VASARAS SKOLA – 9DIENAS, 9SAULES, 9RITI

2781

 

Vītolu ģimene un Druvienas cilts aicina

DZIESMOTĀ CEĻOJUMĀ PA SAULES KOKU, LATVISKAJĀM GADSKĀRTĀM UN GARA SPĒKA AVOTIEM

Mēs esam pieraduši balstīties uz iepriekšējo pieredzi, līdz ar to arvien mazāk un mazāk gūstam jauno, un tad dzīve kļūst tāda kā aplaupīta, kļūst aizvien pelēkāka. Kad bijām mazi, mums tā izskatījās tik krāsaina! Taču mēs vienkārši esam aizvēruši savu viedo daļu, kura spējīga redzēt lietas arvien no jauna, IERAUDZĪT to PIRMREIZĪBU. Mēs paši varam RADĪT šo PIRMREIZĪBU caur savu radošo daļu, bet diemžēl ierastības rutīnā kļūstam par patērētājiem, pārstājam augt. Ārējā pasaule  ir tikai iekšējās pasaules atspoguļojums. Ja iekšējā mēs vairāk balstāmies uz racionālu aprēķinu, patērējot veco, arhīva enerģijas depozītu, tad, skatot vai pieredzot kaut ko otrreiz, mūsos šīs enerģijas jau ir mazāk, un no reizes uz reizi kļūst arvien mazāk. Savukārt ikviens jauns tēls, pirmreizīga pieredze, sajūtu piepildītība mums nāk ar 100% enerģiju, jo Esība to nežēlo . Dievs grib dzīvot interesanti! /intervija ar J.Vītolu www.domatajs.lv

SAUĻU CEĻOJUMA LAIKĀ

 • AT-RADĪSIM pilnīgāku veselumu, SASKAŅU un LĪDZSVARU mūsdienu sadrumstalotajā laikā, domāšanā un dzīves pieredzē
 • HARMONIZĒSIM SEVI, vispusīgi un kompleksi – dažādos savstarpēji papildinošos veidos,
 • veidosim sadarbības veidus, kuri dos iespēju būt kopīga piedzīvojuma LĪDZRADĪTĀJIEM

MĒS PRIECĀSIMIES, JA DRUVIENĀ:

 • sajutīsi un iemācīsies 100-200 tautasdziesmas un ļausies tām sevi izdziedāt un dziedināt,
 • apzināsies tautasdziesmu un sevis paša mirdzošo kodolu – SAULI SEVĪ,
 • iegūsi harmoniju savā jūtu pasaulē un labu sajūtu fiziskajā augumā,
 • atradīsi saskaņu starp jūtām un prātu, iekšējo un ārējo, pagātni un nākotni, garīgo un fizisko,
 • nostiprināsi dvēseles pašizpausmi katrā iekšējā vai ārējā darbībā,
 • atradīsi iespējas savas jūtas, dvēseles aicinājumu izteikt radoši,
 • iespēsi brīvāk, laimīgāk, radošāk, mijiedarboties ar citiem,
 • atklāsi savu melodiju, savu vīziju, savu jūtu rakstu, savu dvēseles spēku, kurā dzīvot

SAVU RADOŠO PIRM-/VIEN-REIZĪBU RADĪSI

 • izdziedot 9 Saules, apzinoties sevi visā daudzējādībā,
 • izdziedot Austras koku, tā apzinoties kā pagātne un nākotne ir klātesošas šajā mirklī un kā tās spēj mainīties saskaņā ar dvēseles uzdevumu,
 • izdziedot gada ritu saistībā ar mūža ritu, dažādos vecumos, apzinoties Dzīves un mūža dinamisko veselumu,
 • veicot dažādas fiziskās/enerģētiskās prakses,
 • atrodot sev piemērotāko jūtu un attiecību sakārtošanas metodi,
 • ierakstot jaunās dvēseles sajūtas pašizšūtā kreklā,
 • izsakot sajusto un neizsakāmo:
  • skaņās (kokles vai citu instrumentu spēlē, SAVAS īpašās DZIESMAS atrašanā),
  • vizuālos tēlos (meditatīvā glezniecībā, akvarelī, oglē, mandalā),
  • sataustāmās formās (mālā, metālā, kokā)
 • atverot jūtas saskarsmē ar citiem,
  • palīdzot viens otram Dvēseļu grupu darbā,
  • pārvarot kopīgos šķēršļus komandu spēlēs,
  • meklējot kopīgās atbildes apļu meditācijās,
  • uzturot mīlestības un sadarbības lauku
 • nostiprinot izlēmību, pievienojoties svaigēdēju gudrību ciklam (stiprinot gribu, var vieglāk panākt izmaiņas dzīvē),
 • iepazīstot un lasot zālītes savas attīrīšanās pirtij,
 • izvēloties tos darbības un sadarbības veidus, kas katram tuvāki un svarīgāki

————————————————

KĀPĒC TAUTASDZIESMAS?

Mūsu dainu kodols ir radīts no  apziņas „šeit un tagad”. Dainu teicēji redz – viss tiek viņu acu priekšā radīts no mīlestības gaismas, tīrības un skaistuma.  Arī cilvēki paši. Viņi redz ar dvēseles – Saules meitas acīm. Tas ir viens solis ceļā pie īstenības. Tam seko  apzināšanās „vienmēr un visur”. Viss ir mūžīgs, dzīvs un klātesošs, nemirstīgs un pārtopošs, nepārtraukti jaunos veidos pārplūstošs.  Es sauktu to par redzējumu ar Dieva dēla acīm. Jūs taču zināt – Dainu mistērijas īpašākais brīdis notiek, kad Saules meita satiek Dieva dēlu

Nepārprotami – tautasdziesmu kodols izsaka zināšanu par to, kas ir radīšana, kāda ir cilvēka vieta tajā. Tās vedina uz viedumu – tiešu zināšanu caur pilnvērtīgu īstenības uztveri.

Veselība ir viena, slimības – daudzas.  Dainu uzdevums kā veseļotājam ir  sataustīt to punktu, kas ir slims, kurā ir meli, un sākt no šī punkta atveseļot, vest uz cilvēka paša gaismu. Tam dažreiz noder arī īpašu uzdevumu dainas.  Vairāk tomēr dziesmu ir laikus sagatavojošas, audzējošas. Tās audzē cilvēkā tīru, viņa dvēseles jūtu plūdumā sakņotu tēlu sistēmu.  Visam, kam cilvēkam ir jāiziet cauri, ir dotas dainas profilaksei – palīdzēt ieiet jaunā posmā, ciklā – tā teikt, iniciācijas rituāli. /intervija ar J.Vītolu www.domatajs.lv

Vairāk ziņu http://www.druviena.lv/nometnes/9-saules-vasaras-skola/

Kā arī: https://www.facebook.com/events/866806383411100/

https://www.facebook.com/druviena.cilts?fref=ts

LEAVE A REPLY