Skaitļi un simboli baltu tradicionālajā kultūrā.Valdis Celms, mākslas zinātņu maģistrs, semiotiķis.

3410

LEAVE A REPLY