Valdis Muktupāvels “Baltu kultūras telpa. Mīts vai realitāte?” konferencē “Baltu sakrālais mantojums”.

2587

Valdis Muktupāvels

Mākslas doktors, Latvijas Universitātes asociētais profesors etnomuzikoloģijā, komponists un mūziķis. Beidzis Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti (1980) un Latvijas Mūzikas akadēmijas Kultūras un mākslas zinātņu fakultāti (1983), aizstāvējis doktora disertāciju par tēmu Latviešu mūzikas instrumentu sistemātika (1999)
Zinātniskajā darbībā V. Muktupāvels pievērsies Baltijas mūzikas instrumentu pētniecībai, latviešu un citu pasaules tautu tradicionālās un mūsdienu kultūras jautājumiem. Par šīm tēmām izdotas grāmatas, pubilicēti raksti un lasīti referāti vairāk kā 30 starptautiskās zinātniskās konferencēs Eiropā, Krievijā un ASV. V. Muktupāvels lasa lekcijas par mūzikas antropoloģiju, pasaules tautu mūziku, Baltijas tradicionālo kultūru, kā vieslektors ir bijis Lietuvas, Somijas, ASV, Kanādas un Vācijas augstskolās.
Konference “Baltu sakrālais mantojums.”
Ir svarīgi meklēt gaismu savā iekšienē — zināšanu un gara gaismu. Zīmīgi, ka novembrī ir Latvijas dzimšanas diena, kad vairāk kā citkārt aizdomājamies par to, kas ir īstenā latvietība, kur ir mūsu saknes, no kurienes nāk mūsu zināšanas un mūsu spēks… Daudzi cilvēki sajūt, ka atkal ir atmodas laiks, tikai šoreiz nevis politiskās, bet garīgās atmodas laiks, kas pamazām liek pievērst uzmanību mūsu pašu vērtībām — esam izskrējušies pa pasauli, pamēģinājuši, izgaršojuši citu kultūru vērtības, meklējuši Rietumos un Austrumos, bet tagad, kā Sprīdīši, pamazām atgriežamies Mājās… Par to liecina kaut vai tas, ka arvien vairāk svinam īstos Saulgriežus, vēlamies uzvilkt tautastērpu, apmeklēt Latvijas svētvietas, uzzināt par dainām, baltu zīmju spēku un nozīmi.
Pateicamies konferences rīkotājiem par iespēju publiskot tās materiālus.

Drīzimā šeit tiks pulicēti arī citu konferences Baltu sakrālais mantojums lekciju ieraksti:

Ludmila Kortunova “Latvijas attīstības iespējas”
Valdis Muktupāvels “Baltu kultūras telpa. Mīts vai realitāte?”
Otto Ozols “Latvieši. Nācijas izveidošanās. Vai noriets?”
Juris Urtāns “Velna vietas Latvijā”
Gunta Saule “Dievturība, latviskā dzīvesziņa un riti mūsdienās”
Andris Ansis Špats “Latvijas spēka vietu unikalitāte”
Ilze Liepiņa “Dainu dzīvības spēks”
Andrejs Broks “Mūsu svētais mantojums.”
Jānis un Dace Vītoli “Dzīvot ar tēvzemi un tautas dziesmu sirdī”
www.dzivotprieks.lv

seko mums draugiem.lv un facebook.com, saiti meklē logā lapas kreisajā malā.

LEAVE A REPLY