Kas ir rāmava?

3518

Valdis Muktupāvels -”Baltu dabas svētnīcas semantisko slāņu skaniskā interpretācija”
Konferencē Baltu sakrālais mantojums.

Lekcijā tiek prezentētas trīs baltu dabas svētnīcu raksturojošo motīvu grupas: 1)Rāmava, kā vēsturiski dokumentēta dabas svētnīca – svētbirzs, to raksturo baltu valodu sakrālais termins ar sakni rām-; līdz mūsdienām ir identificētas vairākas rāmavas, galvenokārt ziemeļaustrumu Prūsijā; 2) Rāmavas svētais koks, kas aprakstīts Simona Grūnava “Prūsijas hronikā”; vairāki folkloras motīvi ļauj to pielīdzināt pasaules kokam; 3) pagānu priesteri un rituālu veicēji rāmavā – krīvi un vaidilas.
Šie motīvi ir ievīti oratorijā “Pārcēlājs/Pontifex”, kas ir postmoderna vīzija par mūsdienu pasaules garīguma, senu un jaunu kultūru mantojuma, visu lietu savstarpējās saistības un mijiedarbības tēmām. Tas ir mēģinājums uztaustīt pagāniskās un kristīgā pasaules saskari, reflektēt par tilta iespējamību starp tām, atrast tilta cēlāju (latīniski — “pontifex”).
Ar baltu dabas svētnīcu saistītie motīvi ir diezgan universāli, un tādējādi nozīmīgi gan vietēji, gan arī globāli. Ir paredzēta atsevišķu oratorijas fragmentu noklausīšanās.

LEAVE A REPLY