Pirts /// JĀŅI

4344

Atjāj Jānitis pa rudzu lauku,
Asniņus celdams, zāliti mīdams.

LEAVE A REPLY