Viss par Lieldienām grāmatā “Saules gads. Lielā diena”!

Viss par Lieldienām grāmatā “Saules gads. Lielā diena”!

3710

300x0_liela_diena_1Saules gads. Lielā diena

Gadskārtu svētku svinēšana saliedē ļaudis, viņu enerģiju, spēku, vēlējumus, labās domas un ļauj tiem stingri stāvēt uz zemes, cienīt savus senčus un ticēt nākotnei. Svētku rituāli attīra no ikdienišķuma, veicina svētku dalībnieku harmoniju pašiem ar sevi, ģimeni, sabiedrību un dabu.

“Saules gads. Lielā diena” ir grāmata ģimenēm, skolotājiem un ikvienam, kam interesē tautas tradīcijas, bet jo īpaši tiem, kas vēlas gūt personīgu, mūsu tautas tradīcijās balstītu svētku svinēšanas pieredzi. Grāmatā sniegtas atbildes uz jautājumiem kad svinama Lielā diena; kur veicami dažādi Lielās dienas rituāli; kas ir šo svētku dalībnieki; ko dara Lielajā dienā un kāds ir svētku darbību nolūks. Grāmatas saturu ilustrē bagātīgs vizuālais materiāls: svētku norises fotogrāfijas, autentisku etnogrāfisko priekšmetu attēli, Ilzes Briškas zīmējumi.

Grāmata veidota no 3 daļām:
1. daļā apkopotas un skaidrotas Lielās dienas svētku tradīcijas no laika, telpas, dalībnieku un veicamo rituālu aspekta. Bez zināmajiem svētku atribūtu un darbību skaidrojumiem šajā grāmatas daļā ietverts arī jauns, oriģināls skatījums uz Lielās dienas rituālu apjēgumu un izpratni;
2. daļa ir veidota kā mācību grāmata, lai palīdzētu bērniem kopā ar pieaugušajiem ļoti personīgi un atbildīgi iesaistīties svētku sagatavošanā un svinēšanā. Tajā apkopoti oriģināli integrēti mācību materiāli, kas aplūko Lielās dienas tradīcijas saistībā ar dabas, sabiedrības un valodas likumsakarībām, mūziku, mākslu, mājturību;
3. daļā ir piedāvāti metodiskie ieteikumi Lielās dienas tradīciju apguvei sākumskolā. Tie ietver ar Valsts pamatizglītības standartu saskaņotu oriģinālu Lielās dienas tradīciju programmu 1.–4. klasei darbam integrētā mācību modelī; mācīšanās būtības, mērķu un sasniedzamo rezultātu raksturojumu; ieteikumus skolotājam, kā vislabāk realizēt piedāvāto mācību saturu.

Grāmatas autores ir vākušas, pētījušas un praktizējušas latviešu folkloru, veidojušas mācību līdzekļus:
Aīda Rancāne, bioloģijas doktore, filozofijas maģistre, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece, grāmatas “Maskas un maskošanās Latvijā” un vairāku pētniecisku rakstu autore, tautas mūzikas izpildītāja;
Gunta Siliņa-Jasjukeviča, pedagoģijas doktore, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas docente, mācību līdzekļu un metodisko materiālu autore, folkloras kustībā darbojas kopš 1988. gada;
Ilze Briška, pedagoģijas doktore, mākslas maģistre, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas docente, mācību līdzekļu un metodisko materiālu autore.

Grāmata iegādājama internetā , Zvaigzne ABC un citos labākajos grāmatu veikalos!

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY