Latvisko tradīciju kopēji pulcēsies sadarbības saietā

2996

Turpinot cikla Baltu sakrālais mantojums labākās tradīcijas, esam nonākuši jaunā attīstības posmā. Daudzās iepriekšējās tikšanās reizēs ir notikusi vērtīga zināšanu apmaiņa starp latviskās dzīvesziņas kopējiem, ideju līderiem, zinātniekiem , publicistiem, interesentiem un viedajiem. Tādēļ pienācis arī mūsu laiks tapt no domātājiem par zinātājiem un no zinātājiem par darītājiem, kopējiem, stiprinātājiem un daudzinātājiem. Tādēļ aizvien vairāk ļaužu vienojas kopīgā sadarbības tīklā – Latviskā dzīvesziņas pasaule. Kopīgo darbu sākam jau 28. novembrī ar pirmo tikšanos SADARBĪBAS SAIETĀ, Ādažu kultūras centrā , Gaujas ielā 33a.

PLAKATS_programma copy

Sadarbības saiets ir viens no jaunā latviešu sadarbības tīkla “Latviskās dzīvesziņas paSaule” plānotajiem pasākumiem, kas vieno cilvēkus ar mērķi nostiprināt latviešu tautai raksturīgo tradīciju, kultūru un dzīvesziņu tautas ilgtspējas un attīstības stiprināšanai, lai, sagaidot Latvijas 100. gadu, Latvijai dāvātu latvisku Latviju.

„Mūsu nākamais kopīgais darbs ir radīt sadarbības tīklu, kas būs pieejams internetā – kā latviskās dzīvesziņas notikumu un kopienu karte. Tā darbosies kā saziņas centrs starp tiem, kas vēlas izzināt un stiprināt savu patību caur tautas tradīcijām un latviskās dzīvesziņas kopējiem,” stāsta „Radošās Apvienības DZĪVOTPRIEKS” pārstāve Inese Krūze. Lai īstenotu šo ieceri, ir uzsākta līdzekļu vākšana vietnē www.projektubanka.lv, kur ikvienam ir iespēja atbalstīt kopīgo mērķi un kļūt par latviskās dzīvesziņas paSaules daļu.

Sadarbības tīkla “Latviskās dzīvesziņas paSaule” mērķis ir rūpēties par latviešu tautai raksturīgo kultūru un dzīvesziņu šodienas Latvijā. Latviskā dzīvesziņa dod latviešu garīgās un tikumiskās vērtībās balstītus orientierus, tautas pieredzē balstītu pasaules izpratni un pārliecību par tradīciju īpašo, nepārejošo nozīmi, kas palīdz nenomaldīties mūsdienu pasaulē neatkarīgi no dzīvesvietas, nenoliedzot arī sinkrētisko mijiedarbi ar citām reliģijām un pasaules uztverēm. Māca lepnumu par piederību senai un nozīmīgai kultūrai un garīgai tradīcijai. Palīdz saprast savas dzīvošanas dziļāko jēgu, paaudžu paaudzē mantotās sakrālās dzīves vērtības un laimes formulu ģimenē, tautā, cilvēcē.

Šo sestdien SADARBĪBAS SAIETĀ tiks apzināta aktuālā situācija un izvirzīti tālākie darbi, lai mērķtiecīgi nostiprinātu latviskās dzīvesziņas izpausmes šodienas Latvijā. Sadarbības saietu rīko Ādažu Kultūras centra tradīciju kopa „Ābols”, sadarbojoties ar “Radošo apvienību DZĪVOTPRIEKS” un “Latviskās dzīvesziņas paSauli”.

Saieta norise ir iespējama pateicoties sociāli atbildīgiem uzņēmumiem SIA „Kurbads un Ko”, SIA „Spilva”, SIA „Printmix”, grauzdētavai Rocket Bean un citiem.

Par saieta norisi informācija būs pieejama www.latviskadzivesina.lv

Informāciju sagatavoja: Latviskās dzīvesziņas paSaule preses centrs

Kontakttālrunis: 29289859

e-pasts: pasaule@latviskadziveszina.lv

LEAVE A REPLY