Lai labāk izprastu Meteņa maskošanās tradīcijas, ieslēdzām ONE ONEtelpās folkloras pētniekus un laikmetīgos dejotājus.

https://www.youtube.com/watch?v=KkWHZCxOR0g

Paldies!
– Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošai pētniecei Aīdai Rancānei
– Tradicionālās kultūras pētniekam un praktiķim, folkloras kopu GRODI, MĀLIS, RĀMUPE, ARTAVA vadītājam Andrim Kapustam.
– Latvijas Kultūras akadēmijas Laikmetīgās dejas mākslas studentēm
Sabīne Neilande
Laura Gorodko
Līga Ūbele
un Latvijas Kultūras koledžas Laikmetīgās dejas studentiem.
Emils Radziņš
Marģers Vanags

Producents: Otto Treimanis
Režisors: Artūrs Zeps
Operātors: Otomars Berzins

Iegūtās zināšans vari pielietot Metenis. Alus un folkloras festivāls

xxxxxxxxxxxxxxxxx
CAPTIONS AVAILABLE

Every Metenis. Alus un folkloras festivāls at the height of the festivities you will notice strange guests – fertility spirits Ķekatas and Budēļi.

To understand the inner workings of masks and traditions of maskings we decided to lock in together folklore experts and contemporary dancers.

Learn the proper way of celebrating Meteņi!

LEAVE A REPLY