DOMĀ. DARI. LATVISKI

Jau 10. reizi tiksimies latviskumu cildinošajā notikumā - Latviskās dzīvesziņas saietā (iesākumā dēvētā par konferenci "Baltu mantojums"). Saieta mērķis ir caur kopā sanākšanu veldzēties latviskuma pļavā, iedvesmoties no domātājiem, gūt jaunas atziņas no darītājiem un augt. Saiets ir vieta, kur valda atkalredzēšanās prieks, tiek stiprināts mūsu tautas gars un saknes.

1802

Jau 10. reizi tiksimies latviskumu cildinošajā notikumā – Latviskās dzīvesziņas saietā (iesākumā dēvētā par konferenci “Baltu mantojums”).
Saieta mērķis ir caur kopā sanākšanu veldzēties latviskuma pļavā, iedvesmoties no domātājiem, gūt jaunas atziņas no darītājiem un augt. Saiets ir vieta, kur valda atkalredzēšanās prieks, tiek stiprināts mūsu tautas gars un saknes.

Šī gada programma:
9.30 – 10.00: Ierašanās; Saieta dalībnieku reģistrācija;
10.00: Saieta atklāšana, muzicē Anda Ābele.

DOMĀ LATVISKI:
Par latviskumu un tā nozīmi saietā runās:
10.30 Eva Mārtuža, rakstniece;
11.10 Voldis Prancāns, zintnieks;
11.50 – 12.10 kafijas pauze;
12.10 – 12.30 muzikāls vēstījums;
12.30 Raivis Zeltīts, polistiski aktīvs cilvēks;
13.00 Jānis Ozols, psihoterapeits
13.40 muzikāls vēstījums

14.00 – 15.00 PUSDIENU PAUZE, tikšanās ar amatniekiem un mājražotājiem

DARI LATVISKI, domapmaiņa no 15.00 – 17.00:

Mantojuma nodošana – izaicinājumi un risinājumi:  
Prasmes un zināšanas izsenis tika nodotas dzimtas ietvaros – no paaudzes paaudzē. Šobrīd katram cilvēkam ir mērķttiecīgi jāapgūst sentēvu zināšanas. Pieaugušie, ja vēlas, spēj tam rast risinājumu, tomēr – rodas jautājums, kā šīs zināšanas un prasmes nodot bērniem un jauniešiem – kā viņos radīt interesi par tradicionālo kultūru un piederību latviskajam.

Domapmaiņā aicinām piedalīties ikvienu, kurš pats ir ceļā izzinot sentēvu zināšanas, gan tos, kas mērķtiecīgi darbojas, sniedzot iespēju gan lieliem, gan maziem iepazīt un iedzīvināt savā dzīvē tradicionālās kultūras vērtības – folkloras kopu dalībnieki, nometņu, saietu rīkotāji, skolu pārstāvji.
Domapmaiņas virzītāji:

Gunta Saule, folkloriste;
Ieva Eltermane, tradicionālo amatu nometņu rīkotāja;
Rinalds Rudzītis, saieta Trejdeviņi rīkotājs.

Domapmaiņu vadīs: Evija Rudzīte, saieta Trejdeviņi rīkotāja.

Domapmaiņa: Vai latviskumam ir nākotne?:

Saskaroties ar kultūru saplūšanu, robežu izjukšanu un vērtību maiņu, ir jāsaprot latviskuma loma šodienas Latvijas iedzīvotāju dzīvē (t.sk. emigrējošo latviešu dzīvē), pievēršot uzmanību instrumentiem ar kādiem mēs spējam veicināt lepnumu par latviskumu, lai, ne tikai, Latvijas simgadei pa godu baltu zīmes rotā mūs vai iededzas Jāņu uguns, atskan senās balsis un ievibrējas kokles skaņa, bet, lai latviskums kļūst par tautas lepnumu. Aicinām ik vienu, kurš vēlas nostiprināt latviskumu savā dzīvē un ik vienu, kurš cildina tradicionālās zināšanas, saglabā tās, rada un iedvesmo – amatnieki, rituālu un godu vadītāji, tradicionālās kultūras pētnieki.

Domapmaiņa ir vērsta uz to, lai izprastu kā veicināt lepnumu par latviskumu un piederību baltu kultūrtelpai. Kāda loma ir seno amatu meistariem, tradicionālās kultūras pārstāvjiem latviskuma nostiprināšanā.

Domapmaiņas virzītāji:

Annele Slišāne, 100 deču autore;
Lauma Celma, biedrības “Sadarbības platforma” valdes priekšsēdētāja;
Aigars Liepiņš, vietvārdu pētnieks.

Domapmaiņu vadīs: Andrejs Broks,  Latvijas Dievturu sadraudzes dižvadonis.

17.00 Savstarpējā iepazīstināšana ar Domapmaiņu galvenajām atziņām.
17.30 – 19.00 Saieta saviesīgā daļa – DANČI, kopā ar tradīciju kopu “ĀBOLS” un f.k. “PUTNI

Aicinām savlaicīgi reģistrēties dalībai saietā, aizpildot pieteikuma anketu: ŠEIT

LEAVE A REPLY