22. septembrī Baltu Vienības uguņu sasaukšanās

3243
  1. g. 22. septembrī (otrdienā) laikā no plkst. 20.00 līdz 21.00, lai daudzinātu Baltu vienības dienu, aicinām visus baltu pēctečus Lietuvā, Latvijā un visā pasaulē iesaistīties Baltu Vienības uguņu sasaukšanās norisē un aizdegt ugunis kalnos, pilskalnos, svētkalnos un citās ar baltu vēsturi saistītās vietās. Pirms 779 gadiem baltu ciltis apvienojās un Saules kaujā sakāva Zobenbrāļu ordeni. Saules kaujas dienu Lietuvas un Latvijas saeimas ir pasludinājušas par Baltu Vienības dienu. Toreiz, tālajā 1236.gadā kaujas priekšvakarā tika iedegta uguns, kas bija zīme: mēs esam klāt! Uguns uz tāla kalna ar ir zīme: mēs esam. Uguns iedegšana vienā laikā nozīmē vienotību.

Baltijas jūras Austrumu piekrastē dzīvojošos ļaudis kopš sirmas senatnes ir vienojuši kopīgi senči, kopīgas tradīcijas, ikdienas ierašas un radniecības saiknes. Kopīgas saknes ir baltu cilšu valodām un kultūrai. Kaimiņos mītošajām baltu ciltīm ir gadu tūkstošiem sena vēsture, – baltiem bieži ir nācies cīnīties ar iebrucējiem, aizstāvēt savu zemi, savu un savas tautas dzīvību un kultūru. Mēs esam izdzīvojuši, jo mūsu spēks, tiklab dzimtenē, kā trimdā esot, ir bijis un joprojām ir vienotība un ticība.

šīs idejas aizsācēji – Šauļu Dabas un kultūras mantojuma aizsardzības klubs “Aukuras” –, kā vienmēr, ir izveidojuši tiešsaistes karti, kurā katrs varēs redzēt gan savu, gan kaimiņu, gan visas pārējās Baltu Vienības uguņu iedegšanas vietas. Tāpēc gan kopienas un organizācijas, gan atsevišķas personas, kuras 22. septembrī laikā no plkst. 20.00 līdz 21.00 piedalīsies Baltu Vienības uguņu sasauksmē, aicinām par to paziņot koordinatoriem, norādot vietu, kur uguns tiks iedegta, kas to iekurs, un kontaktus saziņai.

Piemēram: 

Girniku kalns, Bubiu seņūnija, Šauļu raj. Uguni 22. septembrī plkst. 20.00 iedegs Šauļu Dabas un kultūras mantojuma aizsardzības klubs “Aukuras”. Pasākums sāksies plkst. 18.30. Plašāk: 
www.aukuras.lt. Tālrunis saziņai: +37068612612 (Darius), info@aukuras.lt. (koordinātes: 439532, 6192546 (LKS)).

Sauliešu pilskalns, Ķekavas novadā Katlakalnā 22. septembrī plkst. 20.00 Baltu vienības uguni iedegs Gunta Saule un Katlakalna folkloras kopa RĀMUPE.. Vairāk – http://kalnakopa.blogspot.com/ , tālr. saziņa – +371 28846708
(koordinātes: 56°52’36″N 24°11’31″E

Lai varētu precīzi atainot kartē vietu, ļoti vēlams norādīt tās GPS koordinātes.

Par katru pieteikto vietu paziņosim, lai kaimiņos esošie zinātu par Jūsu iedegto Vienības uguni, redzētu to no citiem kalniem un priecātos par to. Aiciniet draugus iedegt ugunis tuvējos kalnos, lai jūs redzētu cits citu! Ja atrodaties ārzemēs un Jums nav iespējas aizbraukt uz baltu vēstures vietām, iededziet uguni mājās vai pievienojieties trimdas kopienām viņu Baltu uguns iedegšanas vietās: lai Baltu Vienības uguns zīme ceļo pa baltu zemēm un visu pasauli! 

IEVĒRĪBAI! Pilskalnos un citos dabas un kultūras mantojuma objektos, ja tur nav jau iekārtota ugunskura vieta, nededziniet uguni tieši uz zemes, jo tā jūs varētu izdedzināt robu vēstures grāmatā: sabojāt arheoloģisko slāni, kam var būt nozīme vēstures izzināšanā! Ja kalns ir apaudzis ar kokiem vai citādi traucēta redzamība, paceliet uguni kārts galā, varat palaist lidojošos lukturīšus, dot signālus ar lāzera stariem vai tml. Lūdzu, atcerieties Baltu Vienības dienas norises saskaņot ar Jūsu izvēlētās vietas saimniekiem: īpašniekiem, pārvaldniekiem, pašvaldību vai tml., it īpaši, ja tās ir aizsargājamas dabas un kultūras mantojuma vietas.

Ieteikumi svētku svinēšanai:

Izvēlieties ar baltu vēsturi saistītu vietu: pilskalnu, svētkalnu, senkapus, mitoloģisku vietu, cīņu vai citu piemiņas vietu. Iesakām sazināties ar citiem tuvējiem Baltu Vienības dienas atzīmētājiem, kuru kontaktus atradīsiet Baltu Vienības dienas uguņu kartē: https://maps.google.com un saskaņojiet uguns iedegšanas vai citu gaismas zīmju laiku, lai zinātu, kad cits uz cita pusi lūkoties! Pirms uguns iedegšanas iesakām sarīkot talku un sakārtot apkārtni, sagatavoties svētkiem: izveidot ugunskura vietu, sagatavot malku, savākt atkritumus. Ja tuvumā ir citi interesanti objekti, var apmeklēt arī tos. Sapulcējieties un iepazīstieties: sūtiet kausu (krūzi vai citu trauku) ar dzērienu un/vai maizes klaipu pa apli, vēlot cits citam un visiem kopā vienotību… Pastāstiet, kāpēc jums ir svarīga baltu piemiņa un vienotība… Nodziediet kopīgu dziesmu, saklājiet atnesto “groziņu” galdu… Runājiet par baltu vēsturi: uzaiciniet zinošu cilvēku, kurš pastāstītu par baltu tautu vēsturi, dzīvesziņu, īpatnībām, vienotību! Iededziet uguni! Baltu Vienības diena ir arī Rudens Vienādību diena, tāpēc varat Baltu vienības dienu svētīt saskaņoties ar dabā notiekošajām pārvērtībām. Vērojiet debesis un apvārsni, saskaitiet, cik Baltu Vienības uguņu varat redzēt! Radiet paši sev svētkus: dziediet, dejojiet, cienājieties, dalieties pārdomās… Sūtiet ziņas draugiem un paziņām!

Baltu Vienības dienas kūrētāji

Latvijā

Lietuvā

2015.g. Baltu Vienības ugunis iedegs – žemelapis/karte – jautājuma zīmes nozīmē, ka pagājušā gadā šai vietā ugunis dega. Vai degs arī šogad? Un vai to būs vēl vairāk? Viss atkarīgs no mums.

Ar cieņu, Gunta Saule
tālr.: +371 28846708
http://dziveszinazaltis.blogspot.com/

LEAVE A REPLY