Ineses Krūmiņas grāmatas «Zīme. Raksts. Nozīme» atvēršanas svētki.

3530

Video: Māris Čeičs

Teksts: zvaigzne.lv

Inese Krūmiņa grāmatā “Zīme. Raksts. Nozīme” piedāvā savas atbildes uz jautājumiem par latvisko rakstu un raksta zīmēm, iekļaujot kā praktiskus padomus par raksta uzbūvi un modelēšanu, tā arī attiecīgo “atslēgas vārdu” atspoguļojumu folkloras materiālos saistībā ar zīmju jēgu. Šajā grāmatā plašāk aplūkotās divpadsmit raksta zīmes ir izturējušas laika pārbaudi un līdz mums nonākušas cauri gadu simtiem.

Ar zīmēm un rakstiem ir līdzīgi kā ar modernajām tehnoloģijām: informācija tiek saglabāta un nodota tālāk kodētā veidā. Lai datus atšifrētu, ir jāzina kods. Arī latvju raksti ir informācija, bet zīmes – kods. Rakstus var “lasīt”, ja pazīst zīmes un tām atbilstošos tēlus. Savukārt tēli jāmeklē latviešu tautas pasakās, dainās un ticējumos.

«Zīme. Raksts. Nozīme»

Grāmata “Zīme. Raksts. Nozīme” aicināt aicina izprast un izlasīt rakstos ietvertos stāstus. Inese Krūmiņa to dara šādi: “Akas zīmes simbolisko nozīmi skaidro dažādi. Aka kā tīra ūdens avots garīgajā izpratnē simbolizē resursu pieejamību, domas/apziņas dziļumu. Vienlaikus aka arī iezīmē robežu starp šo un “apakšējo” – zemapziņas pasauli. Cik akās esam gatavi lēkt? Cik pārbaudījumu izturēt un labu darbu izdarīt? Bieži vien, kad rīkojamies intuīcijas iespaidā, pat nepadomājam, ka esam izgājuši cauri vārtiem starp apziņas un zemapziņas “pasaulēm”. Nākamais solis attīstībā būtu apgūt māku šos vārtus vērt ne vairs netīšām, bet apzināti. Šajā izaugsmes ceļā akas zīme var kalpot par mūsu simbolisko pavadoni.” Turklāt autore met lasītājam izaicinājumu ne vien lasīt rakstos ietvertos stāstus, bet pamēģināt rakstīt arī pašiem savējos. Lai tas labāk izdotos, grāmatai ir pievienota kāda unikāla “rotaļlieta”: divrūtiņu raksta tīkls un vairāki raksta kodi. Uzliekot raksta tīkla modeli uz kodiem un pakustinot, zīmes atdzīvojas, mainās un veido citus raksta motīvus!

“Grāmatā “Zīme. Raksts. Nozīme” Inese Krūmiņa pauž savu viedokli par tām ģeometriskā raksta zīmēm un struktūrām, kas vislabāk piemērotas aušanai un adīšanai. Viņa aplūko ornamenta un zīmju uzbūves tehnisko pusi, reizē mēģinot pietuvoties to simbolisma izpratnei. Tā ir arī ierosme lasītājiem pašiem veidot rakstus, meklēt tālāk un izzināt raksta struktūras un tradicionālās kultūras mantojumu, kura nozīmīga sastāvdaļa gan sirmā senatnē gan arī mūsu dienās, ir latviešu ģeometriskais raksts un simboliskās zīmes.”
Valdis Celms, grāmatas ”Latvju raksts un zīmes” autors

Grāmatas “Zīme. Raksts. Nozīme” autore Inese Krūmiņa ir matemātiķe, jostu audēja un folkloriste un uz latviešu zīmēm un rakstiem aicina paraudzīties no neierastāka skatupunkta: apvienojot analītisko un simbolisko.

Grāmatas izdošanu ir atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds

LEAVE A REPLY