22. un 23. novembrī VIENOŠANĀS LATVISKAJĀ DZĪVESZIŅĀ ciklā Baltu Sakrālais Mantojums

4293

Ādažu Kultūras centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos

Vienosimies kopīgā latviskās dzīvesziņas izpratnē un tradicionālās kultūras vērtību kopšanas pamatvirzienos!

Pirms 25 gadiem mēs sadevāmies rokās, vienojoties kopīgā domā būt brīvai, stiprai un radošai tautai. Tagad ir pienācis brīdis vienoties tālākā mērķī, tautas ilgtspējas un attīstības stiprināšanai.

Mūsu senči, latviešu un līvu priekšteči gadu tūkstošiem ir dzīvojuši saskaņā ar dabu un Visuma likumiem, kopdami mūsu Māras zemi, lai tā būtu spēcinoša un auglīga nākamajiem simtiem paaudžu.

Svešu tautu vērtību un kultūras ietekmē, mūsu iepriekšējās paaudzes, cauri gadu simtiem, ir spējušas saglabāt to latvisko pamatu, kas veido latviešu nāciju un identitāti. Mūsu dienās jāturpina mūsu senču iesāktais un jāsargā latviskā dzīvesziņa, gan to kopjot, gan iedzīvinot, gan nodrošinot tās gaitu līdzi laikam.

Ir pienācis mūsu laiks!

Šai kultūru simbiozes laikmetā latviešiem, kas dzīvo saskaņā ar tautas dzīvesziņu, to kopj, vairo un apzinās, kā augstāko tikuma avotu, jāspēj rast vienprātība kopējam tautas attīstības ceļam, vienotam mērķim, lai saglabātu simtiem paaudžu veidoto kultūras mantojumu, kas nodrošinās latviešu tautas suverēnas patības pamatu.

Konferences uzdevums:

Vienoties jēdziena latviskā dzīvesziņa izpratnē – kopā veidojot latviskās dzīvesziņas vadlīnijas, tās sasaistot ar mūsu valsts galveno pamatdokumentu – Latvijas Republikas Satversmi, nodrošinot šīs izpratnes iedzīvināšanu tautā.

Konferences mērķi:

Stiprināt latviešu tautas pašapziņu un pārliecību par stabilu pašnoteikšanos un izaugsmi esošajā Latvijas teritorijā Pasaules pārmaiņu kontekstā.

Rosināt tradicionālo kultūras vērtību izpratni, izplatību un zināšanu sekmīgu pielietojamību katra indivīda identitātes, ģimenes un savstarpējo attiecību veidošanā un izkopšanā.

Sekmēt zinātnieku, nozaru profesionāļu, varas pārstāvju, nevalstisko organizāciju, izglītojošo iestāžu pārstāvju un uzņēmēju savstarpējo sapratni un sadarbību tradicionālās kultūras un vēstures padziļinātā izpētē un vienotību tautas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pamatvirzienu veidošanā.

Sekmēt šādu konferenču un cita veida pieredzes apmaiņas pasākumu cikla regularitāti, ilgtspējību un daudzveidību visās Latvijas daļās.

Konferences mērķauditorija:

Latvieši un citu tautību Latvijas iedzīvotāji, kuri ir ieinteresēti savas personības izaugsmē caur nacionālās pašapziņas stabilizēšanu un tradicionālās dzīvesziņas pielietošanu ikdienā.

Konferences formāts ir veidots tā, lai būtu iespējams iepazīties ar labo piemēru praksi, teorētiskajām zināšanām un jaunākajiem atklājumiem.

Konferences valoda:

Konferences valoda ir latviešu.

Konferenci organizē:

Radošā apvienība DZĪVOTPRIEKS

Atbalsta:

LAIMA ; Ādažu Īstie Čipsi

Sadarbības partneri:

Latviskās dzīvesziņas centrs ZALTIS

www.spekozols.lv

Biedrība Saulei

Pirts skola

Dalība konferencē tikai ar iepriekšēju pieteikšanos.

(Pieteikšanās līdz 21. novembrim)

 >>>PIETEIKTIES<<<

Informācija par nokļūšanu un nakšņošanas iespējām >>>ŠEIT<<<

 

Papildus informācija pieejama arī organizatoru informatīvajā vietnēs:

https://www.draugiem.lv/ev/18628908:50129/baltu-sakralais-mantojums

https://www.facebook.com/events/706633159423741/

 

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY