Augošā zinātkāre par mūsu tautas tradīcijām, izpaužas izglītojošu, praktisku un izklaidējošu pasākumu piedāvājumā. Aizvien palielinās to cilvēku loks, kas sāk apzināties latvisko dzīvesziņu un interesēties par tradicionālo kultūru.

Lai stiprinātu savstarpējo sadarbību un izpaust mūsu dzīvesziņu, Radošā apvienība DZĪVOTPRIEKS ir ierosinājusi kopīgi veidot latviskās dzīvesziņas paSauli.

Latviskās dzīvesziņas paSaules rašanās iemesls ir stiprināt tautas kultūru uzturošo latviešu sadarbību organizējot gan kultūras, gan izglītojošus, gan praktiskus pasākumus, veidojot pētījumus, rakstus, publikācijas, uzskates materiālus. Kopīgi svinēt gadskārtas svētkus, tikties klātienē lekcijās, konferencēs, forumos, nodarbībās, amatu darbnīcās, kur ikviens interesents var iegūt informāciju par mūsu tradicionālo kultūru un latvisko dzīvesziņu, nodrošinot kultūrvēsturiskā mantojuma pārmantojamību un tautas identitātes saglabāšanu mūsdienu globalizācijas laikmetā.

Lai vienotos par latviskās dzīvesziņas jēdziena izpratni, norisinājies ekspertu darbs vairāku gadu garumā. Darbā vairākās konferencēs un regulāru darba grupu tikšanos ietvaros, ir radīta latviskās dzīvesziņas jēdziena definīcija. Tās veidošanā piedalījušies tādi savu jomu speciālisti kā valodnieks Austris Grasis, Latvijas folkloras biedrības valdes priekšsēdētājs Andris Kapusts, Latvijas Dizaineru savienības priekšsēdētājs Andrejs Broks, tradicionālās kultūras pētniece Aīda Rancāne, saeimas deputāts Dāvis Stalts, mākslas zinātņu maģistrs Valdis Celms, folkloristi Gunta Saule, Baltu zīmju enerģētikas zinātājs Ziedonis Kārkliņš, pedagoģijas zinātņu doktore Gunta Siliņa – Jasjukēviča un citi.

Nākamais kopīgais darbs ir radīt sadarbības tīklu, kas būs pieejams internetā, kā latviskās dzīvesziņas notikumu un kopienu karte – sadarbības dalībnieku kopīgi uzturēts, nepārtraukti atjaunots ziņu avots par tradicionālās kultūras pasākumiem, atbalsta punktiem, organizācijām un kopienām, kas mērķtiecīgi izzina un kopj mūsu tautas tradīcijas un iesaistās zināšanu tālāk nodošanā.

Šobrīd vietnē latviskadziveszina.lv ir apskatāms izstrādāt plānotās interneta vietnes ieceres uzmetums – skice: responsive-paSaule copy

Lai īstenotu šo ieceri ir uzsākts finansējuma līdzdalības projekts sadarbībā ar Projektu Banku, kur ikvienam ir iespēja kļūt par latviskās dzīvesziņas paSaules daļu dodot savu pienesumu mērķa sasniegšanai. Projektam nepieciešamais finansējums tiks izmantots vietnes izstrādei no pašiem pamatiem – programmatūras izveidei, kas nodrošinās optimizētu informācijas atjaunošanu un datu bāzes veidošanu, aktuālo informāciju vienlaikus papildinot vairākiem simtiem lietotāju – latviskās dzīvesziņas kopējiem visos Latvijas novados un latviešu kopienu centros visā pasaulē.

Latviskās dzīvesziņas paSaule veicinās latviešu kopību – sadarbības tīkla karte darbosies kā saziņas centrs starp tiem, kas vēlas izzināt un stiprināt savu patību caur tautas tradīcijām un latviskās dzīvesziņas kopējiem.

Mūsu senči gadu tūkstošiem ir dzīvojuši saskaņā ar dabu un Visuma likumiem, kopdami mūsu zemi, lai tā būtu spēcinoša un auglīga nākamajiem simtiem paaudžu. Mums jāturpina mūsu tautas iesāktais un jāstiprina latviskā dzīvesziņa, gan to kopjot, gan daudzinot, gan nodrošinot tās gaitu līdzi laikam.

Mēs esam šaiSaulē, dzīvojam zem Saules – Pasaulē, pēc Saules rita – ejam pa Saules ceļu, paSaulei!

www.latviskadziveszina.lv

1 COMMENT

LEAVE A REPLY