Turpinās pieteikšanās konferencei VISUMS ZEME CILVĒKS, ciklā Baltu sakrālais mantojums

2712

VISUMS  ZEME  CILVĒKS

4. konference ciklā Baltu sakrālais mantojums

23. un 24. novembris, 2013 gads

viesnīca Islande Hotel, Ķīpsalas ielā 20, Rīgā, Latvijā.

 

Sestdiena 23. novembris

9:00 – 9:50   REĢISTRĀCIJA  
9:30 – 9:50 Muzikāls rīta cēliens Vītolu ģimene
9:50 – 10:00 ATKLĀŠANA  
10:00 – 11:30 Laika līniju ritmi un zīmes baltu kultūrā Astrologs IVO PURIŅŠ
11:50 – 13:20 Mūsu tradīcija dabaszinātnieku noklusēto atklājumu gaismā Dr.chem EDGARS ALKSNIS
13:20 – 14:20 PUSDIENAS  
14:20 – 15:50 Spēka vārdi un ķermeņa spēks Dr.hab.philo. JANĪNA KURSĪTE – PAKULE
16:10 – 17:40 Latviešu tikumība un dzīvesziņa Mākslas zinātņu maģistrs, semiotiķisVALDIS CELMS
17:40 – 19:30 Diskusija „Kā veidot Latviju šodien?” (tēma tiek precizēta) Konferences lektori, vada ANDREJS BROKS

 

Svētdiena 24. novembris

9:30 – 10:00 Muzikāls rīta cēliens Kopa DELVE
10.00 –11.30 Sadzīviskā enerģētika Rīkstnieks MĀRIS ZVAUNIS
11:50 – 13:20 Baltu zīmju spēks Dziednieks, pirtnieks ZIEDONIS KĀRKLIŅŠ
13:20 – 14:20 PUSDIENAS  
14:20 – 15:50 Visuma “enerģijas” izpausmes uz Zemes un Latvijā Lektors DAINIS OZOLIŅŠ
16:10 – 18:00 Maskošanās rituāli AĪDA RANCĀNE un ANDRIS KAPUSTS
18:00 „Savvaļa” muzikāls priekšnesums sirds priekam Kopa DELVE 

 

Konferences tēma:

Mūsu planēta ir radošs organisms. Tā ne vien dzīvo pilnvērtīgu dzīvi visumā, bet arī dāvā savu spēku visai radībai, kas mīt uz tās. Taču neviena organisma spēki nav neizsmeļami. Mūsu Zeme pārtiek no dažādos veidos uzņemtas enerģijas, gan citu būtņu veidotas, gan citu planētu izstarotas. Taču cilvēka uzdevums nav būt parazītam uz šīs planētas. Mēs ietilpstam enerģijas apmaiņas ciklā – veicam savus pienākumus saskaņā ar visuma likumiem.

Kas nosaka cilvēka, kā sugas attīstību uz Zemes?

Kāda nozīme ir dzīves veidam saskaņā ar dabas ritmu un vai neaizstājamas mūsu veselībai ir sadzīves ieražas un gadskārtu rituāli?

Cik nozīmīga kopējā attīstībā ir cilvēka un visuma spēku sadarbība dabas svētvietās?

Apzināsim laika pārbaudi izturējušu zināšanu un ieražu pārmantojamības nozīmību, atjaunosim un iedzīvināsim vērtību izpratni, kas devusi iespēju cilvēku kā dabas daļas pastāvēšanai šodienas Latvijas teritorijā ar tai raksturīgajiem dabas un ģeopolitiskajiem apstākļiem.

Konferences mērķis:

Stiprināt Latviešu tautas pašapziņu un pārliecību par stabilu pašnoteikšanos un izaugsmi esošajā Latvijas teritorijā Pasaules pārmaiņu kontekstā.

Rosināt tradicionālo kultūras vērtību izplatību un zināšanu sekmīgu pielietojamību katra indivīda identitātes, ģimenes un savstarpējo attiecību veidošanā un izkopšanā.

Sekmēt zinātnieku, nozaru profesionāļu, varas pārstāvju, nevalstisko organizāciju, izglītojošo iestāžu pārstāvju un uzņēmēju savstarpējo sapratni un sadarbību tradicionālās kultūras un vēstures padziļinātā izpētē un vienotību tautas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pamatvirzienu veidošanā.

Konferences un tās ietvaros rīkotās diskusijas uzdevumi:

  • Formulēt kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmību visas pasaules dzīvesziņas kontekstā.
  • Apzināt apstākļus, kas kavē tradicionāla dzīves veida praksi Latvijā.
  • Izzināt kā Latviešu tradicionālās kultūras, rituālu un ieražu izplatība veicināma arī Latvijā dzīvojošu citu tautību cilvēkos.
  • Veidot prioritāri veicamu darbu virzienus tradicionāla dzīves uzskata izplatībai, izanalizēt to veiksmīgas realizācijas priekšnoteikumus.
  • Sekmēt šādu konferenču un cita veida pieredzes apmaiņas pasākumu cikla regularitāti, ilgtspējību un daudzveidību visās Latvijas daļās.

Konferences mērķauditorija:

Latvieši un citu tautību Latvijas iedzīvotāji, kuri ir ieinteresēti savas personības izaugsmē caur nacionālās pašapziņas stabilizēšanu un tradicionālās dzīvesziņas pielietošanu ikdienā.

Plānots, ka konferencē piedalīsies aptuveni 200 dalībnieku.

Konferences formāts ir veidots tā, lai būtu iespējams iepazīties ar labo piemēru praksi, teorētiskajām zināšanām un jaunākajiem atklājumiem.

Konferences valoda:

Konferences valoda ir latviešu.

Konferences norises vieta un laiks:

Konference norisināsies 2013. gada 23. un 24. novembrī, viesnīcā Islande Hotel, Ķīpsalas ielā 20, Rīgā, Latvijā.

http://www.islandehotel.lv/Latvian/kontakti.aspx

Dalība konferencē tikai ar iepriekšēju pieteikšanos.

DALĪBAS MAKSA

Piesakoties līdz 18.novembrim: 20 LVL (28.46 EUR)

Piesakoties no 19.-22. novembrim: 27 LVL (38.42 EUR)

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS !!

Pieteikšanās un apmaksas kārtība:

Pieteikšanās konferencē notiek vienlaicīgi ar dalības maksas apmaksu.  Apmaksa tiek veikta uz zemāk norādīto norēķinu kontu, maksājuma detaļās norādot:

1.Dalības maksa konferencē VISUMS ZEME CILVĒKS;

2. Dalībnieka vārds, uzvārds;

3. epasts uz kuru tiks apstiprināta jūsu dalība un nosūtīta pārējā informācija

Norēķinu konts:

Saņēmējs: Biedrība “Radošā apvienība DZĪVOTPRIEKS”

Saņēmēja Reģ.nr.: 40008215985

Saņēmēja konts: LV46UNLA 0050 0214 273 23

Saņēmēja banka: SEB Banka

SWIFT kods: UNLALV2X

SVARĪGI!

Ja jūs veicat maksājumu no citas bankas, ņemiet vērā, ka pāsrkaitījums aizņem zināmu laiku. Apstiprinājumu par dalību saņemsiet tad, kad dalības maksa būs ienākusi organizatoru kontā. Aicinām pieteikties savlaicīgi!

JAUTĀJUMI zvanot Inesei 29289859

 

Ja dalībnieks atsauc savu dalību līdz 9. novembrim, dalības maksa tiek atgriezta pilnā apmērā. Vēlāk netiek atgriezta.

Skaidras naudas norēķini par dalību konferences norises vietā nebūs iespējami.

Tirgoties gribētājiem obligāta saskaņošana ar organizatoriem!

 

 

Ciklā Baltu sakrālais mantojums sekmīgi noritējušas jau trīs konferences,

kurās piedalījušies referenti ar sekojošiem priekšlasījumiem:

Janīna Kursīte ”Dzintars un baltu sakrālais mantojums”

Juris Urtāns ‘’Latvijas pilskalni’’, ”Velna vietas Latvijā”

Rūta Muktupāvela ”Priekšstati par ļauno aci latviešu un lietuviešu tradicionālajā un mūsdienu kultūrā”, “Šamanisms un tā elementi baltu folklorā”.

Ivars Strautnieks ”Latvijas reljefs un tā uzbūve”, ”Latvijas ģeoloģiskās attīstības vēsture”

Inese Krūmiņa ”Rituāla garīgie aspekti”

Solvita Lodiņa “Senlatviešu sadzīves sakralizācija”, “Tradicionālās kultūras ilgtspēja mūsdienu garīgajā un sociālajā vidē”

Dainis Ozoliņš ”Latvijas svētvietas”, ”Latvijas svētība-ūdens”

Sarmīte Krišmane ”Dainu praktiskais pielietojums ikdienā”

Valdis Celms ”Baltu zīme telpā un laikā”, ”Baltu pašapziņa, jeb kur meklēt mūsu patieso spēku”

Valdis Muktupāvels ”Baltu kultūras telpa. Mīts vai realitāte?”, ”Baltu dabas svētnīcas semantisko slāņu skaniskā interpretācija”

Ludmila Kartunova ”Latvijas attīstības iespējas dabas katastrofu periodā”, ”Informācijas apmaiņa starp cilvēku un dabu Latvijas simbolos un ornamentos”

Jānis Ozols ”Zināmāko Latvijas svētvietu raksturojums un klasifikācija dažādu pētnieku interpretācijā. ”

Gunta Saule ”Dievturība 21.gadsimtā- reliģija vai dzīvesziņa?”, ”Dievturība, latviskā dzīvesziņa un riti mūsdienās”

Ilze Liepiņa ”Dainu dzīvības spēks”

Otto Ozols ”Latvieši. Nācijas izveidošanās. Vai noriets?”

Andris Ansis Špats ”Latvijas spēka vietu unikalitāte”

Jānis un Dace Vītoli ”Dzīvot ar tēvzemi un tautas dziesmu sirdī”

 

Konferenci organizē:

DZIVOTPRIEKS.LV  – interneta krājums dabiskas dzīves un Latviskās dzīvesziņas meklētājiem.

 

Sadarbībā ar:

ZALTIS zime_veidlapai

Latviskās Dzīvesziņas centrs ZALTIS

www.dziveszinazaltis.blogspot.com

 

Papildus informācija būs pieejama konferences lapā: www.baltumantojums.lv

un organizatoru lapā: www.dzivotprieks.lv

Labprāt atbildēsim uz jautājumiem elektroniski info@dzivotprieks.lv vai zvanot Inesei 29289859

LEAVE A REPLY