoti saskaņā ar Radītāja plānu.

Megalīti aktivizē kosmiskos spēkus un vizuāli piesaista šai vietai uzmanību. Tie darbojas līdzīgi kā akupunktūras adatas uz Zemes, saglabājot un stimulējot dzīvības enerģijas plūsmu tur, kur tas nepieciešams. Šiem akmeņiem piemīt tāds pats Mīlestības spēks kā eņģeļiem, un tie vibrē vienā ritmā ar cilvēka sirds čakru. Akmeņi nepieciešami kā transformētāji, lai varētu fokusēt enerģijas atjaunošanas procesā. Megalīti uztver smalkās barojošās enerģijas, ko nepieciešams novadīt zemē, lai atjaunotu pastāvīgu augšanas ciklu.

Senatnē ikviena nozīmīga konstrukcija tika rūpīgi ievietota ainavā, lai to pasargātu no disharmonijas enerģētiskajā līnijā vai svētvietā.

Šīs enerģētiskās vietas uz Zemes, ko tagad sargā Megalīti, mēs iezīmējām jau pirms Atlantīdas krišanas. Tās domātas, lai līdzsvarotu enerģijas. Ja cilvēki pārlieku izjauc enerģētisko līdzsvaru, Zeme pati to var atjaunot, piesaistot kosmiskos spēkus, bet tas jau saistīts ar lielām dabas katastrofām. Šobrīd jūs atrodaties smalkā starpposmā, kad vēl ir iespējams novērst lielus postījumus. Vēl ir laiks atjaunot līdzsvaru un sasniegt kosmisko harmoniju.

Lielie akmeņi un svētvietas atgādina par mūsu klātbūtni un uzjunda jūsu prātos senas atmiņas. Šos akmeņus izvietoja cilvēku grupas Neolīta laikmetā, kad vēl pastāvēja komunikācija starp cilvēkiem un eņģeļu valstību. Tas atviegloja uzdevumu uzsliet akmeņus; mēs devāminstrukcijas, kā izmantot skaņas frekvenci – dziedāšana un koncentrēta darbība izmaina gravitācijas iespaidu.

Šīs akmens struktūras bija ļoti spēcīgas un aizsargātas vietas, kur regulāri notika kopienas ceremonijas. Te tika svinēti Zemes un kosmiskie cikli kā gadskārtēji periodiski notikumi. Tajos laikos vēl atklāti notika kontakti ar citām debesu sfērām. Šajās vietās nāca un gāja daudzi. Megalītu vietas vēl joprojām izmanto kā kosmiskos lidlaukus, taču te nav vajadzīgi nekādi fiziskie lidaparāti. Arī cilvēki varēja izmantot šos portālus, lai ārpus ķermeņa ceļotu uz citām planētām vai galaktikām. Mēs iestrādājām portālus, bet akmeņus, kas tos iezīmēja un noenkuroja, cilvēki uzslēja vēlāk.

Cilvēki, kuri ceļoja caur šiem vārtiem uz citām dimensijām, atgriezās ar zināšanām, lai tās nodotu tālāk Zemes iedzīvotājiem, kas fiziskajā dzīvē ir atkarīgi no Saules un citām kosmiskajām enerģijām.

Tomēr pamazām gadsimtu gaitā šī saikne ar citām pasaulēm mazinājās, līdz mēs redzējām, ka cilvēki vairs nedzīvo saskaņā ar dievišķoplānu, ka viņi ir zaudējuši izpratni par savu vietu kosmiskajā kārtībā. Cilvēki bija aizmirsuši savu sākotni. Evolūcija vairs negāja pēcplāna, un bija aizsācies šķelšanās process. Tad tika nolemts noteiktos akmeņos ieprogrammēt informāciju par cilvēces sākotni un uzmundrinošu vēstījumu par nākamību, lai palīdzētu atjaunot līdzsvaru.

Mūsu mērķis ir palīdzēt jums radīt jaunu dzīvesveidu uz Zemes un atgriezties pie visuma harmonijas.

 

Uzsākot veidot svētvietas, mēs sapratām, ka cilvēce jau ir zaudējusi savu dievišķo cēlumu, eleganci un laipnību, un mēs nezinājām, cik tālu šis kritiens turpināsies. Mēs centāmies atjaunot līdzsvaru, atstājot saikni ar dievišķo sevī, bet cilvēku prātus jau bija ietinusi tumsa. Lielākā daļa cilvēku aktivitātes kļuvušas destruktīvas, jo tās zaudējušas saikni ar Avotu. No tā cieš arī Visums, jo piesārņojums cilvēka prātā novedis pie visaptveroša planētas piesārņojuma, atstājot iespaidu uz citām planētām.

 

Mēs gribam jums atgādināt, ka jums, kā cilvēkiem, ir īpaša loma kosmiskā enerģijas transformācijā, tas pats uzdevums, ko ilgu laiku pildīja svētvietas. Jūs esat atbildīgi par savu vibrāciju paaugstināšanu gan garīgi, gan fiziski, lai tādā veidā celtu arī planētas vibrācijas. To var sasniegt darbojoties saskaņā ar dabisko kārtību jūsu fizisko spēju robežās, nevis pretojoties dabas plūdumam un tās ritmiem.

Savukārt, jūsu planēta transformē tās enerģijas, kas ieplūst caur svētvietu galvenajiem punktiem. Pretošanās, vai šī dabiskā plūduma noliegšana bloķē cilvēces un planētas evolūciju.

Aplamie materiālistiskie mērķi, kas tika pasniegti kā progress un neizpratne par kosmisko enerģiju vitāli svarīgo lomu, aizkavējusi jūsu attīstību un saskaņošanos ar dvēseli. Disharmoniju rada ūdens piesārņojums, intensīvā gaisa un ceļu satiksme, nepārdomātā ēku būvniecība, plaša ķimikāliju lietošana un elektromagnētisko lauku iejaukšanās atmosfērā. Cilvēku radītās negatīvo enerģiju plūsmas ārkārtīgi iespaido pozitīvo oriģinālo struktūru un darbojas pret dabisko līdzsvaru.

Ja cilvēkā ieplūstu un starotu garīgās izpratnes gaisma, matērija tai atsauktos un harmoniski kalpotu cilvēcei. Bez šīs gaismas matērija kļūst tumša un smaga un izstaro kontrolējošu varu pār cilvēci. Mantrausīgā sabiedrība nevar atjaunot harmoniju uz planētas.

 

Drīz jūs pieredzēsiet spēcīgu kosmisko enerģiju ieplūšanu – daži to jau ir sajutuši, – kas iespaidos Zemi un caur jūsu čakrām paaugstinās jūsu apziņu, lai sagatavotu jūs gaidāmajai apgaismībai. Agrāk pie jums tika sūtīti apgaismoti Skolotāji, lai palīdzētu atmodināt jūsu garu. Tagad mēs, Erceņģeļi, darbojamies kā starpnieki starp fizisko un dievišķo dzīvi.

Ja mūsu vēstījums sasniedz jūsu sirdi, atcerieties arī tā glabātājus, stāvošos akmeņus, starp akmeņiem un eņģeļiem pastāv dziļa garīgā saikne. Atšķirībā no mums, eņģeļiem, akmeņi, tāpat kā cilvēki, ir daļa no evolūcijas un vitāli svarīgi elementi Zemes līdzsvara atjaunošanā.

Dzīves nolūks ir dvēseles nevis sugu evolūcija, un evolūcija ir atkarīga no personas spējas apgūt mācību jebkurā dzīves situācijā. Uz patiesību un apgaismību nekad neved tieši ceļi, vienīgi taciņas, kas maina jūsu apziņu, ļaujot jums uztvert Zemes realitāti kā veseluma daļu.

 

Jūsu planēta gājusi cauri tumšam vēstures periodam, kad nebija svarīgi, vai mācību process ir pozitīvs vai negatīvs. Jūsu ikdienas dzīves kvalitāti iespaidoja neapzināta izvēle. Svarīgi bija tikai tas, vai mācība ir efektīva.

Nākotnē būs ārkārtīgi nepieciešams, lai mācība notiktu caur pozitīvu izvēli, kas palielinātu dzīves vērtību.

Tikai tas jūs atbrīvos no baiļu modeļiem, kas tik ļoti ierobežo dvēseles evolūciju.

 

Daudzi cilvēki nokļūs situācijās, kas ļaus viņiem saskarties ar vecajiem kosmiskajiem modeļiem. Neatrisinātās karmiskās situācijas atkārtosies līdz brīdim, kad tiks izārdīti vecie modeļi. Ja to neizdosies paveikt pašreizējā inkarnācijā, problēma būs jāatrisina garu pasaulē pēc nāves, kas jau ir daudz grūtāk, jo te nepieciešama palīdzība vairākos līmeņos. Šīm dvēselēm vairs netiks dota iespēja atgriezties uz zemes, lai pārspēlētu savas drāmas uz planētas, tās tiks atrisinātas citā dimensijā.

Jaunie apstākļi uz Zemes un debesīs vairs neļaus atkārtot vecos negatīvos modeļus. Negācijas perēkļi tiks aiztraukti prom kā putekļi. Tos cilvēkus, kas būs palikuši šeit, vadīs akmeņi un eņģeļi.

 

 

  2. nodaļa                   Harmonija

 

Šis vēstījums ir domāts, lai uzrunātu sirdi, garu un dvēseli. Mīlestība ir varens spēks gan Visumā, gan uz Zemes. Dažreiz tā var būt postoša, ja tā pasniedz jums dzīves stundas, mācot to, kas nav Mīlestība, atbrīvojot jūs no ilūzijām un atverot acis. Tā var būt maiga kā vēsma, ja jūs tajā ieklausāties, un postoša kā vulkāna izvirdums, ja jūs to nedarāt.

Dievišķā Mīlestība ir universāls, radošs spēks. Ļaujot tam vadīt jūsu dzīvi uz Zemes, jūs kļūstat uzticīgs savam Augstākajam Es.

Planētas negācijas nevar tikt transformētas bez Radītāja Mīlestības dinamiskā spēka. Vienīgais, kas aug bez Mīlestības klātbūtnes ir sarūgtinājums.

Toreiz, kad mēs sākām veidot planetāro enerģiju tīklus ap Zemi, mēs vēlējāmies, lai tie rezonētu ap dzīvības Avotu un ļautu attīstīties un izpausties cilvēces dzīvesveidam pilnīgā saskaņā ar kosmiskajiem principiem un dabiskajiem ritmiem. Zeme ir kosmosa integrālā daļa, kas harmonizē visu Saules sistēmu. Ja tai trūkst līdzsvara, tas iespaido ne tikai Saules sistēmu, bet visu universu. Plānojot kosmisko enerģiju modeļus Zemei, mēs gribējām nodrošināt jūs ar globālo dzīvības atbalsta sistēmu tā, lai Visuma enerģijas plūsma caur asinīm un fiziskajiem orgāniem turpinātos cilvēka ķermenī.

Starp cilvēka ķermeni un Zemes ķermeni pastāv vienojoša rezonanse, tie veidoti no vienas vielas. Ja cilvēki nav harmoniski, tāda nav arī planēta, un arī mēs kosmosā sajūtam šo harmonijas trūkumu; jūs vairs neesat vienoti ar Radītāju. Jums vairs nav skaidra patiesība par radīšanu, un jūsu iekšējā dzīve vairs neatspoguļo radīšanas ārējo harmoniju. Kādreiz cilvēki dzīvoja harmonijā ar savu vidi un bija saskaņoti ar dzīvības spēku. Līdzsvarota šī spēka plūsma atspoguļojas cikliskajā dzīvesveidā, saskaņotā ar debess ķermeņu kustību. Visu gadu notika dažādas ceremonijas, atzīmējot nepieciešamos atpūtas, stādīšanas un ražas novākšanas laika periodus. Tolaik pastāvēja izpratne par neredzamo debesu būtņu eksistenci un to funkcijām un par to, cik Zemei ir nepieciešami mūsu izveidotie enerģētiskie tīkli.

 

Cilvēcei jāatjauno spēja atsaukties un saskaņoties ar šiem ritmiskajiem modeļiem. Jums jāiemācās ieklausīties sevī un jāatrod sava iekšējā patiesība, – tas ļaus jums atkal sadarboties ar Visuma gaismu. Intuīcija atjaunos jūsos to izpratni, ar kādu bija apveltīti senie Zemes iedzīvotāji. Šī gudrība ļaus jums apvienoties ar dievišķo kosmisko spēku. Tas ir jūsu mantojums. Tagad ir radusies nepieciešamība pacelt apziņu augstākajā līmenī un integrēt debesu gudrību planetārajā līmenī. Šim nolūkam jūsu kosmiskās ģimenes sūta jums jaunu enerģiju, kas jums palīdzēs atrast pareizo virzienu un atjaunot dzīvē līdzsvaru.

Kādreiz ikvienam dabiskam procesam sekoja vienkāršas spontānas atbildes emocijas. Toreiz tās nebija baiļu projekcijas, kā tagad. Emocijas ir virzījušās pa negatīvo ceļu, un tām it visur seko ēnas. Lai celtu cilvēces vibrācijas un atgūtu savu zaudēto dievišķību, jums jāattīsta sevī augstāka jūtīguma pakāpe, priekšgalā izvirzot mīlestību un strādājot ar labo smadzeņu puslodi, kas atklāj intuitīvās zināšanas.

 

Zemāko emociju vibrācijas, ko baro naids un bailes, ir apēnojušas patiesību. Zemes auru tagad izkropļo cilvēku skumjas par atšķelšanos no gaismas un Radītāja Mīlestības.

 

Tūkstošiem gadu jūs esat dzīvojuši negodājot kosmiskos likumus. Garīgos likumus jūs esat aizvietojuši ar cilvēku izdotiem likumiem, kas balstās uz varu un kontroli; tie nepauž Visuma dabisko harmoniju.

Vienīgi radītāja gaisma var izgaisināt šīs ēnas un izmainīt Zemes vibrācijas. Daudzi no jums jau sākuši dziedēt savas rētas. Jūs jau varat ievilkt gaismu savos ķermeņos, atveroties pārmaiņām. Iepriekšējās dzīvēs jūs esat absorbējuši pārāk daudz sāpju un ciešanu un jūsos atlicis pārāk maz „dejojošās enerģijas ”, kas piemita agrākajiem cilvēkiem. Viņi dziesmas un dejas izmantoja kā sakrālo saikni starp debesīm un zemi, lai dzīvē sasniegtu līdzsvaru. Ar dejām tika godāti gadalaiki, tādējādi atdzīvinot gan ārējo, gan iekšējo dievišķās enerģijas plūsmu. Planētai un cilvēkiem nepieciešama garīga barība, Mīlestība, kas svēta un godā ciklus un visas pārmaiņas dzīvē.

Ilgais atšķirtības laiks no kosmiskās apziņas licis jums uzskatīt ikdienas dzīvi par maznozīmīgu. Cenšoties aizvietot lietu dabisko kārtību, jūs esat radījuši paši savu paviršu kārtību, un tagad tā sabrūk, jo negūst Visuma atbalstu. Lai dzīvotu harmonijā, jāizveido gan iekšējā, gan ārējā saikne ar dievišķo. To jūs varat izdarīt, noskaņojoties uz svēto telpu sevī, kur valda pilnīgs miers. Ieklausoties savā Augstākajā Es, jūs varat rast sev visas nepieciešamās atbildes. Zemākais runā caur negatīvām emocijām. Cilvēka inkarnācijas mērķis ir atmodināt iekšējo dvēseles spēku un atjaunot vienotību un līdzsvaru, kas ēnas pārveido gaismā.

 

Ja sabiedrība atzīst tikai vienu savas būtības aspektu, piemēram, ja skaistums kļūst par modes lietu vai bagātību gūst populāri talanti, tad tiek noliegti tie, kuriem nav nekā, ko piedāvāt; ubagi un nemīlami cilvēki. Tas rada mīlestības trūkumu, sāpes, un tad jārēķinās ar negatīviem spēkiem. Ja negatīvais tiek pieņemts, kopiena tiek bagātināta, bet to ignorējot, tiek pievilktas ēnas, kas rada sociālo šķelšanos un izraisa mežonīgas akcijas. Ja cilvēka sirds un prāts būs saskaņoti ar Mīlestības frekvenci, planēta tiks atveseļota un kļūs vienota. Ja jūsu sabiedrība to nevarēs iemācīties, planēta sevi atjaunos bez jūsu piekrišanas, un daudzi no jums tiks atbīdīti no šī procesa.

Pārāk ilgi jūs esat bijuši atšķirti no Radītāja Mīlestības, kas ir tik būtiska cilvēka dzīvei. Tagad mēs iejaucamies jūsu vēsturē, lai atvērtu jūsu sirdis šai Mīlestībai, ja vien jūs vēlēsities to saņemt.

Mēģiniet saprast, ka mūsu eņģeļu valstības, enerģijas lauks ir ļoti spēcīgs, un cilvēki, kas nebūs attīstījuši pietiekamu jūtību, mūsu klātbūtnē jutīsies apjukuši un nobijušies. Tikai tad, ja jūs pazīstat Mīlestības spēku, jūs bez bailēm varat izturēt eņģeļu klātbūtni.

 

Jūs nekad neesat vieni, lai gan daudzi no jums jūtas vientuļi un atslēgti. Mēs vienmēr esam bijuši ar jums, bet tā kā uz Zemes vibrācijas līdz pat nesenai pagātnei bija ļoti zemas, mēs nespējām piekļūt jūsu dzīvei. Mēs spējām kontaktēties vienīgi ar tiem, kurus jūs saucat par svētajiem un kuru vibrācijas bija pietiekami tīras, lai tiešā veidā varētu saskarties ar dievišķo enerģiju. Viņi kalpoja, lai atgādinātu citiem, ka ir iespējams sasniegt šo vienmēr klātesošo Mīlestību.

Nākotnē daudzi no jums spēs sajust augstākas frekvences būtņu klātbūtni, kas apgaismos jūsu ceļu. Pievērsieties garīgajai praksei, nepametot ikdienas darbu, un jūs pieredzēsiet iekšēja prieka stāvokli, ko jums tik ilgi neļāva sajust vecās ticību sistēmas, kontrolējot prātu un ķermeni. Prieks atbrīvos jūs no tiesājošās sistēmas, kas dominēja ikvienā civilizācijā, atdalot jūs no dievišķās būtības.

Tagad cilvēcei dota iespēja saprast, kā Zeme iespaido Saules sistēmu un otrādi, kā to apvienotās enerģijas darbojas kopīgi, lai saglabātu fizisko līdzsvaru un nodrošinātu dzīves garīgo kvalitāti. Novērtējot šo būtisko sadarbību, jums radīsies vēlme attīstīties, un jūs atbalstīs eņģeļi un citi mūsu debesu palīgi.

 

Visām dzīvības formām ir sava elektromagnētiskā identitāte, izmērāms enerģijas vibrāciju lauks. Tas attiecas arī uz neredzamām dzīvības formām, jūsu palīgiem – eņģeļiem. Mēs nepārtraukti dažādās frekvencēs sūtām un uztveram signālus, kā radio ar daudzām stacijām. Jūsu domu viļņu garuma enerģija var jūs atbrīvot. Domu spēks ir radīšanas spēks, jo matērija seko domai. Domas rada jūsu dzīves kvalitāti. Tās iespaido jūsu emocijas. Atkarībā no tā, vai jūsu domas ir nomāktas, vai arī plūst brīvi, tās iespaido jūsu ķermeņa veselību un jūsu vidi. Jūsu domas nav privātas; tās uztveram gan mēs, gan arī citu būtņu Augstākie Es. Domas iemieso visdažādākās enerģijas un veido jūsu dzīves modeli.

 

Uz Zemes ir daudzas spēka vietas, kur saglabājušies stāvošie akmeņi, un jūs varat doties turp, lai uzņemtu enerģiju; tur jūs varat kontaktēties ar kosmosa dziedinošajiem spēkiem. Svētvietās varat atbrīvoties no traucējumiem, ko rada elektrības vadu mudžekļi, elektromagnētiskie lauki un negatīvās domas, kas pieblīvē atmosfēru un neļauj plūst tīrām domām. Paaugstinot savas vibrācijas svētvietā, pastiprinās gan svētvietas, gan jūsu pašu enerģija. Katra šāda vieta ir Zemes un kosmisko ēterisko enerģiju fokuss, šo spēku apvienojums. To simbolizē baznīcas smaile vai mošejas minarets. Tās visas ir celtas uz spēka vietām, lai piesaistītu kosmiskos spēkus un atjaunotu Zemi procesā, kuru var aktivizēt ar domu spēku.

Tagad tāpat kā agrāk, cilvēka dzīves problēmu sakne ir garīgo centienu trūkums un tas, ka jūs neko neredzat ārpus savām nebeidzamajām aktivitātēm. Līdz šim cilvēce nespēja neko uztvert skaidri un harmoniski, jo smadzeņu puslodes nebija līdzsvarotas. Loģiskā, aprēķinošā kreisā puslode dominēja pār intuitīvo labo puslodi, tādēļ cilvēku darbību vadīja nevis iedvesma, bet intelekta aprēķins. Lielas problēmas jums radījis arī līdzsvara trūkums starp vīrišķo un sievišķo enerģiju. Laiks iemācīties līdzsvarot abu smadzeņu pusložu funkcijas un atšķirīgās vīrišķās un sievišķās kvalitātes tā, lai jūs varētu darboties harmonijā ar citām Visuma būtnēm.

 

Mēs redzam, ka tehnoloģija turpina attīstīties bez jebkādas garīgas motivācijas. Tas, ko jūs saucat par zinātniskiem izmēģinājumiem, būtībā ir subjektīvs un ierobežots veids, kā gūt zināšanas, nesaprotot veselo. Pārāk liela uzmanība tiek veltīta ierobežotajiem loģiskajiem spriedumiem, kas nespēj sniegt daudzveidīgās realitātes patieso ainu. Šī detaļu un „izmēģinājumu” pārspīlēšana mazinājusi jūsu spēju sajust prieku un ekstāzi, noārdījusi ticību instinktiem un jūtām. Tas novedis pie bezspēcības sajūtas un „upura” apziņas, kas pazemina jūsu vitalitāti.

Savukārt vitālās enerģijas trūkums novedis pie daudzām fiziskajām problēmām imūnsistēmā. Problēmas rodas pat dzīvnieku pasaulē, kas atspoguļo to, kas notiek ar cilvēci. Visām dzīvības formām pastāv dabiska nepieciešamība piedzīvot prieku un izpaust savu radošo būtību caur fiziskajām sajūtām un caur prātu.

Ja cilvēkiem netiek dotas iespējas apgūt smadzeņu labās puslodes bagātības un tos iesprosto intelekta rāmjos, rodas nepiepildījuma sajūta. Daļa jauniešu šādos gadījumos sāk lietot narkotikas. Tas noved pie vēl lielākas abu pušu apziņas šķelšanās, jo pieredze ir nesavienota un ierobežo radošās attīstības iespēju pamatotā ceļā. Narkotiku lietošana var novest pie pilnīgas atraušanās no dzīves un dīvainām zemapziņas līmeņa dēmonisko spēku manifestācijām.

 

Jums jāiemācās lietot visus piecus maņu orgānus kopā ar sesto maņu – intuīciju. Visi kopā tie veido septīto maņu – Mīlestību, kas ļauj jums rast mieru un piederību Visumam. Dzīvojot caur sajūtām un vadoties pēc iekšējām zināšanām, ko neapēno negatīvas emocijas, jūs pieņemtu dzīves priekus, pārbaudījumus un izaicinājumus kā ceļu, kas ļauj izpētīt pašam savas personīgās dzīles un resursus.

Jums jāiemācās izpaust savu jūtīgumu un juteklību caur mīlestību, lai varētu pacelties uz augstākiem pieredzes līmeņiem. Noliedzot kādu no šīm dāvanām, jūs atsakāties no vissvarīgākā mācību instrumenta un noliedzat dzīvības plūsmu. Kā gan jūs varētu saskaņoties ar kosmosu, ja neesat saskaņā ar savu paša jūtību. Nespēja atsaukties uz dzīvi ar pozitīvām jūtām nocietina emocijas un rada neirozes. Ja jūs vēstures gaitā būtu spējuši izteikt savas jūtas un radošo būtību pozitīvi, jūsu emocijas nekad nebūtu kļuvušas tik baiļpilnas.

 

Jūs šobrīd atrodaties mācību procesā, lai kļūtu par pilnībā inkarnētiem cilvēkiem, mācoties saskaņot savu personīgo gribu ar radītāja gribu. Šādā veidā tiks attīstītas jūsu līdzradītāja spējas, kaut gan jūs jau visu laiku savā dzīvē esat radījuši gan labo, gan slikto. Ikvienā situācijā jums pastāv izvēles iespēja. Radītājs netiesā, bet atļauj. Tie ir cilvēki, kas tiesā un nespēj piedot, kas soda sevi un citus, izvēloties atkārtotās ciešanu dzīves, līdz aizmirstas to jēga un vienkārši izveidots ierasts modelis. Pienācis laiks apturēt ciešanas un sajust prieku. Sāciet izmantot savu spēju negatīvo jūtu vietā likt pozitīvās.

Ļaujoties iekšējai vadībai, jūs sasniegsiet savu radošo talantu augstāko izpausmi. Kad jūs atbrīvosieties no jūsu reliģisko un izglītības sistēmu ierobežojumiem, jūs spēsiet izpaust dzīvi pilnībā un ar prieku. Uzņemieties atbildību izpaust savus radošos talantus, izmantojot sešus maņu orgānus, kas jūs savieno ar garu. Šādas izmaiņas apziņā palīdzēs jums atgūt savu garīgo identitāti.

 

Uzturot ciešus sakarus ar savām sajūtām, jūs sāksiet apgūt elementāļu – akmeņu, uguns, ūdens, vēja un mākoņu valodu. Jūs būsiet noskaņoti uz smalkajiem dzīvības spēkiem, kas piemīt visām dzīvajām būtnēm. Lai atgūtu Visuma līdzsvaru, cilvēkiem jādzīvo apzinātā harmonijā ar visām dabas būtnēm uz planētas un atkal jāveido ar viņiem kooperatīvās attiecības, kādas pastāvēja kādreiz. Tikai tad uz Zemes pilnībā varēs izpausties Mīlestības spēks.

 

Senatnē cilvēki spēja atzīt savu dievišķo sākotni. Viņi godāja un uzturēja dvēseles saikni ar planētām un zvaigznēm, no kurām reiz bija nākuši. Senči palīdzēja sabiedrības dzīvē. Taču vēlāk, pieaugot iedzīvotāju skaitam, radās cīņa par zemi un varu, kas aizsāka baiļu kultūru. Senču tēls pārvērtās bargos dievos, kas jāpielabina ar ziedojumiem. Radās bailes no neredzamā. Jūs joprojām baidāties no citām dzīvības formām – gan redzamām, gan neredzamām, jūs baidāties no dzīves.

Pienācis laiks uzzināt, kas patiesībā bija jūsu senči, un kā neredzamā garu pasaule harmonizē jūsu dvēseles ceļojumā caur jūsu dzīvi.

 

3.nodaļa.               Sākotne.

 

Sen atpakaļ uz Zemes tika radīts skaists dārzs, taču cilvēce pret to izturējās nevērīgi un visbeidzot neapzināti to pameta. Aiziešana no dārza ir zaudējums dvēselei. Tā atjaunošana atkarīga no jums pašiem un jūsu spējas par to rūpēties. Dārza atjaunošana atveseļos jūsu planētas auru, ko tagad klāj veseli negatīvu domu mākoņi.

Nenovērtējiet par zemu saskarsmi ar dabu, tuvību ar dārzu, kas baro visus maņu orgānus, ļaujot sajust iedvesmu, kas, savukārt, baro dvēseli. Dārzā jūs piedalāties varenā radīšanas procesā.

Jums jāsajūt, ka esat daļa no Zemes Dārza. Taču daudziem cilvēkiem, kas pavada savas dienas ieslēgti sienās, tas vairs nav dzīves centrālais punkts. Zeme kā paradīzes Dārzs ir reālā redzamā saikne enerģiju plūsmā starp augstākajām un zemākajām garu pasaulēm. Ar zemākajām pasaulēm mēs nedomājam tumsu vai elli, bet gan tos neredzamos esības līmeņus, kas atrodas zemākā evolūcijas pakāpē nekā jūs, un tādējādi būtiski atbalsta cilvēku dzīvi. Pastāv arī neredzamas augstākās pasaules, un tās atbalsta cilvēka dvēseles evolūciju, lai gan pašas neveido daļu no šīs evolūcijas procesa. Taču diemžēl mums jāatzīst, ka kosmiskā saikne starp šiem dažādajiem esības līmeņiem vairs nedarbojas saskaņā ar dievišķajiem nodomiem.

Dzīvības plūsma no saules sistēmas ir traucēta un ierobežota. Tā rezultātā būtiskās kosmiskās enerģijas rezerves ir nepietiekamas pašreizējām planētas vajadzībām; liela daļa enerģijas tiek pazaudēta vai novirzīta. Ja visas enerģijas tiktu izmantotas pareizi, Zemes aura, raugoties no mūsu puses, mirdzētu spožā gaismā.

Jūs esat ļoti atrāvušies no veseluma un vairs neapzināties savu esības nolūku. Jūs vairs neatceraties savu sākotni. Paraugieties zvaigznēs, uz planētām jūsu saules sistēmā un uz tālām galaktikām, tad jūs redzēsiet, no kurienes esat nākuši.

Pirms uz Zemes parādījās cilvēki un dzīvnieki, planēta tika iekopta kā dārzs, kur augu dzīve ritēja pilnā plaukumā. Šeit darbojās visi elementi un atmosfēra bija derīga turpmākai dzīvības radīšanai. Lai paplašinātu radīšanu, šeit ieradās dvēseles no citām planētām. Dzīves apstākļi uz citām planētām nevarēja nodrošināt fizikālā blīvuma pieredzi, kādu bija iespējams apgūt uz Zemes. Dažviet bija līdzīgi fiziskie apstākļi, taču turienes iedzīvotāji bija iznīcinājuši savu vidi un nu meklēja jaunas mājas. Pamatos šie atnācēji ieradās no jūsu pašu Saules sistēmas planētām. Raizes sākās tad, kad šeit ieradās būtnes no citām galaktikām, kaut gan zināma spriedze valdīja arī starp sākotnējiem atnācējiem. Vairums dvēseļu no planētām bija tuvu vai pat pilnībā pārstāvēja Radītāja Mīlestību, bet citi – nē. Katrā ziņā viņu uzdevums bija radīt turpmāko dzīvību uz Zemes. Tolaik uz Zemes neatradās eņģeļi, viņus šeit atsauca vēlāk, kad sāka attīstīties cilvēki.

Radošais spēks uz Zemes aptvēra gan formu, gan apziņu, laika gaitā attīstot bezgala daudz dzīvības formu, kas varēja pastāvēt vienīgi šajā īpašajā jūsu planētas atmosfērā un apstākļos.

Visas planētas un to dažādie iemītnieki iziet ilgstošu evolūcijas pārmaiņu procesu, lai visbeidzot varētu atgriezties Radītāja gaismā. Katrai dvēselei būtiska progresa daļa ir Zemes dzīves pieredze.

Atnācēju dvēseles uz Zemes strādāja ar gaismu, domu formām un elementiem, radot dažādas zivju, rāpuļu, kukaiņu, putnu un zīdītāju sugas. No šīm formām viņi tālāk attīstīja cilvēku sugu un, būdami apveltīti ar visaptverošu Mīlestību, viņi ieprogrammēja cilvēka zemapziņā saikni ar Radīšanas Avotu, saikni ar sevi un savu planetāro sākotni.

Vēlāk, cilvēku attīstības laikā, šeit ieradās dvēseles no citām galaktikām, kas neietvēra sevī Radītāja Mīlestību. Viņi vēlējās Zemi iegūt sev un radīja dinozaurus, cerot, ka tas aizkavēs turpmāko cilvēku sugas progresu. Viņi šeit gribēja būt vienīgie iedzīvotāji.

Kā jūs zināt, dinozauri staigāja pa zemi miljoniem gadu. Nekas ar viņiem nevarēja sacensties. Citu planētu būtnes mēģināja dzīvot līdzās šiem milzu radījumiem, taču visbeidzot tika nolemts, ka dinozauriem jāatstāj šī planēta, jo viņi bloķēja jebkuras jaunas dzīvības formas rašanos. Viņi neietilpa radīšanasplānā, un  ar viņiem nebija iespējama sadarbība, kā piemēram ar ziloņiem. Izvirda vulkāni, un dinozauru populācija nepārdzīvoja atmosfēras izmaiņas. Tomēr citu galaktiku būtnes šo planētu neatstāja, un ne visiem viņiem bija labvēlīgi nodomi.

 

Cilvēku suga evolucionēja ilgi, un Zemes atmosfēra kļuva blīvāka. Citu planētu būtnes mājoja gaismas ķermeņos, kas nebija tik blīvi kā fiziskie, taču tie sāka zaudēt savu androgēno formu. Ar laiku šis stāvoklis kļuva vēl sarežģītāks, jo uz Zemes notika enerģiju polarizācija, ko izsauca gara duālisms. Visbeidzot viņi sadalījās vīrišķajās un sievišķajās būtnēs. Sadalījušas savas dvēseles divās daļās, šīs būtnes sāka pāroties ar cilvēkiem, kurus pašas bija radījušas. Kopš šī brīža sākās meklējumi pēc atkalapvienošanās, cenšoties atrast savu otru pusi. Jūs esat šīs pirmās savienības pēcteči. Vēlāk arī citu galaktiku būtnes dziļi iegrima šajā fiziskajā pasaulē, aizmirstot savas saknes un savijot savus likteņus ar cilvēku dzīvi.

Šī procesa nolūks bija iemācīties strādāt ar enerģijām šajā īpašajā Saules sistēmā. Tagad mēs jums atgādinām, ka arī jums jāstrādā ar šīm enerģijām.

Toreiz jūs iegrimāt Zemes blīvumā un bijāt tik apjukuši, ka tā arī neko neiemācījāties. Jūs visi sapināties karmas tīklos, un par ieradumu kļuva redzēt tikai apkārtējo enerģiju negatīvos aspektus. Jūs pārņēma īpašnieciskuma tieksme, un jūs sākāt pakļaut cits citu.

Šāda emocionālā virzība lika jums darboties ar negatīvajām enerģijām, radot draudus visai cilvēcei.

 

Jūs esat šeit kopš pašiem laiku sākumiem; jūs paši esat šie senči, kas atkal un atkal piedzimstat uz Zemes. Sākotnējie cilvēki to saprata, un arīšodientas iezīmē garīgo sapratni.

Senatnē dvēseles no tāltālām vietām izvēlējās iemājot fiziskajos ķermeņos, lai iepazītu dzīvi šajā dimensijā. Viņu mērķis bija un joprojām ir tas pats – atgriezties pie Avota, taču ar jaunu pieredzi un lielāku garīgo spēku. Tomēr dvēseļu dalīšanās izsauca negaidītu pavērsienu, jo tiekšanās atkalapvienoties ar savu otro pusi kļuva spēcīgāka par tiekšanos atgriezties pie Radītāja. Visbeidzot tas tika pavisam aizmirsts. Taču atkalapvienošanās ar savu dvēseli nebūs iespējama līdz tam brīdim, iekams atsevišķās daļas nenolīdzsvaros katra savu vīrišķo un sievišķo enerģiju. Tikai tad varēs notikt veseluma integrācija.

Kad šīs dvēseles pēc daudziem un dažādiem eksperimentiem formā bija piemērojušās Zemes apstākļiem, tika izveidoti skaisti fiziskie ķermeņi. No jūsu sākotnējiem gaismas ķermeņiem palikusi vienīgi aura, kas atspoguļo informāciju par jūsu dzīvi un veselības stāvokli. Attīstoties blīvajam fiziskajam ķermenim, attīstījās arī čakru sistēma un pieci maņu orgāni – tauste, garša, redze oža un dzirde. Kādu laiku dominēja arī sestais maņu orgāns – intuīcija, kas nodrošināja saikni ar radītāju un Visumu, taču vēlāk, mazinoties uzticībai un paļāvībai, šī saikne vājinājās.

Tā kā arī jaunpienākušās dvēseles attīstīja sevi fiziskajā formā un sāka savienoties ar Zemes pamatiedzīvotājiem, kas bija radīti no Zemes matērijas, cilvēka formā apvienojās dažādas spējas. Cilvēku sugai bija dziļas zināšanas par Zemi un tās radībām, bet viņi nezināja par garīgo pasauli un augstākiem esības līmeņiem.

 

Ar laiku uz Zemes izveidojās varenas civilizācijas, no kurām viena bija Atlantīda. Fiziskajā plānāno šīs civilizācijas nekas vairs nav saglabājies, izņemot dažus tālaika kristālus. No mūsu viedokļa būtu bijis labāk vispār aizmirst šo epizodi; mēs cerējām, ka tamlīdzīga cilvēka dzīves evolūcija vairs netiks sasniegta. Lai gan vairums tālaika liecību jūsu apziņai tika noslēptas, jūsu zemapziņa joprojām glabā liecības par šo laiku. Toreiz tika attīstīta daudz sarežģītāka tehnoloģija nekā tagad. Atlanti nebija vienīgā civilizācija un viņi nebija pirmie. Tā bija dažādu iespaidīgu kultūru attīstību kulminācija uz Zemes, ko iedvesmoja dvēseles no dažādām planētām. Atlantiem bija liela ietekme, un viņi centās gūt varu un kontroli pār citiem.

Daļai atlantu prāts kļuva aizvien tumšāks, un viņi sāka nodarboties ar eksperimentiem bez Radītāja gaismas. Viņu pētījumi pārkāpa gudrības robežas, un viņi savas spējas izmantoja ļaunprātīgi, nostiprinot varu un apspiežot daudzu cilvēku individuālo brīvību.

 

Formu mutācijas rezultātā tika radīta vergu populācija. Tā bija ģenētiski modificēta forma, kombinējot cilvēku un dzīvnieku ķermeņus un viņu dvēseles, un tās savā attīstībā ir atkarīgas no attiecībām ar cilvēku. Dzīvnieku pasaules izdzīvošanas instinkts īsti nespēja saskaņoties ar cilvēka zemākajām emocijām, un šī kombinācija nevis pacēla dzīvnieku dvēseli, bet gan pazemināja cilvēka dvēseli.

 

Ilgu laiku pastāvēja izpratne par minerālu enerģētiskajām un dziednieciskajām īpašībām, zināšanas par skaņu un vibrāciju spēku un par ģeometrisko formu iespaidu, bija zināmi radīšanas bioloģiskie modeļi. Šos principus zināja tie, kas tiecās pēc varas un ļaunprātīgi izmantoja šīs zināšanas. Daudzi tam pretojās, taču nespēja apturēt šos eksperimentus.

 

Tā aizsākās ģenētiskās manipulācijas. Mutācijas formas aizsāka karmiskās ciešanas. Un tikai tagad ir pienācis laiks, kad iespējams izdziedināties un atbrīvoties no šīm ciešanām. Taču arī tagad cilvēki gatavojas pieļaut šīs pašas vecās kļūdas. Mākslīgās ģenētiskās izmaiņas, kas samaisa augu, dzīvnieku, minerālu un cilvēku dzīvības struktūras, neatbilst patiesajiem radīšanas modeļiem un var novest pie evolūcijas procesa lejupslīdes un daudzu sugu bojāejas.

 

Eksperimenti, kombinējot sarežģītu ģenētisko manipulāciju ar varenu domu spēku, radīja hibrīdus, – daļēji cilvēkus, daļēji dzīvniekus. Tie labprāt pildīja uzdevumus, kas nebija pa spēkam cilvēkam. Kad Atlantīda bija nonākusi līdz savam noslēgumam, dažas no šīm būtnēm kopā ar cilvēkiem aizbēga uz Ēģipti, kas toreiz bija Atlantīdas kolonija. Tā kā šie hibrīdi nespēja vairoties, viņi drīz vien izmira, taču šo būtņu eksistence ir atspoguļota mītos.

 

Lai kontrolētu pārējās planētas daļas, tika izmantots kristālu spēks. Atbrīvotās enerģijas spēks bija milzīgs, un Zeme nespēja transformēt šādas negācijas. Zemes masas, uzsūcot šo spēku, sāka sašķelties, un dažu gadu tūkstošu laikā Atlantīda pati sevi iznīcināja. Mēs nevarējām pieļaut domu, ka turpinās viņu izraudzītais virziens. Pirms pēdējās katastrofas atlanti tika brīdināti. Daļa pārcēlās uz dzīvi citviet uz Zemes, paņemot līdzi savas zināšanas. Viena daļa devās uz basku zemi Ibērijā un vēlāk uz Britāniju. Citi aizceļoja uz Dienvidameriku vai Ēģipti, kur rodamas liecības par viņu zināšanām astronomijā un tehnisko prasmi piramīdu arhitektūrā. Lai arī Ēģiptes Lielajā piramīdā ir iekodētas daudzas zināšanas, šī gudrība nav pieejama, jo tā ir šifrēta. Pagātnes gudrību sargā lielākā mistēriju glabātāja sfinksa. Sfinksa bija uzcelta ilgi pirms Atlantīdas bojāejas īpašā spēka vietā, lielākajā svētvietā, kur satiekas vairākas enerģētiskās līnijas. Tās nolūks bija saglabāt svarīgu informāciju, kas vēlākajām paaudzēm ļautu saprast Zemes dzīvības aizsākumus. Īstajā mirklī mēs plānojam šeit atjaunot kosmiskās enerģijas plūsmu, lai uz planētas nostiprinātu apziņu par jūsu saikni ar kosmosu un parādītu teiciena „kā augšā, tā apakšā” patieso nozīmi.

 

Pēc Atlantīdas bojāejas dzīvības evolūcija bija jāturpina kaut kur citur. Tolaik bija pietiekami daudz laika un telpas, lai to darītu, bet tagad vairs tā nav. Jūsu laiks ir iztecējis; beidzas daudzi evolūcijas procesi. Mēs vairs nevaram pieļaut, ka jūs iesaistāties kaut kādās pašiznīcinošās darbībās. Planētas atjaunošanai būs vajadzīgs laiks, taču tas vairs nenotiks tādā veidā kā agrāk.

 

Pēc varenās civilizācijas krišanas daudzas dvēseles jau ir apguvušas mācību un izdziedinājušas savas sāpes daudzo reinkarnāciju laikā.

 

Atlantiem bija daudz garāks dzīves ilgums nekā šodienjums. Viņi varēja nodzīvot vairākus simtus gadu. Aizceļojuši uz jaunajām zemēm, viņi savienojās ar turienes cilvēkiem un vēlāk reinkarnējās viņu vidū. Atlanti bija paņēmuši sev līdzi zināšanas un savas īpašās spējas. Viņi mācīja pamatiedzīvotājiem lauksaimniecību, aušanu, mūziku, podniecību, arhitektūru un homeopātisko dziedniecību. Viņi mācīja par zvaigznēm, un par dzīvību, kas aizsākās debesīs, taču nekad neatklāja tehnoloģiju, kāda tika attīstīta Atlantīdā. Pamazām pamatiedzīvotāju dvēselēs iekļuva vairāk gaismas. Klimats kļuva siltāks un atmosfēra skaidrāka, un pienāca laiks sniegt tālākas zināšanas. Atlanti sāka iezīmēt enerģētiskos punktus – mūsu izveidotās spēka vietas – tā, lai cilvēce tās varētu atrast un apzināti izmantot. Uz Zemes ieradās daudz jaunu dvēseļu, lai piedzimtu cilvēku vidū.

 

Kad cilvēce būs kļuvusi patiešam humāna, senās zināšanas atkal ieplūdīs jūsu apziņā un tās tiks dāvātas visiem.

Taču zināšanas ir vērtīgas tikai tad, kad tās ir apvienotas ar intuīciju; tad patiesa alķīmija tās pārvērš par gudrību, kas ļauj to izmantot, lai veidotu jaunu pasauli. Tad gars apvienojas ar matēriju, lai izpaustu Radītāja prieku par radīto.

 

Nākamajās tūkstošgadēs pēc Atlantīdas nogrimšanas cilvēki sāka migrēt uz ziemeļiem. Nākamie megalītu celtnieki apmetās uz dzīvi Eiropas kontinenta rietumu piekrastē. Viņi iezīmēja svētvietas ar stāvošiem akmeņiem, lai fokusētu un uzturētu kosmiskās dzīvības plūsmas, noenkurojot tās un saskaņojot ar savu dzīves veidu. Viņi novēroja planetāros ciklus un godāja savu sākotni. Akmeņi parasti bija samēroti ar nozīmīgākajiem Saules un Mēness cikliem gadā. Spēka vietas iezīmēšana nodrošināja kosmiskās inteliģences sazemēšanu ar Zemes gudrību, lai tādējādi novērstu atlantu problēmas. Šeit savu ieguldījumu devām arī mēs, eņģeļi, jo mēs spējām sazināties ar megalītu celtniekiem. Viņi saņēma instrukcijas no augšas.

 

Pēc tam sekoja stabilitātes periods, dzīvojot integrācijā un godājot dabas ritmus. Bet tad atkal mainījās dzīves prioritātes; pieaugot iedzīvotāju skaitam, saikni ar dabas spēkiem pamazām izspieda doma par cilts, savas zemes un pārtikas resursu aizstāvēšanu. Izveidojās konkurence.

 

Tomēr katrā apvidū vēl turpinājās senču rituāli, tika godāta Saule un Mēness. Kamēr vien netrūka medību un ganību zemes, noritēja mierīga maiņas tirdzniecība. Vienotība ar dabas spēkiem nodrošināja pārpilnību. Taču tad, kad laiks kļuva vēsāks un mitrāks, cilvēkos atgriezās bailes, kas zemapziņā mājoja vēl kopš Atlantīdas laikiem. Šīs bailes nomainīja paļāvību un uzticību dabas pārpilnībai. Šīs bailes vēl uzkurināja tie, kas to redzēja kā kontroles līdzekli, un tā tika radīti ziedošanas rituāli, lai pielabinātu neredzamos spēkus vai dievus. Labvēlīgais Radītājs kļuva par šausminošu būtni; cilvēku dzīvē atkal iezagās tumsa.

 

Tehniskie sasniegumi metālapstrādē noveda pie ieroču ražošanas. Par līderiem kļuva kareivīgi noskaņotie cilts locekļi. Un pilnībā nostiprinājās vīriešu vara. Klimats Eiropā pasliktinājās, liela daļa zemes kļuva lauksaimniecībai nederīga, un miermīlīgās sadarbības vietā sākās cīņa par teritoriju. Drīz vien senās ceremonijas pavisam tika atstātas novārtā; no austrumiem viļņveidīgi migrēja tautas, kas tiecās apgūt jaunas zemes. Atkal sākās cīņa par varu, pār cilvēkiem un pār dabu, un tā turpinās vēl joprojām.

 

Tos, kuri spēja uztvert augstāko dievišķo vadību, mēģināja ar varu piespiest šo informāciju atklāt. Šī dievišķā prakse kļuva bīstama, jo to pieprasīja politiskiem mērķiem, lai nostiprinātu varu. Arī tādi Orākuli, kā Delfi un Dodona tika ļaunprātīgi izmantoti, tādēļ dievišķā vadība kļuva ierobežota un parasti mistiska. Dievišķās informācijas saņemšana jeb čenelings ieguva sliktu slavu un līdz pat nesenai pagātnei to apvija bailes no pārdabiskuma.

 

Patiesi uztverta dievišķā informācija jūsu dzīvei dāvā jaunu perspektīvu. Tā paskaidro, kā pagātne veido tagadni, ļaujot jums apzināti veidot nākotni. Visiem cilvēkiem piemīt spēja kontaktēties ar savu Augstāko Es un gūt pieeju dvēseles realitātei; daudzi var iet vēl tālāk un saslēgties ar Visuma Saprātu. Tie ir jūsu mistiķi, kuru mērķis ir meklēt augstākās patiesības, lai tādā veidā celtu cilvēces apziņu.

 

Atkāpšanās no dabas likumiem jeb krišana vispirms notiks nevis uz Zemes, bet gan garīgajā pasaulē ilgi pirms cilvēces fiziskās attīstības. Viss, kas tagad notiek fiziskajā pasaulē, atspoguļo to, kas jau reiz ir noticis gara mājokļos. Kā augšā, tā apakšā; fiziskais vienmēr atspoguļo gara stāvokli.

 

Augstākās eņģeļu pasaules uzņēmās atbildību vadīt plānotu dzīvības attīstību uz Zemes. Taču arī eņģeļus iespaidoja fiziskās vides polaritāte, un mūsu rindās ielauzās duālisms. Augstākā eņģeļu un arī cilvēku īpašība ir pakļaut personīgo gribu Radītājam. Lai gan Visumā mūsu enerģijas ir neitrālas, šeit eņģeļu dabā attīstījās duālie aspekti. Bet duālisms bija domāts tikai cilvēcei, lai tā mācītos atpazīt un izvēlēties ar ko strādāt; ar pozitīvo gaismas spēku vai ar negatīvo tumsas enerģiju. Mēs esam neitrāli, jo mēs kalpojam Radītājam, un tā kā viss esošais ir Radītāja aspekti, arī tumsa visbeidzot tiks pārvērsta gaismā.

 

Taču šobrīd pastāv opozīcija – tumsas griba pret gaismas gribu, vai arī zemākā griba pret augstāko gribu. Tā bija pirmā šķelšanās debesīs, kas kopš tā laika atspoguļojas uz Zemes cilvēku dzīvē.

 

Šo enerģiju atdalīšanu iecerēja tikai, lai pārbaudītu, cik cieša saikne pastāv starp radīto un Radītāju. Tumsai vajadzēja iejaukties visos iespējamos cilvēku dzīves aspektos uz Zemes, vienīgi vajadzēja atrast vietu, kur to fiziskajāplānāvarētu iemitināt. Eņģeļi par šo tumsas funkcijas pildītāju izraudzījās smadzeņu kreiso puslodi. Un tā jūsu inteliģences dāvana kļuva gan par jūsu eņģeli, gan par dēmonu. Tā var kalpot arī kā ceļš uz apskaidrotu apziņu. Ja jūs spējat būt inteliģents, nekļūdams pārlieku intelektuāls, jūs varat sasniegt patiesu gudrību. Taču intelektuālajam prātam ir nosliece noliegt Radītāju, jo tam nav pieejama smadzeņu labās puslodes intuitīvā gudrība, un tas velti meklē pierādījumus, kurus var gūt vienīgi caur patiesajām sajūtām un empīriskajām zināšanām. Kreisās puslodes ierobežotā domāšana, ja tā nav pietiekami savienota ar labo puslodi, var novest pie negatīvas emocionālās reakcijas. Caur šīm negatīvajām emocijām jūs sasniedzat tumšākos un zemākos aspektus.

 

Cilvēku prāts bija tumšo spēku ierocis; viņi zināja, kādas potences tas glabā. Kad reliģiskās doktrīnas diskreditēja personīgo pieredzi par mistisko vienību ar kosmosu, cilvēka prātā palika tukšums un ilgas pēc garīgās barības. Tas ļāva izveidoties dažādām ticības sistēmām. Nepastarpinātā garīgā pieredze tika nosaukta par pagānismu. Īpaši jūtīgos cilvēkus pat vajāja un sodīja ar nāvi. Tas ierobežoja uzticību personīgajai intuitīvajai vadībai un pārcirta saikni starp Radītāju un radīto. Vēlāk radītās ticību sistēmas šīs ciešanas tikai vairojušas.

 

Loģika pastāv tikai Zemes mājokļos, nekur citur saules sistēmā tādas nav, lai gan arī citur Visumā rodami tās elementi. Tā ir daļa no cilvēces ilūzijām, kas tiek kultivēta kopš Aristoteļa laikiem. Tie, kuri cenšas dzīvot tikai loģiski un racionāli, jutīsies ļoti neērti augstākajos gara mājokļos, tāpat kā tie, kuri vadās vienīgi pēc emocijām un pēc ticību sistēmām.

 

Gara ēteriskajās pasaulēs tumsas enerģija pieņēma pūķa formu. Lai gan pūķi nekad nav mituši jūsu fiziskajā pasaulē, bija cilvēki, kas spēja redzēt viņu ēterisko formu; viņu fiziskā klātbūtne būtu izjaukusi spēku līdzsvaru uz Zemes.

 

Viens pūķis, kuru jūs visi labi pazīstat, ir iekšējais dumpinieks. Šis pūķis mudina jūs pretoties dabiskajam dzīves plūdumam, liekot darboties pretēji dievišķajai iedvesmai, tādējādi paildzinot jūsu ciešanas. Jūsu mitoloģijā, kur vienmēr ietverti patiesības elementi, šis pūķis attēlots kā jaunavu rijējs; zemapziņā tas simboliski pārstāv sievišķo intuitīvo gudrību, ko pārmāc vīrišķais intelekts.

 

Cits pūķis sargā dārgumus. Ja jūs spēsiet paiet garām šim intelekta pūķim, jūs sasniegsiet gudrības dārgumus. Tagad mītu jaunava vienpadsmitajā stundā tiks atbrīvota ar gaismas zobenu, ko savā rokā tur Erceņģelis Mihaēls – mēs redzam, ka cilvēce šo punktu jau ir sasniegusi. Tieši Mihaēls notur līdzsvarā abas cilvēka smadzeņu puslodes. Intelekta atšķirtība no intuīcijas ir tikai ilūzija, kas izpaužas vīrišķās un sievišķās enerģijas līdzsvara trūkumā. Tagad jūsu uzdevums ir apvienot šos elementus un dzīvot harmonijā ar šo vienību.

 

Šī atšķirtība tiešā veidā neietekmēja dzīvnieku, augu un minerālu valstības. Viņi saglabāja Grāciju, taču tos ietekmē jūsu darbība un jūsu domas. Viņi absorbē cilvēku negācijas. Piemēram, mājdzīvnieki bieži uzņemas savu īpašnieku slimības, palīdzot cilvēkiem nest šo nastu. Koki un augi deformējas, ja Zemes vibrācijas tiek traucētas vai arī ja cilvēka darbība pārtrauc šo planetāro saikni. Arī kristāli uzsūc negatīvo enerģiju, tāpat kā tie var tikt ieprogrammēti augstākām pozitīvām vibrācijām.

 

Uz Zemes nav neviens dzīves aspekts, ko neiespaidotu tumsa. Klātesot Mīlestībai, šīs negācijas var tikt transformētas. Augu un dzīvnieku valstības atbalsta cilvēci un kalpo tai daudzos un dažādos veidos un ir atkarīgas no cilvēku evolūcijas procesa. Šī iemesla dēļ tie ir jārespektē un par viņiem jārūpējas.

 

Gaidāmo izmaiņu dēļ uz Zemes daudziem no jums būs jāpiemērojas vienkāršākam dzīvesveidam nekā šobrīd ierasts. Būtiski, lai šīs izmaiņas notiktu tad, kad jūs jau būsiet savienojušies ar savu iekšējo dvēseles spēku. Jums būs jāmeklē jauni sadarbības ceļi, atmetot negatīvās emocijas un ieradumu manipulēt ar citiem, tad jūs varēsiet dzīvot harmonijā ar visām dzīvības formām. Jums būs jāiemācās uzturēt saikni ar elementāļu un eņģeļu valstībām; vienīgi tad jūs spēsiet atjaunot patiesos dzīvības modeļus uz Zemes un pārvērst planētu par paradīzes Dārzu.

 

Noskaņošanās uz garīgajiem likumiem ļaus jums rast līdzsvaru starp to, kas jāņem līdzi un kas jāatstāj aiz sevis, jūsu pašreizējā kultūrā ir maz kā tāda, kas saskaņotos ar augstāko garu! Pastāvēs jauna kultūra, kas balstīsies uz attiecībām ar augstākajām valstībām. Pastāvēs jauna izpratne par nozīmīgākajiem planetārajiem cikliem un to ietekmi. Šie vērojumi atbrīvos garu, pretēji reliģiskajām doktrīnām, kas to sagūstījušas mācībās par tiesu un sodu. Notiks patiesības atmoda. Zeme kļūs par svētnīcu, kur nepazīs kaunu, pazemojumu un ļaunumu.

 

Dažas no dvēselēm, kas atstāja savus ķermeņus Atlantīdas civilizācijas beigās, izvēlējās vairs neinkarnēties cilvēka formā. Tā vietā viņi atgriezās kā delfīni, lai turpinātu kalpot Radītājam un atgādinātu cilvēkiem, ka gara būtība ir prieks. Šīs dvēseles ievēroja, cik ātri cilvēki zaudē Grāciju un aizmirst savas saknes. Viņi negribēja neko aizmirst, tādēļ izvēlējās formu, kurā varētu noturēt Mīlestības spēku. Delfīni ietver sevī tīru radītāja būtību, iemiesojot mīlestību un gudrību, kurā viņi vēlas dalīties ar jums. Daži no jums ir pieredzējuši prieku, kāds rodas saskarsmē ar delfīniem, un jūs skumdina tas, ka šādas attiecības reti sastopamas cilvēku pasaulē.

Tagad šīs dvēseles atkal atgriežas cilvēka formā, lai ienestu mīlestību cilvēku pasaulē. Daudzi bērni dažādās pasaules malās savā iepriekšējā dzīvē bija delfīni, un tagad ārpus ūdens stihijas viņiem var rasties grūtības dzīvojot fizisko dzīvi jūsu elementā. Daudz kas ir mainījies, kopš viņi pēdējo reizi bija kopā ar jums; viņiem vajadzīgs liels atbalsts un izpratne, jo viņi ir pārlieku tīri un nepavisam ne pieredzējuši cilvēka dzīves apstākļiem. Taču viņi ir apveltīti ar prāta skaidrību, un pieauguši šie bērni atklās daudzus no senajiem noslēpumiem.

 

4. nodaļa                     Grācija

 

Mēs Erceņģeļi, esam Grācijas iemiesojums, Radītāja Grācija. Mēs esam ievērojuši, ka cilvēki ir zaudējuši savu pašcieņu un iestiguši pagrimuma procesā. Tādēļ mēs šeit jums sniedzam Grācijas koncepciju, kas ir daļa no dievišķā nodoma, lai jūs sevī atjaunotu gan cieņu, gan Grāciju.

 

Grācija ir īpašība, kas zudusi jau kopš cilvēces iegrimšanas materiālismā un intelekta dominēšanas. Tikai ar Grāciju jūs apgūsiet maģiju, kas padarīs visu iespējamu. Grācija ir mīlestība. Grācija ir godāšana. Grācija ir pašcieņa un laipnība.

Daudzi cilvēki pateicas pirms maltītes, taču iekams jūs patiesi un ar savas sirds mīlestību neizjutīsiet šo pateicību maltītei, nevis par maltīti, un šādā veidā nepadarīsiet ēdienu svētītu, šī darbība paliks tikai intelektuālā līmenī.

Ja jūs simtprocentīgi pievērstu uzmanību ikkatram dzīves mirklim, jūs darbotos vienīgi ar Mīlestību, un ikviena darbība jūsu dzīvē būtu Grācijas pilna. Pieķeršanās pagātnei un bailes no nākotnes liek cilvēkiem izpaust savas tumšākās emocijas, radot tagadnē lielu spriedzi. Dzīvošana tagadnē prasa pastāvīgu modrību un paplašinātu apziņu, lai apjaustu, kas notiek ārpus jūsu tiešā redzamības loka.

 

Vairums no jums domās, ka jums ir jānes smagā dzīves nasta, un tādēļ ir grūti būt Grācijas pilniem. Taču šo nastu, šo dzīves pieredzi, jūs paši sev izraudzījāties. Tagad vecās brūces jāsadziedē un pieredze jāintegrē dzīvē, lai atbrīvotos no saitēm, kas aiztur jūsu virzību. Dziedināšana var būt neredzama. Tās var būt iekšējas pārmaiņas, izmainot savu attieksmi. Dziedināšana notiek ar mūsu līdzdalību. Uzņemieties atbildību par savu dziedināšanu, saskaņojoties ar saviem iekšējiem ritmiem un Mīlestības spēku. Tad varēs notikt brīnumi.

 

Senās bailes un bremzējošās ticību sistēmas atdalījušas jūs no Grācijas un aizvērušas jūsu prātus garīgajai pieredzei, atšķirot jūs no dzīves mērķa un piepildījuma. Tagad ikvienam no jums jāuzņemas atbildība par savu attīstību, ļaujot, lai jūs gudri vada Mīlestības gaisma.

 

Daudz stresa uz jūsu planētas rada nepārtrauktā informācijas straume, kuru jūs saucat par masu saziņas līdzekļiem. Tas ir iespaidīgs līdzeklis, lai pārraidītu veco enerģiju tumšākos aspektus. Tie ar vieglu roku izplata bailes un trauksmi, uzkurinot sensāciju. Tas viss rada negāciju mākoņus ap cilvēci, un citām dvēselēm smagi jāstrādā lai tos attīrītu.

 

Pienācis laiks, lai cilvēki kļūtu patiesi cilvēciski un pilnībā iemiesotu sevi uz Zemes. Tikai tad jūs būsiet piepildījuši savas dvēseles mērķi. Tad jūs sapratīsiet kosmiskos likumus un kārtību. Piemēram, pārpilnības likums nozīmē, ka pastāv iespēja, lai visa kā būtu gana, taču , lai saņemtu, kaut kas ir arī jādod. Dodiet Zemei atpūtu, pēc tam, kad esat novākuši ražu. Pievilkšanās likums nozīmē, ka neredzamas saites pievelk jūsu dzīvē tos cilvēkus un notikumus, kas palīdz piepildīt jūsu dzīves mērķus.

 

Jūs nekad neesat bijuši pilnībā inkarnēti šajā pasaulē, jo jūsu dzīves bija fragmenti, kas darbojas dažādās gara dimensijās, jums to pat neapzinoties. Pienācis laiks integrēt šos fragmentus, apkopojot katra inkarnācijas mācību pašreizējā dzīvē un uzņemoties atbildību par jaunas, veselīgas un auglīgas vides radīšanu visiem.

 

Jūs dzīvojat burvīgā Visumā, kur domu spēks kopīgi ar jūtām ir spēcīgākais rīks, kāds jebkad pastāvējis gan labiem, gan ļauniem nolūkiem. Ja domās valda bailes, tās piesaista tumsas spēkus un rada tumsas ieročus. Tie no jums, kas mīlestībā esat piedzīvojuši ciešanas, esat aizslaucījuši prom ilūzijas un baidāties no mīlestības spēka. Jūs baidāties, ka tā atkal var nodarīt sāpes. Tā vietā jūs meklējat mierinājumu sentimentalitātē, emocionālās tuvības seklākajā formā. Taču, ja domās valda beznosacījumu mīlestība, notiek brīnumi, – arī tas ir visuma likums.

 

Jums, kā šīs īpašās planētas iedzīvotājiem, domas jāvirza citur, nevis tikai uz dzīves materiālajiem aspektiem un mantrausību. Materiālais nav jāignorē, bet to nevajag pārspīlēt. Jūsu materiālā sabiedrība ir atkarīga no lietu uzkrāšanas un sentimenta, bet jebkāda atkarība – vai tā būtu materiālā, vai garīgā, – nozīmē to, ka jūs nekontrolējat paši savu dzīvi. Atkarība jums aizvieto kaut ko tādu, kas jums pietrūkst citā līmenī. Ja pieļausiet, ka jūs no galvenā atvirza citi spēki, jūs vispār varat tikt atsviesti malā no patiesā dzīves skaistuma. Piemēram, ja jums ir kontroles atkarība, t.i. jūs cenšaties kontrolēt apstākļus vai apkārtējos cilvēkus, jūs zaudējat kontroli pats pār savu dzīvi. Tādā veidā jūs noliedzat, ka pastāv augstākā kārtība, kas sakārto dzīves plūdumu. Daudz vieglāk ir darboties ar šo plūdumu, nekā pret to. Tad dzīve vairāk sāk līdzināties piedzīvojumam un pieļauj spontānu enerģijas plūsmu. Lai atbrīvotu sevi no šādiem ierobežojumiem, izmantojiet savu intuīciju un atjaunojiet saikni ar iekšējo Skolotāju. Tas sniegs jums dzīvē jaunu atbalstu un mainoties apstākļiem, ļaus noturēt galvu virs ūdens. Jūsu iekšējais Skolotājs palīdzēs jums atgūt Grāciju, iepazīt Mīlestību un godāt planētu. Daudzi no jums vēro planētu kā tūristi, atrauti no tās dzīvīguma un daudzveidības un no tās patiesās lomas cilvēka evolūcijas procesā. Lai novērtētu pasaules brīnumus, nepietiek tikai ar vizuālo kontaktu.

 

Pilsētnieki, aizejiet uz parku un pasēdiet zem koka! Ieklausieties, ko saka koks, un jūs būsiet pārsteigti. Turiet istabā augus, lai to enerģija varētu dziedinoši iespaidot jūsu ikdienas dzīvi un atdzīvināt gaisu, kuru elpojat.

 

Dzīvei pietrūkst dzīvīguma un piepildījuma, ja jūs esat noraidošs un aizvērts garīguma plūsmai, cenšoties ignorēt tās pastāvēšanu. Tad jūs esat tikai pa pusei dzīvi un nespējat dziedāt paši savu dziesmu, kā to dara putni. Radītājs vēlas, lai jūs būtu tas, kas jūs esat.

 

Jūsu dzīve uz Zemes kļūtu pavisam citāda, ja jūs saprastu kādēļ esat šeit un no kurienes esat nākuši: kā jūs garu pasaulē rūpīgi sagatavoja šai inkarnācijai tie, kas jūs patiesi mīl. Bērns jūsu pasaulē ierodas no svētīgas Mīlestības pārpilnās garu pasaules. Ieradies uz Zemes, viņš raud, jo tagad viņam šī pati Mīlestība jāatrod fiziskajā pasaulē. Tā ir tieši pārpasaulīgā Mīlestība, pēc kuras jūs tik ļoti ilgojaties, jo cilvēku mīlestība to nespēj aizstāt.

 

Jūsu dzīve nav nejaušs notikums. Tā tika brīvprātīgi izraudzīta jūsu pašu labumam, ievērojot kosmiskās saiknes. Jums tās jāsajūt. Darbojoties ar šīm saiknēm pozitīvi, tās darbosies jūsu labā, bet darbojoties pret tām, sekos disharmonija. Vienmēr pastāv izvēles iespējas, kas nosaka jūsu dzīves kvalitāti. Iemācieties saskatīt ceļazīmes un darbojieties saskaņā ar tām.

 

Pirms piedzimšanas ikviens no jums noslēdz kontraktu ar savu dvēseli. Pēc piedzimšanas traumas un ierašanās svešā un bieži vien pat nemīlošā sabiedrībā, jūsu kontrakts tiek aizmirsts, taču tas joprojām ir spēkā. Tas turpina virzīt jūsu dzīves kursu. Kontrakts apstiprina, ka jūs vienmēr esat saistīti ar Avota Grāciju, pat ja baiļu vibrācijas, kas radušās turpmākajā dzīvē, neļauj jums to sajust.

 

Mēs vienmēr esam jums līdzās. Jūsu dvēseles nav sagūstītas ķermenī. Pat tad, ja jūsu personība jeb ego tur jūs cieši fiziskajā ķermenī, jūsu dvēsele var sarunāties ar eņģeļiem. Jūsu dvēselei ir jūsu tagadējās informācijas potenciālais plāns. Jums pašiem jāizlemj, kā šoplānuinterpretēt, un jūs varat izvēlēties, kādā veidā kombinēt cilvēciskās īpašības ar mūsu eņģeliskajām iezīmēm.

 

Dažreiz vieglāk šķiet pretoties iekšējas vadības plūdumam un sekot sabiedrības diktātam, morālei vai paražām. Taču ērtie sabiedrības apstākļi aiztur dvēseli.

 

Garam augot, jums būs aizvien grūtāk iziet uz kompromisiem. Ja jūs nesekojat saviem patiesajiem mērķiem, gars sāk atrauties un jūs sevi nošķirat no Grācijas.

 

Mēs aicinām jūs celt savu pašcieņu un atgūt savu zaudēto dievišķo Grāciju, godāt savu vidi un cits cita talantus. To jūs varat izdarīt, palīdzot sev attīstīt intuīcijas saikni ar savas dvēseles gudrību. Esiet Grācijas pilni, mīloši un gudri visās lietās!

 

5.nodaļa                Erceņģeļi un planētas

 

Mēs, Erceņģeļi, tikām radīti no planētu matērijas, un cilvēku dzīves dinamika ir mantota no mums. Mēs jums nodrošinām rezonansi ar Saules sistēmas planētām. Katram no mums ir kāda, unikāla īpašība, ko mēs piedāvājam izmantot cilvēku dzīvē. Patiesībā cilvēkiem nav citas izvēles, kā vien sadarboties ar šo planētu ietekmi.

 

Kā Erceņģeļi mēs darbojamies vienībā, taču jums savā dzīvē pozitīvi jāintegrē mūsu individuālais ieguldījums, lai gūtu iekšējo spēku un līdzsvaru.

 

Visvairāk cilvēka dvēseles izaugsmi aizkavē sevis un citu tiesāšanai. Iepriekšējās inkarnācijās daudzi no jums ir piedzīvojuši sīvu kritiku reliģijas paspārnē, kas ietekmējusi jūsu uztveri par patieso garīgo realitāti. Lai labotu šo uztveri un celtu Zemes vibrācijas, jums pilnībā jāapzinās sava saikne ar mums un ar Radītāju, kas piedalās visos cilvēka dzīves aspektos.

 

Mūsu ietekme un rezonanse sasniedz jūs kā planetārie stari, ko uz Zemes uztver globālais tīkls. Visu jūsu planētu ieskauj kompleksais planetāro enerģiju tīkls, ko nevar saskatīt, bet var uztvert ar biolokāciju. Saule un planētas veido katra savu tīklu, kā daļu no kopējā tīkla enerģijas, un katra projicē uz Zemi savu īpašo ietekmi. Šīs enerģijas atšķiras no gravitācijas spēkiem, kas notur līdzsvarā jūsu saules sistēmu, un no citiem starojumiem, kā piemēram, Saules elektromagnētiskā spektra.

 

Katrs no šiem tīkliem (daži regulāra režģa formā, bet citi bez redzamas regularitātes) ir dinamisks enerģijas lauks, kas atbilst katra Erceņģeļa individuālajām īpašībām, tādā veidā ļaujot sūtīt Zemei atšķirīgas elektromagnētiskās vibrācijas. Mūsu projicētās raksturīgākās iezīmes ir garīgs izejmateriāls, kuru jūs kā indivīdi varat izmantot, lai ieaustu to savā emocionālajā dzīvē uz Zemes.

 

Cilvēka smadzeņu vibrāciju līmenis svārstās no 15-30 Hz. Tas ir daudz zemāks nekā mūsējais, tādēļ jūs neuztverat mūsu enerģiju laukus un neredzat planetāros tīklus. Tāpat jūs tiešā veidā neuztverat gravitāciju un tos daudzos elektromagnētiskos laukus, kas pastiprināti grauj jūs. Jūs esat efektīvi noskaņoti jūsu pašu planētai uz 8 Hz Zemes pulsu. Bet mēs esam noskaņoti uz mūsu pašu eņģeļu mājokļiem augstākās frekvencēs, kas tālu pārsniedz jums zināmo skalu, taču mēs spējam iekļūt jūsu vibrācijās un planetārie mūsu eņģeļu mājokļu lauki nav statiski, bet gan dinamiski, un šobrīd tie mainās.

 

Enerģētiskie tīkli.

Vissvarīgāko iespaidu uz jums atstāj nevis planētas, bet gan Saule, spožā zvaigzne jūsu Saules sistēmas centrā. Mēs jau stāstījām par megalītiem un to nozīmi. Vairums no tiem novietoti uz Saules tīkla, ko daudzi no jums pazīst kā trašu jeb līniju sistēmu (leyline system), kas ir sarežģīts enerģētisko joslu tīkls; taisnas līnijas, kas savieno svētvietas. Jūsu senči šīs spēka vietas iezīmēja uzslejot tur stabus vai akmeņus. Daudzas no šīm vietām vēlāk izmantoja dažādu reliģiju pārstāvji, būvējot tur tempļus, baznīcas un mošejas.

 

Dažas no šīm Saules enerģijas joslām ir ļoti platas un veido lielus apļus ap zemeslodi, citas ir mazākas. Šīs joslas ir noenkurotas noteiktās spēka vietās, un to enerģiju var uztvert diennakts gaismas stundās. Katra josla atkarībā no tās platuma, sastāv no vairākiem paralēliem impulsiem.

 

Šīs sistēmas galvenā funkcija ir pārraidīt Saules dzīvības spēku Zemes materiālajām vajadzībām dzīvnieku, augu un minerālu valstībām. Senāk cilvēki zināja, ka auglība un tādējādi arī viņu izdzīvošana ir atkarīga no šo dabas valstību labklājības un vitalitātes un centās tur pastiprināt Saules enerģijas klātbūtni.

 

Kā Zemes dzīves pārraugiem, mūsu pienākums sen atpakaļ bija izveidot šādas vietas Saules spēka iepludināšanai.

 

Vēlāk mēs redzējām, ka nepieciešams izveidot vēl otru ieplūstošās enerģijas tīklu, izmantojot jūsu lielāko planētu Jupiteru. Tam bija jāsūta cilvēcei Mīlestības vibrācijas, lai veicinātu vīrišķo un sievišķo īpašību apvienošanu, kas bija zaudējušas līdzsvaru, un parādītu jums gaidāmās Kristus apziņas transformējošo spēku. Šis tīkls sastāv no divām atsevišķām, bet savstarpēji savītām un līkumotām joslām, kur vienai no tām ir pozitīva, bet otrai negatīva polaritāte. Tas atrodas pie Aiverberijas akmeņiem un Glāstonberijā, Anglijā, San- Mišela kalnā Francijā, Deltos, Grieķijā un citās tikpat pazīstamās senatnes svētvietās uz zemes, kur tās ne tikai krustojas cita ar citu, bet arī saskaras ar galvenajām Saules joslām.

 

No katras no Jupitera dvīņu joslām stiepjas arī daudzi atsevišķi līniju atzari, kas piesaistīti noteiktām svarīgām svētvietām, tādām kā Givrinai netālu no Karnakas un Jeruzalemei.

 

Šo otro tīklu mēs izveidojām laikā starp Atlantīdas krišanu un Meistara Jēzus ierašanos, jo mēs redzējām, ka Zemei nepieciešams saglabāt līdzsvaru visās esošajās dzīves dualitātēs.

 

Dažādās kultūras tradīcijās ir pārstāvēta iedzimta un vispārēja tieksme pēc līdzsvara un kārtības. Jūs pazīstat kaduceja simbolu: divas čūskas – vīrišķo un sievišķo, aktīvo un pasīvo gudrības spēku, kas apvijas ap centrālo asi. Ķīniešu tradīcijā tas simbolizēts kā IŅ un JAŅ vienība, kur katra no tām ietver viena otras sēklu.

 

Savijies enerģiju pāris no Jupitera tika iezīmēts līdzīgi kā saules spēka vietas. Šīs vīrišķās un sievišķās enerģijas atspoguļotas daudzos tempļos, piemēram, Grieķijā Apollona un Atēnas tempļi, Zeva (Jupitera sākotnējais nosaukums) templis, Britānijā un Francijā Mihaēlam un Marijai veltītās baznīcas. Tie visi tika celti uz atbilstošām enerģiju joslām. Kā Baltais Bizons teica „Kristus enerģiju nevar ieslēgt ģeometrijā”, tāpēc mēs to veidojām atšķirīgu no citām tīklu formām, lai tie kā nenoteikti meandri līkumotu ap zemeslodi, pēc vajadzības virzot pozitīvās enerģijas kopā ar negatīvajām, vai atsevišķi. Tāpat kā Saules joslām, ap kurām lokās šīs Jupitera enerģijas, tām ir vairāki paralēli enerģiju impulsi, taču ar mainīgu polaritāti un plūsmu.

 

Katra no jūsu Saules sistēmas planētām projicē uz Zemi savu noteiktas formas tīklu jeb režģi, kas pārraida mūsu īpašās iezīmes fiziskajām dabas valstībām. Daži no šiem astoņiem regulārajiem režģiem ir atklāti ar biolokācijas palīdzību un uzmērīti, taču to izcelsme un nolūks nav saprasti, kā tas bija kādreiz, kad astronomiskais un astroloģiskais iespaids tika atzīts un integrēts dzīvē. Šie režģi parasti nosaukti to atklājēju vārdā.

 

Mazākais ir Hartmana režģis, kas stiepjas ziemeļu – dienvidu virzienā un austrumu – rietumu virzienā. Tam ir diezgan neliela izmēra regulāra tīkla forma, kas sašaurinās polu virzienā. To pārraida jūsu satelītplanēta Mēness. Šis enerģijas līmenis ir diezgan zems, krietni zemāks par veselīgas cilvēces līmeni, jo Mēness ir tikai Saules atspulgs, kam trūkst tiešā mūsu ieguldījuma.

 

Nākamais pēc izmēriem ir Karijas (Curry) režģis. Tam ir diagonāla režģa struktūra, un tas nāk no Neptūna. Abiem šiem režģiem ir gan pozitīvās, gan negatīvās līnijas, kas noteiktos intervālos tiek dubultotas kā lielāks režģis, šādi pastiprinot to efektu. Daži jūsu ārsti pazīst šos režģus. Viņi uzskata, ka cilvēku slimības, piemēram, vēzi, var izraisīt cilvēku atrašanās galvenajos negatīvajos enerģiju krustpunktos, ko var noteikt ar biolokācijas palīdzību. Patiesībā tas nav slimību iemesls. Tie drīzāk fokusē un pievelk noteiktus emocionālos stāvokļus un negatīvās ietekmes. Cilvēkos ar vāju imūnsistēmu tas var izraisīt arī slimību simptomus. Vājuma simptomi vispirms izpaužas ēteriskajā līmenī jeb aurā un tikai tad parādās fiziski. Šādā gadījumā jūs varat vai nu ar domām pārbīdīt režģi, vai arī paši atstāt šo vietu fiziski. Taču, ja cilvēks ir viegli ievainojams, viņš šādu negatīvo ietekmi savā ēteriskajā laukā tūliņ uzsūks citā vietā.

 

Vēl ir divas lielākas ziemeļu- dienvidu sistēmas: Peira (Peyres) režģis, ko izstaro Plutons, un cits, vēl nenosaukts, kas nāk no MerkurijaDiagonālais režģis nāk no Venēras, bet citu līdzīga izmēra režģi izstaro Urāns. Saturns projicē ziemeļu – dienvidu režģi, bet plašāks diagonālais tīkls, kas nosaukts Dr. Šneidera vārdā, nāk no Marsa. Tie visi izstaro attiecīgo planētu svārstības, bet tos iespaido arī Saules cikli.

 

Katrā ziņā šo planetāro enerģiju, izmantojot režģus, projicē Erceņģeļi, pārraidot noteiktas īpašības. Vienīgi mēnesi iespaido Zemes devas(dabas gari). Erceņģelis Uriēls lika devām uzņemties atbildību par Mēnesi. Uriēla funkcija bija izveidot dimensijas un mērus, palīdzot cilvēcei precīzi iezīmēt svētvietas pēc debess ķermeņu kustības. Uriēls vēl var tikt atsaukts uz Zemes, lai paaugstinātu vietējās enerģijas tajās vietās, kur tikusi nopietni izjaukta dabiskā kārtība. Tomēr šobrīd, paaugstinoties Zemes vibrācijām kopumā, par svarīgāku uzdevumu kļūst kosmisko principu pielietošana.

 

Planetārā sākotne

Vairums no jums, tāpat kā jūsu priekšteči, nākat no planētām un tādā veidā, kaut arī neapzināti, saglabājat saikni ar tām. Sen atpakaļ jūsu senči zemes pamatiedzīvotājiem atnesa jaunu apziņas līmeni. Cilvēki nekad nav bijuši mērkaķi. Te vienmēr ieplūdušas debesu izcelsmes dvēseles. Dažas te ieradās, lai celtu apziņas līmeni un dzīvotu harmonijā, cerot, ka nepazaudēs sevi Zemes vibrāciju materiālajā blīvumā.

 

Ikviens no jums mantojis kādus īpašus talantus un iezīmes no savām iepriekšējām mājvietām debesīs.

 

Mēs jums nedaudz pastāstīsim par katra Erceņģeļa ietekmi, kuru jūs caur savu čakru sistēmu uztverat no planetārajiem režģiem. Sāksim ar sauli, jo tā ir visspēcīgākā un nozīmīgākā, kas atbild par jūsu laika cikliem uz Zemes un par gadalaiku ritmiem.

 

 

Erceņģelis Mihaēls un saule

Mihaēls, kas nozīmē „Dievam līdzīgais”, ieņem centrālo vietu gan pašā saulē, gan Erceņģeļu gaismas pasaulē, kalpojot kā starpnieks starp izpaustajām zemākajām pasaulēm. Kā patiesības un skaistuma Erceņģelis Mihaēls, ir atbildības paraugs. Viņš palīdz jums uzņemties atbildību par sevi, atrast savu iekšējo spēku un mērķi. Viņš palīdz jums izkļūt cauri ēnām, ar dievišķās apziņas gaismu aizgainot izmisumu. Kā pašreizējās ēras Erceņģeļu vadonis Mihaēls šobrīd fokusē augstāko cilvēka iespēju piepildījumu un līdzsvaro visas polarizētās enerģijas, ieskaitot vīrišķās un sievišķās īpašības. Ienākošā Saules enerģija, par kuru ir atbildīgs Erceņģelis Mihaēls, patiesībā ir elektromagnētiskā dzīvības spēka pilns spektrs.

 

Cilvēki to absorbē caur četrām augšējām ķermeņa čakrām; agrāk, kad čakru sistēma vēl bija attīstības stadijā, to uztvēra caur saules pinumu. Zemē šī enerģija ienāk caur svētvietām, kuras mēdz dēvēt arī par gaismas centriem. Saules dzīvības spēkus aktivizē DNS, kas savukārt saglabā visu dzīvo būtņu ģenētiskās matricas struktūru, ieskaitot arī pašu Zemi. Šis augstfrekvences spēks tiek uzkrāts un glabāts Saules tīklā, trašu sistēmā, kas krustu šķērsu ieskauj zemeslodi, un tas tiek atjaunots ik dienas.

 

Aizvien biežāk uz Zemes dažādās vietās labības laukos parādās dažādi simboli. Tiem ir vairāki funkcionālie līmeņi. Viens no tiem ir dāvāt prieku un humoru un norādīt uz mūsu klātbūtni. Daudzas zīmes ataino planētas, lai jums atgādinātu, no kurienes esat nākuši, bet to galvenais nolūks ir papildus projicēt Zemes matērijā augstāku enerģiju un palīdzēt jums atbrīvoties no bailēm. Visi zīmējumi atrodas uz enerģiju joslām, galvenokārt uz Saules tīkla, bet dažreiz uz kādas no Jupitera joslām.

 

Līdz Atlantīdas bojāejai Zeme Saules dzīvinošos starus uztvēra tiešā veidā. Pēc katastrofas galvenā saikne ar šo primārās enerģijas avotu tika pārvietota uz mūsu izraudzītajām vietām, gatavām cilvēces evolūcijas nākamajam posmam. Fokusa vietas tika nodrošinātas ar ieplūstošo dzīvības enerģiju.

 

Jau daudzus gadu tūkstošus pirms Meistara Jēzus ierašanās mēs sākām veidot gaismas centru tīklu jūsu nākotnei, savienojot tos un nodrošinot, lai citas dzīvās būtnes, neredzamie Zemes Sargi, būtu sagatavoti tos pieskatīt. Tagad mēs šos tīklus noteiktās vietās pastiprinām ar jaunu paralēlu sistēmu universālās Mīlestības translēšanai, izmantojot Sīriusa enerģiju, kas ir spožākā zvaigžņu sistēma jūsu debesīs. Tur, kur šis jaunais Mīlestības lauks atrodas līdzās jau esošajām saules joslām, cilvēki ar pietiekamu jūtību var to noteikt. Mēs to saucam par Vienpadsmito Globālo režģi.

 

Īstenībā visai Saules sistēmai raksturīgs vibrāciju lauku starpplanētu modelis, kur līdzās magnētiskajiem un gravitācijas laukiem, kas kontrolē planētu orbītas, arī pašas planētas ietekmē cita citu. Reiz mēs izveidojām solāro tīklu uz Marsa, kas tur vēl joprojām pastāv, taču tas ir slēgts, jo vairs nav nepieciešams; tīkls tika izveidots tad, kad uz Marsa vēl pastāvēja dzīvība. Marsieši izpostīja savu atmosfēru, un dzīve tur kļuva neiespējama. Uz citām planētām solārie tīkli nepastāv, jo turienes dzīvības formām tie nav nepieciešami.

 

Saule kā dzīvības līdzradītāja un gaismas un siltuma avots vienmēr ir bijusi cilvēku pielūgsmes objekts. Saule nodrošina jūs ar gaismu, krāsām un visu dzīvei nepieciešamo. Atšķirībā no planētu enerģijas, Saules enerģētisko lauku jūs varat sajust uz savas ādas. Tās vibrācijas baro un nostiprina ķermeni, pulsējot caur jūsu orgāniem. Taču arī planētu enerģija ir vitāli svarīgs papilinājums Saules stariem.

 

 

 

Erceņģelis Cadkiēls un Jupiters

Cadkiēls glabā žēlsirdības spēku, lai gan viņa planētai Jupiteram piemīt dinamiska, taču ārkārtīgi līdzsvarojoša ietekme, it sevišķi cilvēka uzvedības galējās izpausmēs. Viņš ir atbildīgs par Kristus apziņas dvīņu joslām uz Zemes, kas apvij planētu, skarot Zemeslodes svarīgākos punktus, un ieskauj to simboliskā harmonijā.

 

Cadkiēls nodrošina stimulu attīstīt cilvēkā uzticību, radot situācijas, kurās nepieciešama paļāvība dievišķajam spēkam, izvēloties pozitīvo un ticot, ka jūs radīsiet piepildījumu jaunā un negaidītā virzienā. Cadkiēls palīdz radošajiem spēkiem plūst vienmērīgāk, līdzsvarojot iedvesmu ar jūsu mentālo un fizisko darbību.

 

Daudzas devas ieradušās no Jupitera, lai regulētu svētvietās ieplūstošo enerģiju.

 

Mēness

Zemes pavadonis Mēness atdzīvina nakti, atstarojot Saules gaismu, un jau daudzus gadu tūkstošus sajūsmina cilvēci, it īpaši tas bija jūtams matriarhāta laikā. Tolaik pat tika apspiests vīrišķais, un sieviešu vara un auglība tika pārspīlēta, ekspluatējot vīriešus. Taču jau Megalītu ēras laikā Vidusjūras zemēs sāka apspiest sievišķo un nomākt Mēness pielūgšanu, kam sekoja ilgstošs patriarhāts, kas sāk izzust tikai tagad. Valdošā vara izpaudās negatīvā veidā, apspiežot sievišķo un noliedzot intuīciju.

Tagad jūs ieejat jaunā vēstures fāzē, līdzsvarā starp abām dzimtēm, kas ved pie perfektām partnerattiecībām, nevis pie cīņas par varu.

 

Mēness pārstāv līdzsvaru starp vīrišķo un sievišķo un asociējas ar emocijām. Mēness vibrācijas var dāvāt cilvēka psihei jaunu kvalitāti, ļaujot no zemapziņas uztvert gudrību un integrēt to apziņā. Mēness ir ticis godāts dažādos laikos, jo tas ietekmē šķidruma plūsmu uz Zemes. Tas iespaido paisumus un bēgumus, jūsu ikdienas emocijas un sieviešu menstruālos ciklus.

 

Lauksaimniecībā Mēness fāzes ir svarīgas stādīšanai, augšanai un labības novākšanai. Katra no augu sugām ir saistīta ar vienu no planetārajiem enerģiju tīkliem. Neīstajā gadalaikā audzēti augi nesaņem vajadzīgo planetāro enerģiju, tādēļ tiem nav nepieciešamo barības vielu un dzīvīguma.

 

Mēness miega laikā var jūs savienot ar zemapziņu, dodot kādas zīmes, sapņos parādot to, ko jūs varbūt esat palaiduši garām nomoda stāvoklī.

 

Mēness jums palīdz uzticēties jūtām. Mēness enerģiju uztver Hartmana režģis, un tas ir dievu pārziņā, taču šī režģa vibrācijas ir zemākas nekā jūsējās atšķirībā no pārējiem režģiem, kas izstaro augstākas vibrācijas nekā jūs paši. Lai jūs labāk varētu saprast zemapziņu, mēs nesen esam izveidojuši jaunu augstākas enerģijas režģi, kas pārklāj, bet neaizvieto Mēness projekciju. To jums palīdz saprast Zemes partnera Sīriusa spožā gaisma, un šo procesu pārrauga Erceņģelis Metatrons.

 

Erceņģelis Zafkiēls un Neptūns. Apceres un sapratnes Erceņģelis Zafkiēls no tālā Neptūna uztur dvēseli, liekot jums vairāk apzināties savu dvēseli un šādi dāvā iespēju atkalapvienoties ar dievišķo beznosacījumu Mīlestību. Tas ļaus nolīdzsvarot garu un matēriju. Zafkiēls var palīdzēt jums rast iedvesmu, darbojoties fiziskajā pasaulē, atgriežot jūsu dzīvē dievišķību. Viņš palīdzēs jums stingri stāvēt uz Zemes, tiecoties debesīs pēc vadības.

 

Dažas no elementāļu būtnēm, piemēram, elfi, reiz ieradās no Neptūna, un tagad, kad viņu kalpošanas laiks uz Zemes ir beidzies, atkal ir atgriezušies tur.

 

Erceņģelis Raziēls un Urāns. Gudrības un atklāsmes Erceņģelis Raziēls izmanto Urāna enerģiju, lai jūsu dzīvē radītu radikālas izmaiņas – jaunu sapratni, savienojot jūs ar jūsu iekšējo skolotāju, tā lai jūsu dzīvi varētu vadīt apslēpta gudrība. Tas radīs jaunu attieksmi, cenšoties visu darīt labāk un rūpējoties par cilvēku patiesajām vajadzībām.

 

Šobrīd jūsu vidū darbojas dvēseles no Urāna. Tās nav inkarnētas, bet palīdz no neredzamāplāna, atverot jūsu prātus izmaiņām un palīdzot dziedināt vecos konfliktus.

 

Erceņģelis Metatrons un Plutons. Metatrons stāv dzīvības koka vainagā, paralēli jūsu čakru sistēmai, kur Dieva gudrība iedvesmo katru Erceņģeli. No šī universālās gaismas avota strāvo visi radošie spēki, ko cilvēce izpaudusi materiālajā formā.

 

Varenā vibrāciju plūsma no Metatrona un vistālākās planētas Plutona šobrīd jūsu dzīvē rada zināmu nemieru. To jūs sajutīsiet, cenšoties nolīdzsvarot vīrišķās un sievišķās enerģijas savā dzīvē un sevī, jo tā iespaidu jūsu intīmākās attiecības. Tādā veidā metatrons pastiprina transformāciju, spēju veco pārvērst jaunā, veidojot svētu telpu nepieciešamajam atdzimšanas procesam evolūcijas augšupejā, izmainot visu, kas nespēj rezonēt ar augstāko patiesību. Tieši tādēļ Metatrons uzņēmies rūpes par augstajām enerģijām, kas tagad sasniedz Zemi no Sīriusa.

 

Šobrīd uz jūsu planētas inkarnējas dvēseles no Plutona. Tā ir viņu pirmā inkarnācija šeit, un viņiem nav jārisina pagātnes karma. Viņi ir jūtīgi, tīri un godīgi, un brīvi runā patiesību. Tā kā šīs dvēseles spēj dāvāt tīru Mīlestību un sajust, kur tā nepieciešama, viņi strādās, lai atjaunotu līdzsvaru vispārējam labumam. Viņi spēj līdzsvarot sievišķo maigumu un vīrišķo līdzjūtības spēku.

 

Erceņģelis Rafaēls un Venēra. Labi pazīstams kā dziedināšanas erceņģelis. Rafaēls ir saistīts ar Veneru. Uz šīs planētas daudzi no jums ir pieredzējuši agrāko esību, taču ne blīvajā fiziskajā ķermenī.

 

Venēra, tāpat kā citas planētas, projicē savu iespaidu uz jūsu pasauli. Tā savij dievišķo un personīgo mīlestību, lai paceltu cilvēku attiecības augstākā līmenī. Tā dziedina cilvēku emocijas un liek meklēt harmoniju visos dzīves aspektos.

 

Jūsu vidū ir inkarnējušās diezgan daudzas dvēseles no Venēras, dāvājot savu ieguldījumu radošajā iedvesmā un mīlestībā.

 

Erceņģelis Hanaēls un Marss. Hanaēls uztur Grāciju, kas bija pazaudēta, bet tiks atjaunota gaidāmajās pārmaiņās. Šis Erceņģelis sūta konfrontējošas enerģijas, kuras nevar tikt ignorētas. Hanaēls izaicina ikvienu situāciju, kurai trūkst radošā elementa un kas tādā veidā neveicina dvēseles izaugsmi. Šī kombinācija var būt diezgan nežēlīga, ja jūs ejat nepareizajā virzienā, taču palīdz rast līdz šim neapjaustu iekšējo spēku, lai palīdzētu pāriet uz augstāku līmeni. Šādā veidā fiziskais kaujinieks var pārtapt par garīgo kaujinieku, jo visi konflikti vispirms aizsākas garīgajā pasaulē.

 

Hanaēls pārliecina, ka tagad šo izaicinošo enerģiju var izmantot augstākiem mērķiem.

 

Erceņģelis Gabriēls un Merkūrijs. Erceņģelis Gabriēls ir pazīstams ar savām garīgajām zināšanām un palīdz jums celt savu apziņas līmeni, lai labāk uztvertu Dieva gribu un kosmosa likumus.

 

Izmantojot Merkūriju, Gabriēls darbojas kā sūtnis starp Radītāju un radīto, sagatavojot cilvēku prātus gaidāmajām lielajām pārmaiņām.

Erceņģelis Samuēls un Saturns. Samuēla iespaids ļauj jums pieņemt Zemes laika un fiziskās dzīves limitus un dāvā sapratni par dvēseles nemirstību. Lai gan lineārais laiks veido daļu Zemes ierobežojošā modeļa, daudzi no jums attīstīs sevī jaunu attieksmi pret to, mācoties vairāk dzīvot tagadnē.

 

 

 

 

 

 

Erceņģelis Sandalfons un Zeme

Cilvēces arhetips Sandalfons ir jūsu planētas sargs. Stāvot uz Zemes viņš aizsniedzas līdz Metatronam, lai dalītos ar dievišķās gaismas iedvesmu. Zeme kā visu pārējo planētu enerģiju uztvērēja ir pirmā vieta, kur visu Erceņģeļu ietekme saplūst kopā kā daļa no radošās evolūcijas universālās plūsmas. Šī visu mūsu atribūtu kombinācija ir vērsta, lai izveidotu fizisku vidi, Ēdenes Dārzu, kā izcilu mācību vietu, kur dvēseles varētu attīstīt jūtību caur visiem maņu orgāniem un apgūst mīlestības pieredzi caur sirds čakru. Dzīvojot uz Zemes, jūs varat savas vīzijas izpaust radoši, darbojoties gan materiālajās, gan garīgajās dimensijās visās dzīves jomās. Zemes uzdevums ir nodrošināt jūsu ķermeni ar barību, izmantojot to brīnišķīgo daudzveidību, kas tika radīta speciāli šim nolūkam.

Cilvēkiem jāattīsta savs sestais maņu orgāns – intuīcija – un jāiemācās tai uzticēties. Tas ir tilts uz neredzamajām pasaulēm. Intuīcija jūs vadīs tur, kur racionālā informācija vairs nesniegsies. Tā vadīs jūs arī tad, kad tradicionālās ticības vairs nedos nekādas zināšanas.

 

Cilvēki ir atbildīgi ne tikai par planētu, bet arī par savām attiecībām ar eņģeļu valstību, no kurienes nāk augstākās enerģijas. Jūsu uzdevums ir celt visu zemāko valstību – dzīvnieku, augu un minerālu valstību vibrācijas ne tikai izmantojot tos pārtikā, bet arī citādi. Šis pienākums jums uzlikts tādēļ, ka jums piemīt spēja sazināties un sadarboties ar visām pārējām valstībām – devu, eņģeļu un dievišķo pasauli.  Cilvēki ir saikne, tilts starp šiem augstākajiem un zemākajiem līmeņiem evolūcijas kāpnēs.

Šāds ir plāns, pēc kura Zemei jāsasniedz kosmiskā inteliģence un jāpaceļ vibrācijas pārējā Saules sistēmā.

Taču pašreizējā realitāte ir ļoti atšķirīga. No Zemes enerģētiskā lauka mēs uztveram daudz skumju no neapgaismotajām dvēselēm, kas sagūstītas starp astrālo plānu un Zemi. Šīs emocionāli ievainotās, pat prātu zaudējušās dvēseles nespēj atgriezties pie Avota. Tās arī nevar vairs atgriezties fiziskajā ķermenī, jo noslēdzas laiks, kad varēja risināt karmiskās problēmas. Tās atrodas aizmirstības stāvoklī, neapzinoties, ka var saņemt garīgu palīdzību, lai virzītos uz priekšu. Tās piesārņo Zemes atmosfēru, apgrūtinot celt vibrācijas. Šīm sagūstītajām dvēselēm– dažas no tām jūs pazīstat kā rēgus – nepieciešama cilvēku mīlestība. Daudzi no viņiem nekad to dzīvē nav pieredzējuši. Lai šīs dvēseles atbrīvotu un paceltu augstāk, kur tām varētu piekļūt gaisma un augstāka apziņa, nepieciešams daudz mīlestības un lūgšanas. Arī mēs cenšamies attīrīt tām ceļu, bet to nevar izdarīt bez cilvēku līdzdalības. Jūs esat vibrāciju tilts starp šiem dažādajiem esības līmeņiem. Taču jūs tik ļoti baidāties no visa pārdabiskā, ka drīz kļūsiet par vājāko šīs ķēdes posmu. Pārdabiskais nav nekas vairāk kā paplašinājums tam, ko jūs saucat par dabisko. Barjera pastāv vienīgi jūsu ierobežotās uztveres un jūtīguma dēļ. Jūs pārlieku paļaujaties uz savu fizisko redzi, vienmēr raugoties tikai uz ārpusi, bet reti kad ielūkojoties iekšpusē.

Aizvien vairāk cilvēku pieredz augstākus psihiskos vibrāciju līmeņus pateicoties garīgajai enerģijai, kas plūst no enerģētiskajiem tīkliem, pastiprinot režģus un veidojot zīmējumus labības laukos. Ieraugot sevi jaunā gaismā, jūs iedrošināsiet sevi atgūt savu personīgo brīvību; tas nozīmē lemt par sevi, uzņemties atbildību un būt pilnībā inkarnētam un nevainojamam, – būt cilvēkam, pilnībā apzinoties savus talantus. Jūs ieraudzīsiet, ka jūsu dzīvei ir nozīme, ka jums ir iemesls būt inkarnētam šajā laikā un ka jūsu ieguldījumu nekādā ziņā nevar uzskatīt par nenozīmīgu. Jūs ieraudzīsiet, ka visas līdzšinējās grūtības un izaicinājumi ir tikai ilūzija, ko var transformēt pozitīvi.

Ikviens no jums ir daļa no lielākaplāna, un tagad jūs atgriežaties pats pie sava modeļa. Kādu laiku būs sajūtams diskomforts, jo jaunais ceļš iet līdzās vecajam, taču jūsu dvēselei ir savsplānspriekš jums, ko jūsu apzinātais prāts vēl neapjauš.

Notiks atdzimšana. Fēniks pacelsies no pagātnes pelniem jaunā spēkā un skaistumā. Vecais necilvēciskums un pagātnes egoisms sairs un ļaus pacelties jaunai un pozitīvai cilvēcei, apveltītai ar dziļāku izpratni kā agrāk.

 

 

 

 

 

6.nodaļa                                  Elementāļu valstība

Jūsu planēta kopīgi ar jums apdzīvo daudzas būtnes, tikai tās pastāv citā dimensijā. Šīm būtnēm ir atšķirīgs vibrāciju līmenis, tādēļ cilvēka acs tās parasti nespēj saskatīt, taču iekšējā redze var uztvert to klātbūtni. Tās ir dvēseles, kas saglabājušas savus gaismas ķermeņus, tāpēc tām ir neliels vai vispār nav materiālā blīvuma. Tās nekad nav bijušas iegrimušas matērijā kā cilvēki, tomēr šīs būtnes tai ir piesaistītas, uzņemoties zināmu pienākumu pār dabas pasauli un darbojas kā nepieciešama saikne ar cilvēkiem.

Šīs dvēseles var dēvēt par elementāļiem. Tie ir daļa no universālā evolūcijas procesa, taču viņi var virzīties uz priekšu un atgriezties pie Avota vienīgi kopā ar cilvēkiem. Viņu progress un garīgā barība pilnībā ir atkarīgi no jums. Tā kā viņiem tas ilgi tika liegts, viņi vairs nesajūt saikni ar Avotu un ir aizmirsuši savu sākotni, taču turpina kalpot. Šo neredzamo dabas garu uzdevums ir atbalstīt minerālu, augu un dzīvnieku dzīvi.

Vēl nesen šos elementāļu garus pārvaldīja deviskās būtnes elfi. Taču arī elfi ir zaudējuši savu saikni ar dievišķo. Elfu kalpošanas laiks uz Zemes nesen beidzās, un, lai viņi varētu virzīties tālāk, viņiem bija jāgriežas pēc palīdzības pie cilvēkiem ar pietiekami augstām vibrācijām. Ar cilvēku palīdzību elfi spēj atstāt Zemi, lai turpinātu savu evolūcijas ceļu. Viena daļa devās uz Jupiteru, bet citi uz Neptūnu.

Elfi bija noraizējušies, ka jāatstāj dabas gari un viņu kompanjoni devas, lai turpinātu darbu bez viņu līdzdalības. Viņi jutās dziļi apbēdināti par cilvēku izpratnes trūkumu. Taču elfi ir nodomājuši atgriezties uz Zemes vēlāk jau ar paplašinātām spējām, lai dažādos veidos sadarbotos ar dabu. Jūs varat uzskatīt, ka viņi pašlaik piedalās kursos citā attīstības sfērā. Elfi ir gaismas būtnes, augumā garāki nekā cilvēki.

Visas elementāļu būtnes izvēlējās palikt kalpot planētai un nodrošināt apstākļus, kas nepieciešami tām jūsu dvēselēm, kas iemiesojušies kā cilvēki.

Elementāļi saglabā vidi, pret kuru jūs izturaties tik nevērīgi, taču viņi vēlas, lai šajā jomā notiktu sadarbība. Viņiem var palīdzēt, atgādinot viņu dievišķo izcelsmi, atzīstot viņu klātbūtni un kopīgi ar viņiem svinot gadalaiku ciklus, it sevišķi, saulgriežus, kad daudzviet uz zemes tiek pastiprināta atjaunojošā dzīvīguma plūsma. Tāpat kā cilvēki, arī elementāļi ir atšķirti no Radītāja, taču atšķirībā no jums viņi nekad nav zaudējuši izpratni par to, kādēļ šeit atrodas. Tad, kad cilvēks sasniegs noteiktu garīgās apziņas līmeni, kas spēs atzīt elementāļu klātbūtni, šīs būtnes tiks atbrīvotas un viņu pašreizējais stāvoklis tiks transformēts priekā.

Ikvienam no jums ir vairāki garīgie pavadoņi, kas labprāt jums kalpotu. Viņus pievilks jūsu īpašā darbība un talanti. Viņi var daudz vairāk jums palīdzēt, ja jūs apzināties viņu klātbūtni. Pagātnē mūsu palīdzība bija ierobežota, jo mēs nedrīkstējām ietekmēt jūsu brīvo gribu. Tagad šis ierobežojums ir beidzies un Radītāja vārdā mēs iejaucamies, lai glābtu cilvēci no tās ēnām. Gaismas dāvāšanas procesā mēs pat pārkāpjam dažas no jūsu neapzinātajām izvēlēm, ja tās nesaskan ar jūsu pašu dvēseles plānu.

Turpmākajā laikā daudzi no jums atjaunos saikni ar saviem neredzamajiem palīgiem.

Elementāļi apzinās, cik svarīgi ir visi dažādie esamības līmeņi, un viņi zina, ka tikai apzinīgs cilvēks var nodrošināt līdzsvaru starp visiem šiem līmeņiem.

Rietumu pasaulē centieni rast garīgo saiti pārāk bieži aprobežojas tikai ar mentālo plānu. Bailēs no senajām pagānu dievībām un mistērijām, jūs esat nomākuši tiešo personīgo kontaktu ar garīgo pasauli un Zemes dabas enerģijām. Jūs baidāties no citām būtnēm, kas dzīvo jūsu vidē. Lai atbrīvotos no bailēm, jums šīs citas būtnes jāsaprot un jāuzsāk ar tām atklāts kontakts.

Piemēram, koki ir ļoti svarīgas būtnes uz šīs planētas, taču diemžēl ne vienmēr par tādiem tiek uzskatīti. Tie glabā sevī senu gudrību un ir cieši saistīti ar noteiktu planētu kustību. Kad dzīvība uz Zemes vēl bija tās sākotnējā eksperimentālajā stadijā un tika izmēģināti daudzi prototipi, lai izraudzītos vispiemērotāko, koki spēja izcelt savas saknes no zemes un kustēties. Tie bija brīnišķīgas, varenas būtnes un varēja ceļot, kurp viņi vēlējās. Dvēseles, kas tagad iemājojušas kokos, dāvāja sevi, lai būtu jums patvērums mežā. Koki ir ne tikai piemērots materiāls un gaisa attīrītāji, tie ir arī savvaļas dzīves sargi un seno ceļu glabātāji; ar savām ārstnieciskajām spējām viņi ir dziedinātāji. Kopīgi ar dabas gariem viņi transformē un līdzsvaro enerģijas atmosfērā un uztur augsnes dzīvību. Koki glabā atmiņas, un tie, kas prot jautāt, saņem atbildes.

Mēs, Erceņģeļi, pilnībā kalpojam Radītājam un radītajam. Mēs neatrodamies evolūcijas procesā. Kā individuālās dvēseles mēs esam veseli un nedalīti, mēs neatšķiramies vīriešos un sievietēs kā jūs. Vajadzības gadījumā jūs varat piesaukt katru no mums, nosaucot mūsu vārdu. Ļoti svarīgi, lai jūs mūs piesauktu ikreiz, kad pulcējaties kopā gan darbā, gan svinībās. Šādi jūs savai darbībai saņemat īpašu svētību. Tādējādi jūs arī novēršat tumšo spēku līdzdalību, jo tie nekad nav īpaši jāpiesauc – tie vienmēr ir klāt, saukti vai nesaukti. Sadarbība ar eņģeļiem nodrošina pārmaiņas uz daudz augstāku līmeni nekā tas būtu iespējams, izmantojot jūsu pašu ierobežotos cilvēku resursus.

Jūs vienmēr kā indivīdi varat lūgt eņģeļu palīdzību. Bet tik bieži mūs uzskata par nereālām būtnēm! Mēs jums atgādinām, ka mēs esam šeit jūsu dēļ, lai palīdzētu ikvienam no jums. Eņģeļu pulks, ko jūs uztverat kā Dieva sūtņus, darbojas kā grupa, nevis kā atsevišķas individuālas būtnes, un tiem nav noteiktas dzimtes. Kad vien jums vajadzīga palīdzība, pasauciet mūs, un mēs tūdaļ būsim klāt – vai nu mēs, Erceņģeļi, vai arī eņģeļu pulks.

Reiz visas eņģeliskās un dievišķās būtnes bija pazīstamas kā Mirdzošie, kas nāk no vārda „El” un veido daļu no mūsu vārda. Tādus mūs redzēja toreiz, kad jūsu uztvere vēl nebija tik biezi aizplīvurota un mēs bijām vieglāk saskatāmi.

 

Zemes svētvietās, Saules un Jupitera enerģijas spēka vietās mājo devas un dabas gari, taču dažreiz šajā darbā Devas darbojas ar ieplūstošo enerģiju un sargā to. Tā ir kā izejmateriāls, kas jāpadara lietojams, saaužot to daudzos vijumos un dzīvības spēka vibrāciju rakstos, lai tie derētu ikvienai radītajai dzīvības formai. Ja svētvieta tiek ļaunprātīgi izmantota, devas var to aizvērt vai arī samazināt tur enerģijas plūsmu. Jūs varat uzskatīt šīs būtnes par garīgajiem tehniķiem, Saules enerģijas krātuvju uzraugiem. Vietējie gari, devas, kas darbojas kā šo vietu uzraugi, spēj manifestēties redzamā formā, iespējams, kā pūce vai lapsa vai arī kas cits, tam laikam piemērots, lai darītu zināmu savu klātbūtni cilvēka vizuālajai uztverei.

Kopā ar devām svētvietās uzturas arī dabas gari, un skaita ziņā to ir vairāk. Viņi ir atbildīgi par to, lai uzturētu labklājību, auglību un dzīvības ciklus visā florā un faunā, pārliecinoties, vai dzīvību nesošā enerģija tiek uzturēta augu sēklās un visu sugu jaunajos dzīvniekos. Viņi uztur ūdens, gaisa un zemes līdzsvaru un dzīvīgumu, neskatoties uz cilvēku radīto pieaugošo piesārņojumu. Pateicoties viņu klātbūtnei un darbībai, gan zeme, gan jūra galu galā attīrīsies.

Atšķirībā no devu un eņģeliskās pasaules, šie dabas gari pastāv kā atsevišķas vīrišķās un sievišķās būtnes un strādā kopā nelielās kopienās. Viņus pazina un respektēja daudzas jūsu senās kultūras. Grieķi tos dēvēja par nimfām, naiādām, driādām un oreādām. Līdzīgā veidā aborigēniem un indiāņiem tie ir ūdens, koku un akmeņu gari. Šīs dvēseles ietver sevī visu dabas formu shēmas.

Sievišķie dabas gari pieskata augus, putnus, zivis un ūdens un uguns elementus, bet vīrišķie gari rūpējas par kokiem, dzīvniekiem, kukaiņiem, reptiļiem, mikroorganismiem un zemes un gaisa elementiem. Ja viņu darbību atbalsta un novērtē cilvēki, viņu darbs zeļ un plaukst, bet ja ne, tad šie gari tāpat kā cilvēku bērni kļūst nomākti un zaudē vitalitāti. Šo garu klātbūtni var sajust līdzīgi kā rīkstnieks sajūt ūdeni. Dažreiz dabas gars ceļo kopā ar cilvēku no vienas vietas uz otru, tiecoties pieredzēt kaut ko no cilvēka garīgās dzīves, vai arī ja tam vajag strādāt citā vietā. Pēc būtības viņi ir nomadi un var brīvi pārvietoties no vienas vietas uz citu. Viņiem patīk cilvēku sabiedrība, bet tikai iedvesmojošā un radošā līmenī.

Atrodoties ārpus dzīves un nāves cikla, dabas gari nepiedzīvo dvēseles reinkarnāciju. Viņi var dzīvot simtiem gadu un nomirstot tiek absorbēti grupas apziņā. Dažas dabas garu dvēseles izvēlējās piedzimt cilvēku veidolā, paņemot sev līdzi mīlestību pret dabas pasauli.

 

Ir arī būtnes, kuras mēs saucam par rūķiem vai gobliniem. Tie ir vīrišķie gari no Ziemeļiem. Tie ir saistīti ar minerālu pasauli un apdzīvo zemes dzīles. Katrā svētvietā atrodas viens rūķis, kura funkcija ir noenkurot uz Zemi plūstošo Saules enerģiju. To var izdarīt, pateicoties katras vietas akmeņu un minerālu enerģijām. Tieši šī iemesla dēļ kristāliem un minerāliem ir tik daudz gaismas un krāsu. Rūķis, būdams atbildīgs par zemāku dzīvības pulsu Zemes minerālu valstībā, darbojas ar enerģijām, kas ir zemākas par cilvēces vibrācijām, taču rūķus var dažreiz arī ieraudzīt, ja vien viņi paši vēlas parādīties. Lai gan rūķi darbojas kopīgi ar citiem elementāļu gariem, viņi nevar tos ieraudzīt, jo dabas gariem ir augstākas vibrācijas, tādēļ rūķiem bieži šķiet, ka viņi strādā vieni. Dažreiz rūķis tiek izdzīts no savas vietas, ja viņa teritorijā tiek būvēts ceļš vai celtas mājas, vai arī ja viņš zaudē saskarsmi ar devām. Tad rūķis jūtas apjucis, un viņa sauciens pēc palīdzības cilvēkiem var radīt problēmas (katra nevietā nobīdīta ēteriskās dzīvības forma izraisa līdzīgu efektu, cenšoties piesaistīt uzmanību šim kļūmīgajam stāvoklim). Šāds rūķis vienīgi vēlas atgriezties savā īstajā vietā. Te var palīdzēt jebkura pietiekami jūtīga persona, lūdzot palīdzību augstākajam avotam. Tā kā šādus traucējumus parasti rada cilvēku darbība, tie jāizlabo cilvēkiem kopīgi ar eņģeļiem. Jebkurš celtniecības darbs, kas tiek veikts bez attiecīgās ceremonijas, var radīt problēmas. Par savu iecerēto darbību būtu jāinformē zemes gari un jālūdz viņu sadarbība.

Senākos laikos valdīja paraža pie namdurvīm izlikt bļodiņu ar pienu mazajiem ļautiņiem. Tā bija cieņa un savstarpēja sadarbība, kas tagad ir zudusi. Tomēr, lai pārliecinātu elementāļu valstību būtnes sadarboties, vajag vairāk nekā tikai putras bļodiņu. Viņu izraidīšana bērnu grāmatu lappusēs, jūsu izpratnē šīs būtnes padarījusi nenozīmīgas, tomēr tas norāda, ka kaut kur dziļi jūsu prātā vēl glabājas šīs atmiņas. Ja jūs kaut ko varat iztēloties, tad kaut kādā līmenī tas arī pastāv, un, ja jūs spētu aizdzīt bailes no nezināmā, tad jūs spētu tajā visā vairāk iedziļināties…

 

Vārtu sargi ir nelielas devu grupas, kas aktivizē portālus ārpusķermeņa ceļojumiem. Daudzi no šiem slepenajiem portāliem joprojām tiek izmantoti, tie pieejami gaismas būtnēm no citām planētām un galaktikām, kas ierodas šeit, lai palīdzētu gaidāmajai pārejai. Šīs dvēseles nepaliek vārtos, bet tūdaļ dodas uz vietu, kur nolēmušas strādāt: jums neredzami, bet labvēlīgi.

Šajā jūsu vēstures periodā, kad materiālisms draud aprīt cilvēka garu, būtu ļoti svarīgi apzināties visu šo neredzamo būtņu nozīmīgo ieguldījumu. Viņi varētu jums daudz ko pastāstīt par savu darbu un par Visuma radošajiem spēkiem, par dabas ekosistēmas vitālajām enerģijām, kurās jūs dzīvojat un kuru svarīga daļa esat arī jūs paši. Katrs indivīds ir būtiska kosmiskās kārtības daļa. Jūsu gars un jūsu ķermenis ir īpaši noskaņoti tā, lai jūsu smadzeņu un orgānu vibrācijas atbilstu Zemei un jums būtu kopīgas pamatiezīmes, kādas nepastāv citur. Līdzīgi ir arī ar elementāļiem, sākot ar rūķiem, dabas gariem un devām, līdz pat mūsu, eņģeļu, valstībām: mums visiem piemīt elektromagnētiskā forma un apziņas līmeņi, kas var saskaņoties ar cilvēkiem. Zemākajos līmeņos elementāļi ir atkarīgi no cilvēku apziņas kvalitātes, jo viņu darbu ar uguni, gaisu, ūdeni un zemi un ar visām matērijas dzīvības formām tiešā veidā iespaido cilvēces attieksme. Varētu teikt, ka jums ir tādi laika apstākļi, kādus esat pelnījuši.

Ja cilvēki nespēj noturēt līdzsvaru starp elementiem sevī, šo spēku ārējā izpausme var būt visai destruktīva, kā jūs to redzat Zemestrīcēs, plūdos, viesuļvētrās un ugunsgrēkos. Cilvēku uzvedība var piesaistīt šādu elementāļu izpausmi.

 

Tagad jums tiek piedāvāta iespēja ikdienas dzīvē apzināti sadarboties ar elementāļiem, eņģeļiem un, visbeidzot, ar Radītāju. Šī brīnišķīgā sadarbība pilnībā uz Zemes vēl nekad nav izpaudusies, jo cilvēci vienmēr ir iespaidojušas negatīvās emocijas. Cilvēce vēl nav realizējusi savu Mīlestības potenciālu.

Liekot lietā savas milzīgās spējas, Mīlestību un sadarbību, jūs radīsiet jaunu pasaules kārtību, kur nebūs cīņas un sāpju; tā dibināsies uz dievišķo iedvesmu. Un tā jūs atjaunosiet savu iekšējo gaismu.

 

 

7.nodaļa                      Meistari

Jūs nekad neesat bijuši vieni, šeit vienmēr bijuši palīgi. Laiku laikos pie jums ieradušies garīgie meistari no savām zvaigznēm, jo jau toreiz viņi redzēja, kas notiks uz Zemes. Viņi zināja, ka jāatdzīvina jūsu gaismas ķermeņi un jūsu auras Varavīksnes, tādēļ viņi inkarnējās uz Zemes un dzīvoja jūsu vidū, lai parādītu, kādam jābūt „pilnīgam” cilvēkam. Viņi vēlējās jums atgādināt kosmiskos likumus, lai jūs sekotu dievišķajam sevī un darbotos atbilstoši augstākajiem Mīlestības principiem, gudri un ar līdzjūtību. Lai nodrošinātu cilvēces apgaismību, katrs no šiem meistariem atnesa dažādus varavīksnes starus.

Cilvēcei jāapzinās sava dievišķā izcelsme, jāatzīst, ka katra dvēsele ir Avota izpausme un ka šī izpausme var būt atšķirīga. Katrs var justies vienots ar Avotu un izmantot šo saikni kā ikdienas vadību. Tieši caur katras personas unikālajām īpašībām Radītājs var izpaust savu visuma iedvesmu.

Meistars Jēzus pasaulei atnesa Kristus apziņas enerģijas. Viņš mācīja, ka ikdienas dzīvē jūs varat pieredzēt brīnumus caur Mīlestības spēku, mainot savu attieksmi, kas netiesā, bet paņem fiziskās esības plūdumu un izmaiņas.

Viņš ieradās pie jums no Spožā Sīriusa ne tikai ar mieru, bet arī ar Mīlestības spēku, kas rada mieru. Viņš centās jūs iemācīt pašiem uzņemties atbildību par sevi un savu darbību, nevis akli sekot sabiedrības un reliģijas diktātam.

Meistars Jēzus piedzima esēņu kopienas ģimenē, kas saprata garīgos likumus. Lai varētu dzīvot mierīgi, esēņu kopienas locekļiem bija jāpieņem daudzi kompromisi. Taču kompromiss nozīmē izvairīšanos no personīgās atbildības. Kompromisā nav piepildījuma spēks, tikai ilūzija. Jēzus nekad neizgāja uz kompromisiem, viņš nekad nenodeva savu dievišķo būtību. Savukārt, fanātisms ir pretējs kompromisam; tie abi ir tumšo spēku darbs. Fanātiķi cenšas kontrolēt caur konfrontāciju, kamēr tie, kas dod priekšroku kompromisam, meklē varu pa aplinkus ceļiem. Mīlestībai un priekam nepiemīt neviens no šiem stāvokļiem.

Mēs runājam galvenokārt par Meistaru Jēzu tāpēc, ka daudzus no jums iespaidojušas dažādas Kristietisma doktrīnas un konflikti, kuros fanātiķu sagrozītā Kristus mācība darījusi visu, lai noliegtu dvēseles progresu un nevis lai palīdzētu tai attīstīties.

Jēzus piedzima jūdu vidū ar domu, lai viņus apvienotu, lai šī tauta dalītos savos īpašajos talantos ar visu cilvēci. Katrai rasei ir sava planetārā vieta un izcelsme, katrai atsevišķai dvēselei savs nolūks un īpaši talanti, lai varētu dot savu ieguldījumu Zemes dzīves attīstībā. Piemēram, ķīnieši ir attīstījuši izpratni par vietējo enerģiju plūsmām un planetāro spēku ietekmi uz ainavu, kas izteikta Fen – šui mākslā.

Līdzīgi darbojas ķīniešu akupunktūra, ārstējot ķermeni ar enerģiju plūsmām. Ja katras tautas potenciālie talanti netiek izpausti pozitīvi un gudri dāvāti citiem, šī pati enerģija vēršas uz iekšu un kļūst veselībai kaitīga. Tas pats attiecas gan uz veselu rasi, gan uz indivīdu.

Ar Kristus atnākšanu cilvēcei tika dota iespēja pacelties un atbrīvoties no savu aizvērto prātu ēnas, taču šī iespēja tika zaudēta. Dievišķais nolūks nebija krustā sišana, tas bija tikai iespējamais iznākums. Mēs cerējām, ka būs citādi. Krustā sišana bija tumšs notikums, kam sekoja noliegšanas un ciešanu ēra. Katras reliģijas pamatā esošā Kristus apziņa ir būtiska cilvēka un dvēseles evolūcijas sastāvdaļa, kuru varēja pieņemt jau pirms divtūkstoš gadiem.

Kristiešu dogma, kas vēlāk attīstījās Romas paspārnē, nekad nepauda patiesību, jo to vadīja vēlme kontrolēt. Arī pati baznīca tika veidota pēc impērijas varas un autoritātes modeļa.

Krustā sišana parādīja, ka Jēzus pat vistumšākajā savas dzīves stundā spēja saglabāt mīlestību pret cilvēci. Viņa ciešanas tika transformētas dievišķajā Mīlestībā, atbrīvojot viņu no karmas un parādot, ka arī caur sāpēm var sasniegt gaismu. Viņš kļuva par mūžīgās dzīves simbolu, taču reliģiskie interpretējumi nevieš skaidrību, ko tas patiesībā nozīmē. Baznīca izvēlējās noliegt reinkarnāciju, un tādēļ kristiešus nāve pārsteidz nesagatavotus, jo nomirstot jūs esat tā pati persona, kas dzīves laikā, tikai nevarat vairs izmantot savu ķermeni. Ja apziņā mājo bailes un pieķeršanās fiziskajām vērtībām un neatrisinātajām problēmām, jūs varat palikt iestrēdzis tajā pieredzē, kuru jūs atceraties. Jūs nevarat pacelties augstāk, jo nezināt, ka šāda augstāka pasaule eksistē. Apgaismība nenāk automātiski, vienkārši nokļūstot aiz priekškara. Mēs redzam, ka kristiešu kapsētas ir pilnas ar rēgiem, kas pat nezina, ka viņi ir miruši un nesaprot, ka nokļuvuši citā dimensijā ar atšķirīgu potenciālu. Viņu ierobežotā uztvere neļauj viņiem ieraudzīt gaismu un doties tās virzienā.

Dzīve ir mūžīga tāpat kā matērija, un citādi nemaz nevar būt, tā vienkārši mainās no vienas enerģijas formas citā. Bet patieso gara brīvību var iegūt vienīgi tad, kad ir pabeigta Zemes karma. Kristus cerēja jūs atbrīvot no šī rata. Ceļot apziņas līmeni, būtu iespējams izbeigt nemirstīgos karmiskos pienākumus, kas jūs tur gūstā uz Zemes. Diemžēl to saprata tikai nedaudzi.

Kristus otrā atnākšana nozīmē Kristus apziņas mošanos jūsu sirdīs, citādi tas nemaz nevar notikt. Jūs iegūsiet spēku, lai gara tumsu pārvērstu gaismā.

Vai jums neliekas dīvaini, ka Jēzus tēls baznīcās tiek attēlots tieši kā Krustā sistais Kristus, ciešanu pilns un bezspēcīgs? Tieši tādu baznīca viņu vēlas saglabāt: piesistu krustā un savā kontrolē. Tikai nedaudzi portreti Kristu attēlo starojošu, tādu, kas nes jums patieso vēsti, negatīvo pārveidojis gaismā.

Patiesie Kristus vēsts sekotāji ir nevis tie, kas turas pie dogmatiskajām pielūgsmes sistēmām, bet gan tie, kas attīsta personīgo saikni ar Radītāju.

Arī patriarhs Mozus dzīvoja nesaskaņu laikos, kur tikai nelielas cilvēku grupas apzinājās garīgumu. Viena no šādām grupām bija esēņi, kas saglabāja uzticību Radītājam. Mozus redzēja, ka viņa cilvēkiem vajadzīga garīga vadība, lai padarītu viņu dzīves veselīgākas. Viņš lūdza dievišķo palīdzību un redzēja vīziju, kurā Erceņģelis Zafkiēls viņam dāvāja patiesos kosmiskos likumus. Saprotot, ka viņa cilvēki nav gatavi tos pieņemt, Mozus lūdza pēc piemērotākas mācības. Tad viņam tika doti dzīves pamatlikumi, cerot, ka tie reiz novedīs pie augstākas sapratnes. Taču cilvēki Desmit baušļus pieņēma tikai zemāko emociju līmenī, kļūstot par laupījumu tiem, kas vēlas kontrolēt.

Redzot, kas notiek, mēs nolēmām, ka jūdu vidū inkarnēsies Kristus, lai nestu mācību, kas derīga visiem, ne tikai nelielām ezotēriskajām grupām. Taču cilvēki vēl nebija pietiekami attīstījušies, lai pieņemtu viņa vēstījumu. Daudzi vēl šodien dzīvo, interpretējot veco Mozus mācību, kas balstās uz patriarhālo vadību un nespēj pacelties līdz Kristus apziņai.

Sešsimt gadus pēc Kristus pravietis Muhameds centās garīgi apvienot savus ļaudis. Viņš iedibināja despotiskus likumus, ko regulēja bezierunu pakļaušanās dievišķajai gribai. Korānā ierakstītā mācība, ko Muhameds saņēma no Erceņģeļa Gabriēla, bija domāta, lai ieaudzinātu Allaha līdzjūtību un Mīlestību, taču arī tā ar laiku tika izkropļota un pārprasta.

 

Jūsu vēsturē nākuši un gājuši daudzi Meistari, nodrošinot vadību tiem, kas pazaudējuši ceļu. Viņus raksturoja mīlestība, līdzjūtība un humors. Tieši humors viņus vienmēr atšķīra no viltus praviešiem. Patiesi Meistari nekad nezaudē savu saikni ar Radītāju, un viņi neierodas pasaulē, lai dibinātu reliģijas. Viņu nolūks ir parādīt cilvēcei inkarnēta gara brīvību un dievišķību.

Reliģijas un dogmas sašķeļ tautas, bet garīgā patiesība tās vieno. Meistaru vēstījumi vienmēr bijuši vieni un tie paši, atšķirīga bijusi tikai pieeja, atbilstoši laikam un vietai, kur tie mācīti. Tie tika dāvāti, lai apgaismotu cilvēku prātus un aktivizētu jūsu gaismas ķermeņus. Konfliktus šajās mācībās radīja vienīgi cilvēku iestādes, kas vēlējās, lai jūs palikti atšķirti, bailīgi un kontrolējami.

 

Filozofijas, kas attīstījās Austrumos, pirmajā vietā izvirzīja misticismu, materiālo labklājību uzskatot par sekundāru. Tā rezultātā vairums iedzīvotāju ir nabadzīgi bezpajumtnieki, kamēr dažiem pieder politiskā vara un labklājība. Piemēram, Indija ir zeme ar augstu garīgo apziņu, kur valda pat konflikts starp garīgo un materiālo. Te garīgā ticība novedusi pat pie fiziskā ķermeņa noliegšanas. Ja Indija spētu sasniegt harmoniju starp garīgo gudrību un fizisko esību, tā kļūtu par patiesi lielu nāciju.

Tagad vairs nav nepieciešams doties uz kādām īpašām svētvietām, lai saņemtu iekšējo vadību. Tagad tas ir iespējams jebkurā vietā, pateicoties kosmiskajai enerģijai, kas ieplūst caur planētas spēka vietām un staro aizvien spēcīgāk. Lai gan iemiesoto skolotāju laiks jau gandrīz pagājis, un jūs mācāties, lai paši sev kļūtu par skolotājiem, garīgajās dimensijās tiek sagatavotas dvēseles, kas spēs dāvāt jums vadību ar čenelinga palīdzību, caur iekšējo uztveri.

Būtu vēlams, lai jūs izkoptu sevī cilvēcisko cieņu un godātu dabas spēkus. Nelīdzsvarotā izglītības sistēma, kas negodāja nedz indivīdu, nedz vidi ar visiem tās dzīves aspektiem, šādas īpašības iznīcināja. Tāpēc arī nav brīnums, ka daudzi jaunie cilvēki neizjūt cieņu pret saviem skolotājiem.

Tikai nedaudzi saprata norādi Meistaru vēstījumos: sadarbojoties ar Kosmosa spēkiem, arī jūs varat gūt milzu spēku, ņemot vērā radīšanas dabisko kārtību. Šie spēki ir neitrāli, un tos var izmantot gan labiem, gan sliktiem nolūkiem. Ļaunprātīga šo spēku izmantošana maksā dārgi gan jums, gan planētai.

Pastāv uzskats, ka konflikti ir nepieciešamais stimuls dzīves progresam. Jā, konfliktu dinamika iedrošina jūs virzīties uz priekšu, taču šādā veidā tiek ļaunprātīgi izmantota dievišķā enerģija, jo tā liek jums ticēt, ka par izdzīvošanu jācīnās. Tā ir negatīva un destruktīva domu forma. Jāatrod labāks enerģijas izmantošanas veids. Pretējais konfliktam ir miers, taču arī tam ir savas problēmas. Jūsu uztverē miers ir stagnācija, nevis iespēja izaugsmei, jo dzīve ir mūžīgs plūdums un pārmaiņas. Pastāv cits veids. Kad jūsu personīgās enerģijas vairs nav fokusētas uz negatīvo, tās ir pieejamas radošai darbībai, tās paplašinās, stimulē un dāvā spēku, lai jūs spētu darboties ar kosmiskajiem principiem augstākā evolucionārā labuma vārdā.

Jūs varat vizualizēt pasauli, kurā ikviens tiek mīlēts, par kuru rūpējas, kur ikviens tiek iedvesmots attīstīt savu radošo potenciālu. Nepieciešama šāda apziņa. Tādam vajadzētu būt arī jūsu bērnu izglītības mērķim, kur katrs tiek mīlēts un iedvesmots radošai darbībai.

Ikviens no jums tagad var kļūt par garīgo Meistaru.

 

 

8.nodaļa                         Varavīksne

Jūsu gaismas ķermenis jeb aura ir viss, kas palicis no jūsu sākotnējās formas. Jūsu tagadējais ķermenis ir vienkārši blīvāka gaismas forma ar zemāku vibrāciju spektru. Fiziskais ķermenis ir savienots ar auru caur čakrām, un katrai no tām ir sava krāsa. Šīs čakras ir enerģētiskā saite starp ķermeņa endokrīno sistēmu, iekšējiem orgāniem un ārējām ēteriskajām enerģijām. Čakras iespaido ķermeni, jo tām ir augstāks vibrāciju līmenis.

Lai atjaunotu nepieciešamo saikni starp cilvēci, Zemi un Saules sistēmu, cilvēka čakru sistēmā notiks izmaiņas tā, lai katra no tām vibrētu attiecīgajā varavīksnes krāsā. Sirds čakra spēs sevī ietvert daudz vairāk mīlestības. Atvērsies ēteriskā čakra zem jūsu pēdām, lai savienotu jūs ar Zemi. Varbūt tas notiks kādu dienu, kad jūs basām kājām saskarsieties ar zemi. Jūs pēkšņi zem kājām sajutīsiet Zemes spēku un savu vienību ar šo vareno būtni, kurai tāpat kā jums ir dvēsele un garīgā saikne ar Radītāju. Arī Zemei ir sava čakru sistēma. Cilvēki ir saikne starp planētas un Visuma apziņu. Daži no jums ir iemācījušies apzināti iepludināt sevī Kosmisko enerģiju caur savu galvvirsas čakru, taču šī enerģija ieplūst arī Zemē un cilvēkiem tā ir jātransformē, pirms tā atgriežas atpakaļ kosmosā. Ir bīstami tikai pievilkt enerģiju, jo tā nevar palikt statiska, tā vienmēr atrodas kustībā. Jūs to varat izmantot pozitīvi vienīgi tad, ja tā ir noenkurota jūsos. Tā jāsazemē, radoši izpaužot savus talantus un ceļot planētas labklājību: tā jūs efektīvi varat izmantot šīs augstās enerģijas.

Apzināti savienojoties ar enerģijām spēka vietās, nesūcot enerģiju caur kāju pēdām no zemes un pievelkot augstāko enerģiju caur galvvirsas čakru šādi, divās plūsmās, jūs aktīvi pastiprināt zemes spēkus un uzlādējat savu saikni ar dievišķo. Šāda sadarbība atdzīvina Zemi un arī jūs kļūstat spēcīgāki. Jūs paaugstināt gan konkrētās vietas, gan paši savas vibrācijas. Šis process var notikt jebkurā vietā, un tas kļūs daudz efektīvāks, ja jūs darīsiet to, apzinoties savu atbildību un spēju transformēt šīs enerģētiskās plūsmas. Tādā veidā jūs palīdzat ne tikai sev, bet arī visiem pārējiem dzīvības līmeņiem un kalpojat Radītājam.

Ēteriskās čakras atveras un aizveras, atsaucoties iekšējiem un ārējiem stimuliem.

 

Pamatčakra cilvēces evolūcijā attīstījās pēc Atlantīdas krišanas, kad fiziskais ķermenis bija kļuvis blīvāks. Šī čakra ir saistīta ar zemes elementu, kas pārstāv fizisko pasauli, un uguni, kas pārstāv garu. Čakra ir sarkanā krāsā un attiecas uz reproduktīvajiem orgāniem. Tā savieno jūs ar Zemi un liek jums labi justies savā ķermenī. Tā saistīta ar seksuālās mīlestības jūtām un kopienas labklājību. Ja šī čakra nav līdzsvarota, var rasties seksuāli traucējumi, nesabiedriskums vai pat agresivitāte. Šo situāciju var novērst, saņemot daudz mīlestības bērnībā un jūtoties kādam vajadzīgam. Pamatčakrai ir pareiza plūsma, ja tā sadarbojas ar Sirds čakru, nodrošinot jūsu dzīvē emocionālo līdzsvaru.

Sakrālā čakra attiecas uz zemes un ūdens elementiem, kā arī uz jūsu emocijām. Tā ir oranžā krāsā. Šī čakra palīdz attīstīt individualitāti, ko atzīst un novērtē citi. Tā arī nodrošina ķermeni ar adrenalīnu, ļaujot ātri reaģēt briesmu gadījumos. Caur šo centru jūs var traumēt noliegšana, tiesāšana, kauns vai mazvērtības kompleksi, bremzējot spēju darboties sabiedrībā pozitīvi.

Saules pinuma čakru veido uguns, zemes un ūdens elementi, tādēļ šeit satiekas gars, fiziskais un emocijas. Šeit tiek uzkrāta Saules enerģija, lai to varētu izmantot ķermenis. Tā ir dzeltenā krāsā un līdzsvaro visas parējās čakras. Ārējās nesaskaņas un personīgās problēmas tiek ieslēgtas šajā čakrā, līdz tās tiek atrisinātas. Ja šī čakra nav līdzsvarota, jūs nespējat atrast pats savu patiesību.

Sirds ir vidējā čakra un savienota ar gaisu un metālu. Tā ir zaļā krāsā. Tā simbolizē augšanu un Kristus apziņas transformējošo spēku. Sirds gudrība ir spēja transformēt visas pārējās ķermeņa enerģijas gan fiziski, gan emocionāli. Ja šī čakra darbojas normāli, visas negatīvās enerģijas tiek transformētas pozitīvajās, bet ja valda bailes, sirds enerģija tiek bloķēta. Ja cilvēks nejūt piepildījumu, sirds ir skumja un gars nomākts, jo plaušas nav piepildītas ar dzīvīgumu. Sirds ietekmē arī visas pārējās čakras.

Kakla čakra ļauj jums izpaust sevi kā indivīdam. Tā ir zilajā iedvesmas krāsā un saistīta ar gaisu un metālu. Tā ir pārējo čakru radošās inteliģences krātuve. Ja šī čakra ir līdzsvarā, jūs pārvaldāt situāciju un spējat izteikt to, ko jūtat, bet ja tā nav līdzsvarota, jums ir grūti izteikties gan jūtās, gan savā radošajā darbībā.

Trešās acs čakra ir saistīta ar čiekurveida dziedzeri, kas ir gaismas uztvērējs ķermenī. Ēteriskajā līmenī šis dziedzeris uztver gaismu un gudrību no kosmiskās inteliģences. Caur šo centru varat attīstīt sesto maņu – intuīciju. Līdzsvarota šī čakra ir skaistā indigo krāsā. Ja jūs neesat līdzsvarots, jūs ātri varat nonākt citu kontrolē. Agrāk šo čakru no līdzsvara izsita intelekts un intuīcijas noliegšana, taču tagad tai vēl vairāk traucē mākslīgais apgaismojums, kas jūs novērš no dienas ritma un dabiskā gaismas cikla.

Galvvirsas čakra var darboties tikai tad, kad ir aktīvas pārējās čakras. Savienota ar hipofīzi un uguns elementu, tā darbojas kā vārti uz augstāko apziņu. Cilvēka mazulim, kamēr tam vēl galvaskauss nav kļuvis ciets, šī čakra darbojas un savieno dvēseli ar garu, lai viņam palīdzētu iejusties jaunajā vidē. Taču vēlāk, ja šī čakra nav attīstīta, garīgās enerģijas netiek pareizi izmantotas. Ideālā variantā jums būtu jāattīsta katra čakra un jābūt pilnībā sazemētamlai augstākās enerģijas varētu darboties caur jums. Galvvirsas čakra ir violetā krāsā un, ja tā ir līdzsvarota, jūs esat saistīts ar savas dvēseles augstāko patiesību un pozitīvi uztverat dzīves izaicinājumus. Ja tā nav līdzsvarā, jūs nespējat pārvarēt grūtības un vienmēr prasāt padomu citiem. Sastopoties ar spēcīgākām enerģijām, jūs varat kļūt garīgi nelīdzsvarots, tādēļ ir bīstami atvērt šo čakru, iekams pārējās čakras nav attīstītas.

 

Cilvēka potenciāls ir viss varavīksnes spektrs, un kad šī varavīksne būs pilnībā attīstīta, jūs varēsiet darboties kopā ar eņģeļiem; jūsu pašu gaisma savienosies ar Radītāju.

Varavīksne debesīs jums atgādina par jūsu gaismas ķermeņiem. Tas ir tilts, kas savieno zemi ar debesīm, lai atgādinātu, no kurienes jūs esat nākuši. Elpošana dāvā čakrām enerģiju. Mācieties ieelpot gaismu, krāsas un skaņas un izelpojiet vecās bailes.

Ieelpu motivē jūsu apziņa, vēloties dzīvot un aktivizēt ķermeni, bet izelpu vada zemapziņa, atbrīvojoties no nevajadzīgā. Elpošana līdzsvaro ķermenī elementus, ļaujot aurai mirdzēt košās varavīksnes krāsās. Tas nozīmē, ka matērijā tiek ienests gars.

 

 

9.nodaļa                      Jaunās Jeruzalemes iespējas

Planēta Zeme ir spēkstacija, ko darbina minerālu valstības elementi un kosmosa spēka lauki. Cilvēcei ir iespējams izmantot šos resursus tādā veidā, lai nepiesārņotu planētu un neizjauktu tai piemītošo līdzsvara sistēmu. Zemē atrodami potenciālās enerģijas krājumi, no kuriem daudzi tur guļ aizmirsti kopš senāko civilizāciju izzušanas.

Minerāli un kristāli, piemēram, satur enerģijas, kas nepiesārņo vidi. Tie gaida savu laiku, kad Cilvēce tos būs iemācījusies izmantot vispārējam labumam. Arī kodolenerģija ir laba, tikai tā ir nepārdomāta, jo tā tika attīstīta kara kontekstā un tādēļ ir kaitīga un piesūkusies negācijām.

Jūs dzīvojat elektriskā Visumā. Elektrība nav moderns izgudrojums vai atklājums, tā vienmēr ir bijusi kā matērijas saistelements. Tāpat kā visas kosmosa enerģijas, arī elektrība ir neitrāla, taču to var izmantot arī ļaunprātīgi. Dažreiz tā ir noderīga saikne starp garīgo un jūsu fizisko pasauli, un ar tās palīdzību mēs jums varam nosūtīt vienkāršus signālus. Ne vienmēr elektropadeves traucējumi jūsu mājā saistīti ar bojājumiem. Dažreiz mēs tā cenšamies piesaistīt jūsu uzmanību.

Megalītisko struktūru akmeņi arī ģenerē lokālo enerģiju, līdzīgu zemas frekvences elektriskajiem laukiem, kur granīta struktūrā savstarpēji mijiedarbojas kvarca un vizlas daļiņas. Granīts šādās struktūrās tiek izmantots tādēļ, ka tas spēj saglabāt Saules enerģiju. Šādā vietā jūs varat „ieslēgties” un uzlādēt savas garīgās un fiziskās baterijas.

Mēs izvēlējāmies Karnaku tādēļ, ka šo akmeņu ģenerētais spēks ļāva tajos iekodēt mūsu vēstījumus. Pozitīvie un negatīvie enerģiju lauki šeit nepārstāv labo un ļauno jūsu izpratnē. Vienam ir aktīvas un otram uztverošas īpašības, un to svārstības notur līdzsvaru. Katram blakus esošam akmenim un Karnakā – katrai akmeņu rindai – ir pretēja enerģija, saistot tos kopā kā maiņstrāvas elementus.

Kvarci un Kristāli ir dzīvības forma, kas darbojas kā Sirds čakra. Programmēti ar tīriem nolūkiem, tie spēj uztvert, pārraidīt un pastiprināt dažāda veida vibrācijas. Ar gaismas viļņu palīdzību tie spēj nosūtīt kādam cilvēkam mīlestību vai dziedināšanu. Tos var izmantot, lai sūtītu gaismu uz tumšām un nemiera pilnām vietām. Šiem akmeņiem piemīt spēja glabāt informāciju, un tos var izmantot kā saziņas līdzekli.

Taču atcerieties, ka cilvēkam jāiegūst noteiktas spējas un iekšējais spēks, lai savu paša spēku nepazaudētu kristāla spēkā. Šī valstība pastāv, lai kalpotu un tā nevēlas kontrolēt cilvēkus, taču tā jārespektē un jāizmanto uzmanīgi. Tā kā kristālā ir ietverts viss varavīksnes gaismas spektrs, tajā uz Zemes var saglabāt tīru Radītāja patiesību. Tas spēj atjaunot dzīvības vibrācijas perfektā harmonijā, iespaidojot ēterisko lauku. Kristāli un pārējā minerālu valstība vēlas sadarboties ar cilvēkiem. Uzskatot tos vienīgi par rotaslietām vai dekoratīviem objektiem, jūs ignorējat to inteliģences līmeni un tādā veidā ierobežojat paši savu attīstību.

 

Sākotnējās civilizācijas, un it īpaši atlanti, ļaunprātīgi izmantoja elektrisko un minerālu enerģiju, balstoties uz apzinātu vēlmi kontrolēt. Tagad šāda veida nepareiza izmantošana tūdaļ atsauksies uz pašu lietotāju, jo minerālu pasaule ir attīstījusies uz priekšu un vairs nav tikai pasīvs spēks, kas gaida, kad to izmantos. Tagad tā līdzinās gaismai, kas vēlas palīdzēt cilvēcei augstāko mērķu vārdā. Centieni pārkāpt minerālu Valstības integritāti var beigties ļoti bēdīgi, jo pēc kosmosa likumiem cilvēkam jādzīvo harmonijā ar visiem dabas spēkiem.

Kristāli vai tādi minerāli kā vizla rezonē ar savas grupas apziņu. Tā nekad nav izolēta enerģijas forma, bet gan veseluma daļa tāpat, kā arī cilvēki ir daļa no kolektīvā apziņas lauka, pat ja tie ir izolēti cits no cita. Darbs ar kristāliem var atjaunot līdzsvaru gan cilvēka, gan Zemes enerģētiskajā laukā. Kristāla īpašības spēj aizsargāt, uzlabot un stiprināt vidi. Ražojot intensīvas kapacitātes elektromagnētiskos laukus, kur tas nepieciešams, un tajā pašā laikā uztverot cilvēka apzinātos nodomus, kristāli var tikt izmantoti kā aizsarglauki pret negatīvām ietekmēm.

 

Tagad kristāli un minerāli kalpo augstākā līmenī kā agrāk. Tā ir īpaša dzīvības forma, kurai nepieciešams strādāt ar cilvēku inteliģenci, tā ir daļa no jūsu kopējās evolūcijas funkcijas. Arī jūs savā attīstībā atrodaties vibrāciju izmaiņas procesā, kas ļaus jums rezonēt ar plašāku gaismas spektru, tādu, kāds sastopams kristālos.

Kristāli spēj attīrīt stresu materiālajā pasaulē. Tajos ietvertas tīras gaismas vibrācijas, tādēļ tie var harmonizēt dzīvības spēku – Erceņģeļa Mihaēla un Saules apgaismojošās enerģijas. Arī cilvēka ķermenī ir sīciņas, bet būtiskas minerālu daļiņas, kas darbojas, lai līdzsvarotu jūsu ķermeņa funkcijas. Līdzīgā veidā minerāli un kristāli kalpo Zemei, noturot to līdzsvarā, barojot un piesaistot noteiktas enerģijas, lai katra daļa darbotos kā veselums.

Bībelē Jāņa Atklāsmes grāmatā ir aprakstīta Svētā pilsēta – Jaunā Jeruzaleme, kas būvēta no zelta, pērlēm un divpadsmit veidu dārgakmeņiem. Katram no šiem minerālu veidiem ir gan patiesa, gan simboliska vibrāciju kvalitāte, kas tiks izmantota, lai būvētu jauno dzīvības templi – tīro varavīksnes ķermeni. Divpadsmit vārti ir domāti kā divpadsmit Erceņģeļi, kur katrs dāvā savu ieguldījumu dzīvei uz Zemes. Zelts nozīmē tīru dvēseli, bet pērle simbolizē planētu Zemi un tās centienus sasniegt gaismas tīrību. Arī katram dārgakmenim ir sava īpaša nozīme.

Visas kristālu un minerālu formas ir cieši saistītas ar garīgo apziņu, tādēļ tie jāizmanto kā ģeneratori, lai celtu cilvēku apziņas līmeni. Tie spēj atbrīvot cilvēci no tās ierobežojumiem, ļaujot apzināties dabas un neredzamās pasaules plašumus.

Aura ietver jūsu čakru enerģētiskos laukus, kas savieno jūs ar pārējām neredzamajām dzīvajām pasaulēm. Ja jūs būsiet harmoniski, šis tīkls jums palīdzēs pilnībā inkarnēties, veidojot jaunu sabiedrības struktūru, kur katrs cilvēks kļūs par gaismas templi.

 

 

10.nodaļa                       Atjaunošana

Cilvēki uz Zemes jāizdziedina, atjaunojot Grāciju. Bet Grācija ir dzīve harmonijā ar kosmiskajiem likumiem. Jums jāsaprot, ka dievišķais Avots nav ne vīrišķs, ne sievišķs, bet ietver sevī abas dzimtes. Kad vīrišķie un sievišķie aspekti būs apvienoti visos cilvēka dzīves aspektos, tad vīrietis, sieviete un Radītājs tiks uztverti kā jauna svētā trīsvienība.

Šī alķīmiskā vienotība var notikt tikai katrā indivīdā, līdzsvarojot jūsu personīgās enerģijas. Tikai tad, kad jūsu pašu dzīvē atgriezīsies patiess garīgums, jūs varēsiet sasniegt vajadzīgo līdzsvaru starp diviem „pretēja” dzimuma indivīdiem.

Mēs vēlamies, lai jūs integrētu tās dualitātes, kas jums šķiet pretējas: labo un ļauno, mīlestību un naidu, vīrišķo un sievišķo, garīgo un fizisko. Mīlot dzīvi un attīstot savu jūtīgumu un jūtas, jūs varat iemācīties būt patiesi humāni, dzīvojot mīlestībā un apzinoties savu spēku, atbrīvojoties no nevajadzīgām emocijām un nemainīgām gaidām.

Patiesās jūtas, ko apspiež intelekta racionālie ieradumi, izpaužas negatīvās emocijās, kas bieži vien savā izpausmē ir destruktīvas.

Planētas, okeānu un atmosfēras piesārņojums ir tikai atspulgs tam piesārņojumam, kas valda cilvēka prātā. Vispirms jāmaina prāts. Starp planētas un cilvēces dziedināšanu pastāv cieša savstarpēja saikne. Pārmaiņu laikā gan planēta, gan cilvēka ķermenis šūnu līmenī sajutīs traucējumus.

Lai uz Zemes varētu notikt progress un cilvēka dvēseles evolūcija, jums jāsaprot, kā negatīvie spēki izpaužas katrā no jums. Negācijas parādās politikā un finansēs, reliģijā un morālē, zinātnē un izglītībā, medicīnā un daudzos tehnoloģiskajos sasniegumos. Ikvienā šādā iestādē notiek korupcija, manipulācijas, kontrole un nevērtīgu standartu uzspiešana. It sevišķi tas redzams jūsu finansu iestādēs. Naudas iegūšana ir aplama prioritāte, taču tā nodrošina motivāciju darbībai. Tā kā Radītāja enerģija ir it visur, tā ir arī naudā, taču šajā gadījumā tā nekalpo cilvēces augstāko mērķu vārdā, kam nenovēršami sekos notikumi, lai atjaunotu līdzsvaru. Taču, ja pasaulīgielēmumitiek pieņemti saskaņā ar kosmisko patiesību, tiem ir varens pozitīvs iespaids uz cilvēkiem. Ja katru fizisko darbību vai mentālolēmumujūs pieņemtu ar svētuma sajūtu, dzīve atkal kļūtu par veselumu. Piepildot ikvienu sīkāko darbību ar garu, jūs izmainītu dzīves kvalitāti. Tādā veidā jūs savu darbības vietu varētu pārvērst par svētu vietu. Dzīves svētums jāienes ikvienā ikdienas dzīves aspektā. Visa dzīve ir svēta un Radītāja svētīta. Ja cilvēki svētī to, ko paši radījuši, arī Radītājs to svētī, piesaistot augstākas garīgās enerģijas.

 

Ikvienam cilvēkam ir jāuzņemas atbildība par transformāciju, kaut arī viņa aptumšotais prāts tiesā par to, kas ir pareizi un kas nepareizi, kas ir pieņemams un kas – nē. Viss negatīvais ir jātransformē, lai cik grūti tas arī nebūtu.

Atcerieties, ka ikvienu darbību pret cilvēci izdara jūsu ēnas puse. Ja jūsu sirdī ir ēna, kāds cits to kaut kur uztver un izpauž darbībā. Ēnas rodas noliegšanas rezultātā, tās ir bailes, ka nepietiks mīlestības, ēdiena, naudas.

Daudzi ir izslāpuši pēc mīlestības, ēdiena un pēc pamatvajadzībām. Bez tā visa nav nozīmes runāt par talantiem un radošo darbību. Taču tur, kur pietiek pārtikas, tai bieži vien pietrūkst barojošās mīlestības, jo tā ir ķīmiski apstrādāta. Ķimikālijas ļoti novājina augsni. Šādi audzēta labība uzsūc cilvēku radītos toksīnus. Turklāt, ja tā tiek transportēta tālu no tās audzēšanas vietas, tā zaudē savu veselumu un vitalitāti. Šādi jūs ēdot neuzņemat mīlestību un negodājiet zemi, kas jūs baro. Lai novērstu nopietnus cilvēka veselības traucējumus, jāatjauno veselīga pārtika. Bez tam, šāda zemes noplicināšana un indēšana sagādā grūtības dabas gariem, kuru vibrācijas zaudē harmoniju jūsu darbības dēļ.

Šāda nepārdomāta cilvēku rīcība ietekmē ne tikai nākotnes dzīvi uz Zemes, bet arī visu kosmosu. Evolūcija un veselība, pat izdzīvošana uz citām planētām daudzējādā ziņā ir atkarīga no tā, kas notiek uz Zemes. Tie, kas dzīvo citās dimensijās, nevar atļauties zaudēt jūs vai jūsu planētu cilvēku muļķības dēļ.

Jūsu vēsturē jau ir bijis gadījums, kad evolūcijas procesu aizkavēja tie, kas brīvo gribu izmantoja, lai kontrolētu citus. Tagad brīvā griba ir ierobežota; jums atstāta tikai izvēles iespēja. Jūs varat izvēlēties, vai strādāt ar kosmisko likumu, vai darboties pret to, turpinot ārdīt dabisko līdzsvaru.

Grācijas atjaunošana skar ne tikai to, kas atrodas cilvēka fiziskajā ķermenī. Tā iespaido ikvienu dzīves līmeni, redzamo un neredzamo: dzīvnieku, augu un minerālu, elementāļu un devu un pat mūsu – eņģeļu valstību.

Pasakot paldies par pārpilnību, ko jums nodrošina dabas spēki, jūs šādā veidā sadarbojieties ar dabas spēkiem un spēciniet dabas vidi. Taču, ja zeme tiks pārāk noplicināta, ja notiks nekontrolēta ģenētiska iejaukšanās vai pārliecīga ķimikāliju lietošana, nebūs nekādas pārpilnības, par ko pasacīt paldies. Piemēram, ģenētiskās manipulācijas izārda dvēseles enerģiju jeb pašu būtību, jo Radītājs šajā procesā nepiedalās. Šādā veidā tiek atbrīvoti ārdošie spēki, kas, tāpat kā piesārņojums, nenovēršami novedīs pie slimības un daudzu dzīvību bojāejas.

 

Uzņemieties atbildību par savu planētu un transformējiet sāpes mīlestībā. Viens no veidiem, kā to izdarīt: izveidojiet jaunas attiecības ar Zemi, atzīstot savu vietējo svētvietu nozīmi. Izveidojiet šajā vietā saikni ar dzīvības Avotu, un jūsu sirdi piepildīs mīlestība, nevis bailes.

Nesenā vēsturē daudzas iezīmētās svētvietas tika sapostītas, akmeņi aizvākti un saskaldīti. Šādu darbību izraisīja centieni atšķirt cilvēkus no Radītāja spēka. Tie balstījās uz bailēm no dabas pasaules. Pagāniskie cilvēki sajuta sevi kā dabas daļu un centās pār to dominēt. Viņiem viss bija svēts. Tomēr arī šie cilvēki vēl nebija noskaņoti uz eņģeļu spēkiem, uz augstāku valstību nekā atradās paši. Pieņemot savu vietu dabā un kosmosā, novērojot planetāros ciklus un laika apstākļus, viņi izveidoja skaistas attiecības ar zemākajām augu un dzīvnieku pasaulēm un saikni ar devu pasauli. Viņiem bija vajadzīgs Kristus vēstījums tā sākotnējā vienkāršībā, nevis misionāru mērķi, kas centās ieskaidrot, ka pagānu tradīcija ir maldīga. Lai palīdzētu pacelt dzīvību uz augstāku līmeni, šiem „pagāniem” vajadzēja turpināt strādāt ar zemākajiem elementiem, vienīgi piesaistot augstākus garīgos spēkus. Diemžēl organizētā reliģija šo pagānismu apspieda. Tas samazināja vides enerģētisko aktivitāti, pieliekot punktu apzinātai sadarbībai ar dabu.

Megalītu celtnieki labi apzinājās, ka dabas spēki koncentrējas noteiktās vietās. Viņi zināja skaņas spēku un kopienas rituālos dziedāja un dejoja. Šāda garīgā izlīdzināšanās ir iespējama vēlšodien, lai gan konfliktu laikos mums nācās slēgt vairākas svētvietas. Šādās vietās dabas gari nav klāt, taču paliek devu sargi, gaidot svētvietu atdzīvināšanas laiku.

Mēs nepārspīlējam, cik svarīgi ir atkal atvērt šīs svētvietas un atjaunot to rituālo nozīmi. To jūs varat izdarīt ar apzinātiem centieniem, kā arī piesaucot mūsu – eņģeļu palīdzību un devu līdzdalību. Šis darbs jāveic vienkārši un ar mīlestību, taču tas uzliek arī zināmu pienākumu, jo Zemei jāiztur daudz negāciju un tumsas. Lai stātos pretī tumsai, vajadzīga gara stingrība. Šo uzdevumu nevar veikt vieglprātīgi; tam nepieciešama attiecīga sagatavošanās, gaiša sirds un mūsu atbalsts. Šādā veidā jūs efektīvi stiprināsiet Radītāja gaismu uz planētas.

Tagad cilvēki visā pasaulē izjūt pastiprinātu interesi par stāvošajiem akmeņiem un svētvietām. Šo uzbangojumu radīja dziļas atmiņas par saikni ar Avotu, kas tagad uznākušas virspusē. Svētvietas kā magnēts pievelk cilvēkus, kas meklē harmoniju. Pulcējoties kopā, priecīgi un ar cieņu aktivizējot šīs svētvietas, kas tagad tiek atvērtas, jūs palīdzat Zemes līdzsvara atjaunošanā visā Saules sistēmā un tādējādi dodat savu ieguldījumu Visuma harmonijā. Šo snaudošo vietu atmodināšanai vajadzīga svētība, lai to neizārda tie, kas nespēj strādāt ar gaismu. Šāda sadarbība atvieglos Saules enerģijas plūsmu pa ceļiem, kurus mēs izveidojām sen atpakaļ. Tas stiprinās arī pārējo svētvietu aktivitāti un atjaunos zemes veselību un auglību.

Cilvēka sirdspuksti ir pirmā skaņa, ko mazulis izdzird, ienākot mātes klēpī no garu pasaules. Tas ir Zemes dzīvības pulss, maiga skaņa, kas atbalsojas zemes ritmā. Tā savieno cilvēkus ar Zemes garu un atmodina jūsu sirdis dvēseles klātbūtnei.

Senatnē, lai piesauktu Zemes garu, tika izmantoti dažādi mūzikas instrumenti. Tagad šīs mūzikas skaņas, it īpaši cilvēka balss, var tikt savienotas ar Grāciju un prieku, lai jūsu pašu garīgo enerģiju harmonizētu ar eņģeļu un devu enerģijām. Šādas vienkāršas ceremonijas atsvaidzinās un atjaunos jūsu dzīves un reaktivēs svētvietas.

Atcerieties piesaukt arī mūs. Apzinieties vietas sargus, lūdziet pēc Erceņģeļu un eņģeļu pulka klātbūtnes, kur vien tas nepieciešams. Mēs vienmēr atbalstīsim jūsu centienus atjaunot harmoniju uz jūsu planētas.

 

 

11.nodaļa                       Talanti un radošā darbība

Jums jāatzīst katra cilvēka unikālās īpašības un viņa radošo spēku izpausme. Jūsu individuālie talanti un radošās īpašības nav gluži Dieva doti. Tos jūs izvēlējāties paši, lai paustu Radītāja pārpilnību īpašā veidā. Izmantojot izvēles brīvību, jūsu gars izvēlējās noteiktus talantus, ko ienest jūsu fiziskajā esībā un ko izmantot, lai pētītu jūsu pasaules dimensijas.

Jūs šos talantus esat izstrādājuši un izkopuši daudzu inkarnāciju laikā. Radošā darbība aptver daudzas jomas un katram cilvēkam parasti ir vairāk nekā viena prasme. It viss, ko jūs esat iemācījies katrā inkarnācijā, bagātina jūs un ir jums pieejams arī nākamajā inkarnācijā, ja vien jūs to vēlaties.

Daudzi no jums ir aizmirsuši, ka jūs piedzimāt ar īpašiem talantiem, lai varētu iepriecināt līdzcilvēkus. Izglītības sistēmas dēļ, kas nosaka to, kas iederas jūsu sabiedrības normās un nevis attīsta jūsu individuālās spējas, jūs pazaudējāt savu sākotnējo dzīves plānu. Dažas no vissvarīgākajām mācību jomām pat nav pieminētas vispārējās izglītības programmās, piemēram, cilvēka attiecības ar Zemi un tās dzīvnieku, augu un minerālu dzīvi, astronomija kā dabas zinātne, planetārās enerģijas, formas iespaids uz dzīvības kvalitāti arhitektūrā. Pat mūzika un gleznošana nav iekļauti kā mācību pamatpriekšmeti. Jūsu izglītības mērķis ir norma, kārtība, kas apspiež personīgo spēju attīstību, to aizvietojot ar sabiedrībai pieņemamām zināšanām. Sabiedrība baidās no indivīda, tādēļ tik daudzi negrib šķirties no pūļa – tā ir bara mentalitāte. Mēs cerējām, ka jūs jau būsiet pārauguši baru un kļuvuši par indivīdiem, izpaužot paši savu radošo aspektu. Taču izrādās, ka pat mākslā un zinātnē tiek noliegtas idejas, kas pārkāpj vispārpieņemtos priekšstatus. Pat tā dēvētās slavenības tiek nogāztas no pjedestāla, lai tās izaicina sabiedrību vai pārkāpj normas.

Veiksme publiskajā jomā nebūt nenozīmē, ka dvēsele iet pa labāko dvēseles evolūcijas ceļu. Zaudējot saskarsmi ar savu vīziju, jūs zaudējat savu dzīves ceļu, un tad jūs var ietekmēt tie, kas vēlas izmantot jūsu talantus un enerģiju savām vajadzībām.

Jaunas idejas ir traucējošas, jo tās liek mainīt iepriekšējo attieksmi un liek atteikties no ierastā komforta, piemēram, zinātnē vai izglītības sistēmā. Nevienam nav viegli atzīt savas kļūdas un zaudēt prestižu.

Mākslinieki, eksperimentējot ar gaismu, krāsām un formu, ir atraduši savu skatījumu, kas ļauj pievienot jaunu dimensiju mākslā. To atraduši arī mūziķi un komponisti, izmantojot jaunu skaņu harmoniju, zinātnieki, kas izdarījuši neparastus atklājumus un dzejnieki, izmantojot neierastu valodas izteiksmes veidu, lai pieskartos dvēselei un to apgaismotu. Radošā darbība ir dažādi ceļi, kā izpaust Radītāja dievišķo dabu.

Lai gūtu piepildījumu, jums jāapzinās savi talanti un jāizpauž tie radoši tagadējā inkarnācijā. Tie jāattīsta, lai jūs varētu gūt baudījumu savā dzīvē, bez tā jums būs grūti atrast savu nišu pasaulē.

Radītājs nevienam neļauj ierasties uz Zemes fiziskajā formā bez būtiskākā ekipējuma. Neviens nepiedzimst bez talanta. Pat tie, kam nav acīmredzamu talantu, apveltīti ar kādām īpašām spējām, piemēram, spēju dāvināt mīlestību citiem – tā patiešām ir dāvana.

Apspiestie un neizpaustie talanti pēdējā dzīvē var izpausties kā ciešanas. Tam par piemēru ir daļa indivīdu, jo viņiem šī ir pēdējā inkarnācija uz Zemes. Viņi savākuši visus negāciju fragmentus no iepriekšējām dzīvēm, lai tagad atstrādātu visas problēmas uzreiz.

Senatnē arī atsevišķas tautas bija apveltītas ar kolektīvo talantu, lai bagātinātu cilvēku dzīves spektru. Tagad šīs kvalitātes ir izšķīdušas nacionālajās īpašībās, kas attīstījās jūsu dažādo valstu robežās.

Radošā izpausme ir tiešā saikne ar Radītāju, ko jūsu reliģijas un politiskie līderi centās apspiest, jo tas ved uz individuālo brīvību.

Ja jūsu talanti netiek izteikti radošā veidā, bloķētā potenciālā enerģija var vērsties pret jūsu fizisko ķermeni un izpausties kā slimība. Ja šo enerģiju nevar izpaust pozitīvi, parasti tā kļūst destruktīva un izpaužas konflikta veidā.

Jums centās iestāstīt, ka dvēselei nepieciešamas ciešanas, lai gan patiesībā ir otrādi – dvēselei nepieciešams prieks. Ciešanas rada tikai bloķētā radošā enerģija, un to var transformēt caur radošām aktivitātēm.

Ir arī tādi, kas izpauž sevi radoši, taču nopietni slimo. Tas var būt tādēļ, ka viņi izmanto savu talantu vienīgi sava vai citu ego apmierināšanai un neļauj radošajiem spēkiem plūst brīvi.

Cilvēka pamatfunkcija ir strādāt, radīt idejas un veidot lietas, – tad jūs esat patiesi līdzradītāji. Visums ir pārpilns ar radošo enerģiju un radošā izteiksme prasa apzinātu saikni ar šo Visuma spēku, kas padara jūs par kosmiskās enerģijas transformētājiem. Ēteriskajā līmenī pastāv ideju valstība, un jums pieejamas visas iespējas, kas vienkārši gaida, lai tās tiktu translētas formā. Radošs mākslinieks uztver informāciju no Visuma un rada kaut ko unikālu, – fragmentu, kas atspoguļo gan personīgo perspektīvu, gan kaut ko no dievišķās būtības.

Talantu izpausme palīdz celt gan makrokosmosa, gan mikrokosmosa līmeņus. Mēs, Erceņģeļi, esam šīs veseluma struktūras integrālā daļa un kalpojam kā saikne starp cilvēku un dievišķo, tādēļ ir svarīgi, lai jūs mūs bieži un apzināti piesauktu un mēs varētu pieskatīt enerģijas ikvienā jūsu projektā tā, lai tās kalpotu planētas labumam.

 

 

 

12.nodaļa                    Dvēseles ceļojums

Runājot par dvēseles ceļojumu, šeit mēs domājam tikai progresa daļu, kas aptver inkarnāciju cilvēka ķermenī. Mēs gribam parunāt par iespaidu, kādu daudzās cilvēka inkarnācijas ar savām karmas saitēm atstāj uz garu. Jūsu gars cieš un ilgojas pēc prieka un brīvības, ko tas reiz pazina.

Jūsu attiecību dinamika ar citiem cilvēkiem iespaido planētu un jūsu veselības stāvokli. Tiek ietekmētas pat citas planētas, jo domu vibrāciju viļņi plūst cauri Visumam. Tāpat kā elektromagnētiskos laukus, šos viļņus neierobežo telpa; it viss, sākot ar subatoma līdz kosmiskajam līmenim, savā starpā ir saistīts neredzamos enerģētiskos tīklos.

Iepriekšējo dzīvju attiecības tiešā veidā iespaido tās daudzās dvēseles, kas iestrēgušas starp ēterisko un fiziskoplānu; cilvēku nevērība un emocionālā karma tām neļauj virzīties tālāk. Šis kavējošais apstāklis attur daudzas dvēseles no ierašanās šeit, lai apgūtu dzīves pieredzi uz Zemes. Kamēr te atkārtoti atgriežas vienas un tās pašas dvēseles, citām ir mazas iespējas inkarnēties uz Zemes.

Jūs līdzināties aktieru trupai, kas visu laiku piedalās izrādes mēģinājumā, bez mitas savstarpēji mainoties ar lomām. Kad jūs beidzot dzīvosiet paši savu dzīvi uz pasaules skatuves, pilnībā inkarnējoties un kļūstot apzinīgs?

Daudzi cilvēki ieslīgst vienā un tajā pašā lomā, pat ja dzīves apstākļi tai vairs nav piemēroti. Pārāk daudzās dzīves vienveidīgos apstākļos zemapziņā radījušas uzvedības modeļus, kas ietekmē jūsu tagadējo attieksmi. Kamēr šis apnicīgais modelis netiks izjaukts un dvēsele nebūs spējīga atbrīvoties no savas vēstures ierobežojumiem, nevarēs notikt dvēseles evolūcija.

 

Attīstoties apgaismotākā veidā, jūs pārkāpsiet vecos ierobežojumus un atbrīvosities no šķietami drošajām zemes ģimenes važām. Apzinoties, ka ģimenes attiecības ierobežo jūsu tālāko attīstību, jūs sāksiet meklēt pārmaiņas. Jūs sajutīsiet, ka jūs jau no šīs lomas esat izaudzis. Meklējot savu brīvību, jūs dosiet iespēju pārējiem meklēt savējo.

Meklējiet savu dvēseles ģimeni. Šī pārgrupēšanās ir pirmais solis uz nozīmīgu cilvēces apvienošanos.

Karma, kā jūs to saprotat, nav kosmisks likums; tas ir zemes modelis.Plānosneietilpa, lai jūs nokļūtu negatīvo emociju gūstā, kas saista jūsu garu. Jums nebija paredzēts visu laiku atgriezties uz Zemes, lai risinātu vienas un tās pašas problēmas. Taču tagad vairs nav laika šādām atkārtotām izrādēm: karma kļuvusi vairāk vai mazāk tūlītēja. Jūsu agrākais laika uztveres modelis mainās.

Ikvienam no jums ir iedzimtas spējas mīlēt un piederēt sev un citiem – tas var jūs atbrīvot no šķietami bezgalīgās drāmas. Dzīvojiet tagadnē, mīliet un darbojieties ar sapratni.

 

Ēģiptieši atzina, ka pēc fiziskā ķermeņa nāves dvēselei jāatgriežas gara mājokļos, taču ieradums mumificēt ķermeni padarīja šo atgriešanos nepilnīgu. Ja ķermenis, apejot svarīgu zemes dzīves ciklu, netiek atgriezts tā elementiem, evolūcijas process tiek apstādināts. Tie, kuru ķermeņi tika iekonservēti, nākamajās inkarnācijās parasti saslima ar lepru, lai šādā veidā pabeigtu ciklu, piedzīvojot dzīvu nāvi. Šis ir piemērs, kas notiek, ja tiek pārkāpti kosmiskie likumi un to vietā cilvēki izgudro savus. Pēc kosmiskā likuma dzīves transporta līdzeklis jāatgriež tiem elementiem, no kā tas ir taisīts. Ja tas netiek izdarīts, veidojas kosmisks karmiskais parāds. Tā kā tolaik tika mumificēti galvenokārt faraonu un priesteru ķermeņi, nākamajā dzīvē viņi bija spiesti piedzimt visai nepatīkamos apstākļos. Mumifikācijas mērķis bija izvairīties no reinkarnācijas, nodrošinot sev visu nepieciešamo pēcnāves dzīvei, ieskaitot arī fizisko ķermeni.

Kristiešu baznīca vēl joprojām noliedz reinkarnāciju, jo tas liktu pieņemt kosmisko likumu un mazinātu tās autoritāti, paverot ceļu tiešai garīgai apziņai. Izpratne par karmu un reinkarnāciju dāvātu brīvību un liktu uzņemties atbildību par sava dzīves ceļa izvēli. Diemžēl daudzi cilvēki labprātāk atdod savu spēku, pakļaujoties vecajiem reliģiskajiem uzskatiem, atbalstot organizāciju, kas uz viņu rēķina kļuvusi varena un bagāta, vai arī muļķīgi dzenoties pakaļ mantrausīgās sabiedrības vispārpieņemtajiem mērķiem. Jums tas viss jāprot saskatīt, lai jūs varētu uzņemties atbildību par sevi kā par indivīdu un par savu planētu, kas ir vitāli svarīgi mums visiem. Uzņemoties pilnu atbildību par sevi, jūs tiekat atbrīvoti no karmas. Jūs vairs nevainojiet nedz sevi, nedz citus, un sekojiet savam patiesajam mērķim.

Daudzi no jums ir pieņēmuši kā pašsaprotamas cilvēku radītās idejas. Piemēram, duālistiskais uzskats par debesīm un elli ir novienkāršota ilūzija, ar kuras palīdzību jūs patiesībā esat radījuši paši savas debesis un elli šeit uz Zemes, akurāti iedalot visu labajā un ļaunajā. Virspusēji tiesājot par pareizo un nepareizo, jūs dāsni dāļājat balvas vai atmaksu. Sabiedrības likumi neietver veselumu.

 

Inkarnējoties uz Zemes, ikvienam no jums tiek dots kāds noteikts dzīves virziens. Bērnībā jūs vēl esat saskarsmē ar savu vīziju, taču tā pamazām dziest pieaugušo uzspiestā viedokļa rezultātā, kuri no jums varbūt gaida pavisam ko citu. Pamazām jūsu personīgā vīzija kļūst vienīgi par fantāziju vai sapni, ko nav iespējams realizēt vidē, ko ierobežo pieaugušo likumi.

Bērnu sapņošana, par ko viņus tik bieži soda, ir veids, kā saglabāt kontaktu ar citām pasaulēm un ar Smadzeņu labās puslodes instinktiem. Mazi bērni ir tuvu gara pasaulēm un bieži vien sajūt savus garīgos vadītājus vairākus gadus. Lai gūtu iedvesmu, fantāzija un sapņošana ir svarīga arī pieaugušajiem, jo to nevar sasniegt ar loģiskā prāta palīdzību.

Uz individuālā gara rēķina jūs tikāt atšķirti no sava patiesā mērķa, lai atbilstu cilvēku sabiedrības prasībām. Jūs smagi nomāc arī senču un personīgās neatrisinātās problēmas. Katrā ģimenē ir kādi senči, kuriem šobrīd nepieciešama jūsu palīdzība, lai viņi pagrieztos uz gaismu. Jūs varat viņiem palīdzēt ar vienkāršu ceremoniju, aizdedzot sveci, atceroties viņus, sūtot mīlestību un piesaucot Erceņģeļus, kas viņus aizvestu uz gaismu. Šādā veidā palīdziet arī nedzimušo, neiznēsāto vai pārtraukto dzemdību mazuļu dvēselēm. Ikvienam ir jāpieredz cilvēku mīlestība, iekams viņi var atgriezties pie gaismas, lai sagatavotos piedzimšanai citur. Taču nevajag tādēļ kādu vainot vai pašam justies vainīgam: daudzas no šīm dvēselēm, izmantojot izvēles brīvību, nevēlējās piedzimt. Citas, savukārt, ieradās uz mirkli, lai piešķirtu dzīvei jaunu virzienu. Jebkurā gadījumā šī dvēsele jānosauc vārdā un jāsvin tās augšupceļš: tas ir svarīgi arī tiem, kas paliek fiziskajā pasaulē.

 

 

 

13.nodaļa                    Skats nākotnē

Karma, kādu to pieredzēja cilvēki, šajā dzīvē izbeidzas. Agrāk bija laiks reinkarnēties citā ķermenī, citā dzīvē, lai noņemtos ar iepriekšējo dzīvju neatrisinātajām problēmām. Tagad tam vairs nav vietas, jo noslēdzas noteikti laika cikli un nomainās laikmeti. Notiek kosmiskās pārmaiņas, un svārsts apstājas, iekams tas dosies pretējā virzienā.

 

Turpmāk uz Zemes dzīvos mazāk cilvēku un bez kosmiskajām saistībām. Viņu uzdevums būs veidot jauno pasauli. Uz Zemes ieradīsies cilvēki no citām planētām un galaktikām, kam iepriekš nav bijusi iespēja inkarnēties uz Zemes. Ieradīsies arī tie, kas agrāk bija delfīni. Uz zemes iknarnēsies pat daži Erceņģeļi, un šeit būs kā pašos Zemes sākumos, bet jau ar daudz varenāku garīgo spēku.

Kopumā cilvēki vēl nav sasnieguši pietiekami augstu apziņas līmeni, kā mēs cerējām. Notiks piebremzēšana, bet tajā pašā laikā Zemei tas būs jauns sākums. Pašreizēja cilvēka apziņa turpinās savu attīstību citur. Notiks daudzas izmaiņas, un jums būs jāiemācās būt daudz konstruktīvākiem un atbildīgiem ne tikai par sevi, bet arī par Zemi un pat par kosmosu. Turpmākais ceļš jums dāvās visu, kas nepieciešams augstākajam labumam. Jums būs jāiemācās pielietot savas domas gudri. Pēc tūkstošiem gadu ilga miega apzinīgais prāts mostas. Gaidāmās pārmaiņas nozīmē dzīvot ar pilnu apziņu un savas sirds gudrību. Taisnību sakot, nekad agrāk tas vēl nav noticis.

Mīlestība ir neierobežota enerģija, kuru jūs reti izmantojat. Tā ir visdinamiskākā enerģija, kāda vien pastāv. Tīra Mīlestība, bez vēlmes valdīt, var izgaismot jebkuru situāciju un ienest skaidrību visos tumšajos pasaules nostūros. Pieņemiet cilvēku daudzveidību, mīliet šo atšķirīgo skaistumu un dažādību un ļaujiet, lai tas bagātina veselumu. Ikviens cilvēks ir pilntiesīgs Radītāja mīlestības mantinieks. Esiet sirsnīgi. Jūsu sirds ir pietiekami liela, lai mīlētu visu pasauli un pat apgaismotu Visumu.

Zeme ir dzīva, elpojoša būtne, kas turpina attīstīties. Mēs jau jums aprakstījām dažas no mūsu, Erceņģeļu, enerģijām, ar kurām strādā jūsu planēta. Ja cilvēki šo plūsmu neuzmanības vai nevērības dēļ izjauc, Zeme to jūt. Tāpat kā cilvēka ķermenim, arī Zemei ir iedzimts spēks atgriezties veselīga līdzsvara stāvoklī. Atveseļošanās process var izsaukt negaidītas pārmaiņas, sagādājot jums daudzas neērtības.

Ar katru jaunu izpratni emocionālajā, mentālajā vai garīgajā līmenī notiek atbilstošas izmaiņas fiziskajā un šūnu līmenī. Tas var radīt sāpes, jo ķermenis gatavojas atlaist spriedzi, un apziņas paplašināšanās sūta jums jaunus enerģijas veidus. Tā ir attīrīšanās caur ķermeni.

Evolūcija nav tikai karmas risināšana, tā ir arī matērijas savienošana ar garu. Bez vadošās gaismas un garīgās būtības jums draud briesmas pārlieku aizrauties ar tehnoloģiskajiem sasniegumiem un iestrēgt materiālajā pasaulē.

Agrākie vadīšanas un pakļaušanās modeļi jūs pārliecinājuši atdot savu spēku tiem, kam ir stiprāka griba, un tas jūs padara viegli vadāmus.

Drīzumā uz pasaules skatuves parādīsies kāds garīgs līderis un pārbaudīs jūsu spriestspēju. Kā varonis un visu cilvēku draugs viņš stāstīs to, ko ievainotās sirdis vēlas dzirdēt. Šai iespaidīgajai personībai kādu laiku būs liela ietekme, taču visbeidzot tā izrādīsies aplama. Mēs aicinām jūs būt uzmanīgiem. Atcerieties, ja sirds būs noskaņota uz Kristus apziņu, to nekas neietekmēs, un tā paliks gaismā. Daži no jūdu ticīgajiem viņu pat uzskatīs par apsolīto mesiju, taču tā būs tikai ilūzija. Tā kā šī valdonīgā būtne daudzu acīs šķitīs starojam, cilvēkiem būs vēlme pazaudēt sevi šīs aplamās utopijas masu vīzijā. Šis varenais līderis izpletīs savu ietekmi pāri plašām Eiropas un Ziemeļamerikas teritorijām un izmantos citu cilvēku psihisko enerģiju, lai uzturētu savas personīgās ambīcijas. Pastāvēs ticība, ka tas ir ilgi gaidītais Pestītājs, jo cilvēki vēl joprojām raugās ārpus sevis pēc vadības. Daži domās, ka tā ir Kristus otrā atnākšana.

Tas būs interesants pārbaudes laiks. Kopš šī viltus pravieša parādīšanās paies ne vairāk kā daži gadi, un jūsu pašreizējās reliģiskās un politiskās struktūras sairs. Tas būs liels sajukuma periods, jo gaisma un tumsa tiks pretstatītas viena otrai.

Tiem, kas būs brīvi no karmiskā spiediena, mīlestība un integritāte izpaudīsies spontāni. To tūlīt varēs ieraudzīt, jo jūsos būs Grācija. Jūs būsiet nevainīgi kā mazi bērni, brīvi no negatīvās ietekmes.

Viltus pravietis aizies, un pašreizējās sociālās struktūras kļūs aizvien vājākas, līdz cilvēce ieies jau sen pareģotajā miera ēnā.

Pieaugot enerģijām, notiks pārmaiņas cilvēkā un kopējā apziņas laukā. Šis process jau ir sācies. Pārmaiņas sākušās arī Zemes vibrāciju laukos, pastiprinot Saules un Jupitera spēkus, ko uztver un glabā svētvietas.

Ikviena cilvēka enerģija reiz nonāks līdzsvarā, lai cik sāpīgs un ilgstošs arī nebūtu šis process. Jūs neesat cilvēki, kas apgūst garīgo pieredzi, bet gan gars, kas apgūst cilvēka pieredzi, tādēļ jums vajadzīga gan garīgā, gan fiziskā barība.

Lai palīdzētu jums šajā ceļā, mēs esam iekodējuši arī citus akmeņus ar turpmāku informāciju. Īstajā laikā šie akmeņi tiks atrasti un atšifrēti to vēstījumi. Šie vēstījumi vairāk attieksies uz nākotni un uz to vietu, kur tie tiks atrasti. Nākotnē, izmantojot domu spēku, jūs būsiet līdzradītāji nevis kalpi. Jūs sāksiet apzināti radīt savu realitāti, it visā ienesot tīru gaismu un savas sirds mīlestību. Cilvēces attīstība notiks ciešā saiknē ar Visuma saprātu.

Mīlestība ir Visuma radīta enerģija. Mīlestība ir dzīve harmonijā. Mēs esam Mīlestība, un arī jūs tādi būsiet.

Esiet svētīti jūs visi!

______________________

 

 

LEAVE A REPLY