Juris Urtāns “Velna vietas Latvijā”

3167

Juris Tālivaldis Urtāns
Arheologs, kultūrvēsturnieks, vēstures zinātņu kandidāts (1988., Ļeņingrada, disertācija “Latvijas senās kulta vietas”), Latvijas vēstures doktors (1992.), habilitētais mākslas zinātņu doktors (1998., disertācija “Arheoloģijas piemineklis kā kultūrvēsturisks fenomens”). 1975.g. beidzis LVU Vēstures un filozofijas fakultāti kā vēsturnieks. Ir Eiropas arheologu asociācijas (EAA) un Aerālās arheoloģijas darba grupas (AARG) biedrs, Latvijas profesoru asociācijas valdes loceklis, filistru biedrības Lacuania valdes loceklis, Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas, Profesoru un Zinātniskās padomes priekšsēdētājs. Ir vairāk nekā 900 publikāciju autors, to skaitā vismaz 20 dažādu grāmatu autors, līdzautors un sastādītājs — divas grāmatas izdotas Stokholmā un Amsterdamā, vairāk nekā 180 zinātnisko rakstu autors.
Vairāk par J. Urtānu šeit: http://www.tradicijas.lv/?page_id=743
Juris Urtāns lasa lekcijas par tādām tēmām, kā baltu etnoģenēze, Latvijas svētvietas, Latvijas pilskalni, u.c.

Konference “Baltu sakrālais mantojums.”
Ir svarīgi meklēt gaismu savā iekšienē — zināšanu un gara gaismu. Zīmīgi, ka novembrī ir Latvijas dzimšanas diena, kad vairāk kā citkārt aizdomājamies par to, kas ir īstenā latvietība, kur ir mūsu saknes, no kurienes nāk mūsu zināšanas un mūsu spēks… Daudzi cilvēki sajūt, ka atkal ir atmodas laiks, tikai šoreiz nevis politiskās, bet garīgās atmodas laiks, kas pamazām liek pievērst uzmanību mūsu pašu vērtībām — esam izskrējušies pa pasauli, pamēģinājuši, izgaršojuši citu kultūru vērtības, meklējuši Rietumos un Austrumos, bet tagad, kā Sprīdīši, pamazām atgriežamies Mājās… Par to liecina kaut vai tas, ka arvien vairāk svinam īstos Saulgriežus, vēlamies uzvilkt tautastērpu, apmeklēt Latvijas svētvietas, uzzināt par dainām, baltu zīmju spēku un nozīmi.
Pateicamies konferences rīkotājiem par iespēju publiskot tās materiālus.

Meklē dzivotprieks TV arī citu konferences Baltu sakrālais mantojums lekciju ierakstus:

Ludmila Kortunova “Latvijas attīstības iespējas”
Valdis Muktupāvels “Baltu kultūras telpa. Mīts vai realitāte?”
Otto Ozols “Latvieši. Nācijas izveidošanās. Vai noriets?”
Juris Urtāns “Velna vietas Latvijā”
Gunta Saule “Dievturība, latviskā dzīvesziņa un riti mūsdienās”
Andris Ansis Špats “Latvijas spēka vietu unikalitāte”
Ilze Liepiņa “Dainu dzīvības spēks”
Andrejs Broks “Mūsu svētais mantojums.”
Jānis un Dace Vītoli “Dzīvot ar tēvzemi un tautas dziesmu sirdī”
www.dzivotprieks.lv

seko mums draugiem.lv un facebook.com, saiti meklē logā lapas kreisajā malā.

LEAVE A REPLY