17. un 18. novembris konference „Kas ir Baltu pirts”

7668

Kas ir Latviešu pirts? Kas ir Baltu pirts? Jēdzieni, kurus bieži lietojam, bet kuru būtība nav pilnībā noformulēta. Saskarsmē ar citu tautu pirts kultūrām šiem jēdzieniem būtu jābūt nodefinētiem. Kas to darīs, ja ne mēs paši?

Tādēļ Biedrība „Latvijas Pirts savienība” rīko:

tematisku konferenci „Kas ir Baltu pirts”

Vieta: Raunas novads, Raunas pagasts, zemnieku saimniecība „Jaun-Ieviņas”

Laiks: 2012. gada 17. un 18. novembris (sākums 2012.gada 17.novembrī plkst. 10:00).

Mīļi gaidīti visi, kuriem šis jēdziens ir svēts un kuri gatavi aktīvi piedalīties konferences darbā.

Konferencē piedalās un ar savu pieredzi dalīsies: Valdis Celms, Aija Mikova, Teodors Karlsons, Ziedonis Kārkliņš, Alvis Paeglītis, Valda Vītola, Anita Reščenko, Juris Batņa un citi.

Pieteikšanās: pie Ziedoņa Kārkliņa, tālrunis: 29527291

Dalības maksa: LVL 35,00 (dalība konferencē tiek akceptēta pēc puses no izmaksu samaksas) Pēc konferences būs iespēja baudīt pirtiņu.

Atlaides: 

1)      Latvijas Pirts savienības biedriem (ja nomaksāta biedru nauda) – LVL 10;

2)       ģimenēm LVL 5,00 no cilvēka.

Citas izmaksas:

1)      Ēdināšana – LVL 18,00 no cilvēka par divu dienu ēdināšanu.

2)      Naktsmītnes LVL 5,00 no cilvēka.

Apmaksas kārtība:

pārskaitot uz Biedrības „Latvijas Pirts savienība” kontu:

biedrība „Latvijas Pirts savienība”

Reģistrācijas Nr. 40008081616

Konts: AS Swedbank, LV98HABA0551007051705, kods: HABALV22

Maksājuma uzdevumā jānorāda, Vārds, uzvārds, dalības maksa/daļēja dalības maksa konferencē 2012.g.17.-18.novembrī pie jebkura no Biedrības „Latvijas Pirts savienība” valdes locekļiem

Pasteidzieties, jo vietu skaits ir ierobežots.

Pasākumu plāns.

Sestdiena 17.11.2012.

10:00                Uldis Rudzītis              Atklāšana.

10:15 – 10:35    Alvis Paeglītis             Pamatuzdevumi.

Ziedonis Kārkliņš

10:35 – 12:30    Valdis Celms               Mēs, Balti, dievestības, vērtības un izvēles mūsdienu situācijā.

12:30 – 13:00                                      Diskusija par ziņojuma tēmu.

13:00 – 14:00                                        Pusdienas

14:00 – 15:00   Teodors Karlsons        Latviešu vēsturiskā pirts.

15:00 – 15:30                                    Diskusija.

15:30 – 16:00                                        Kafijas pauze brīvā dabā

16:00 – 17:00   Valda Vītola                Tautas dziesmas pirtī.

17:00 – 18:00   Anita Reščenko            Koku masāža pirtī.

18:00 – 19:00   Janeks  Volčeks            Māli latviešu pirtī.

19:00                                                    Vakariņas

19:30 – 20:30                                        Diskusija.

no 20:30                                               Praktiskas, latviskas izdarības pirtī.

 

Svētdiena 18.11.2012.

08:00                                                    Brokastis

09:00 – 10:00  Ziedonis Kārkliņš         Vai visi tautas ticējumi par pirti ir pareizi.

10:00 – 11:00  Aija Mikova                 Dzemdības pirtī.

11:00 – 11:30                                        Diskusija.

11:30 – 12:30  Juris Batņa                   Kritēriji, kad pirti var saukt par Latviešu pirti.

12:30 – 13:30  Alvis Paeglītis              Pārdomas par Baltu pirti.

13:30 – 15:00                                       Noslēguma diskusija.

15:00                                                    Pusdienas

Pasākuma organizatori patur tiesības mainīt uzstāšanās kārtību vai arī papildināt programmu. 

Lektori

 Ziedonis Kārkliņš

pirts meistars, dziednieks, Seno Baltu zīmju enerģētiskās sistēmas skolotājs, REIKI meistars-skolotājs, biedrības „Latvijas Pirts Savienība” dibinātājs un goda biedrs, Ziedoņa Kārkliņa pirts skola.

Uldis Rudzītis

Biedrības „Latvijas Pirts Savienība” valdes priekšsēdētājs, saimniecības „Jaun-Ieviņas” saimnieks, un pirtnieks.

Alvis Paeglītis

Bioloģijas zinātņu doktors, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas asociēts profesors, Zinātniskās laboratorijas vadītājs, biedrības „Latvijas Pirts Savienība” valdes loceklis, pirtnieku sertifikācijas komisijas vadītājs un pirtnieks.

Valdis Celms

Mākslas maģistra grāds, Latvijas Mākslinieku savienības biedrs un Dizaineru savienības biedrs, Latvijas Dievturu sadraudzes dižvadonis, latvju rakstu zīmes pētnieks, grāmatas „Latvju raksts un zīmes” autors, kur sistemātiski apkopota vairāk nekā 30 gadu laikā uzkrātās zināšanas un pētījumu rezultāti.

Teodors Karlsons

            Latvijā vienīgā Pirts muzeja veidotājs.

 Valda Vītola

Pirtniece no Gulbenes nov.

Anita Reščenko

Pirtniece no Aglonas nov.

Janeks Volčeks

Biedrības „Latgales pirts ordenis” vadītājs. Pirtnieks no Preiļu nov.

Aija Mikova

Sertificēta Vecmāte

Juris Batņa

Psihoterapeits, pirtnieks.

Uz tikšanos “Jaun-Ieviņas”

informācijas avots: http://www.pirtssavieniba.lv/lv/sakums/konferencebaltupirts/#.UKKsqIdJ7f0

LEAVE A REPLY