Pirts /// JĀŅI

2974

Atjāj Jānitis pa rudzu lauku,
Asniņus celdams, zāliti mīdams.

LEAVE A REPLY