Pirts /// JĀŅI

3468

Atjāj Jānitis pa rudzu lauku,
Asniņus celdams, zāliti mīdams.

LEAVE A REPLY