Uz ikgadējo Latviskās dzīvesziņas SAIETU 4. novembrī Ādažu Kultūras centrā pulcējās latviskās dzīvesziņas kopienu un tradicionālas kultūras nozares pārstāvji, lai kopīgi izprastu Gadskārtas svētku aktualitāti mūsdienu sabiedrībā.

P1020196Andris Kapusts atklāj, ka neskatoties uz to, ka Gaskārtu svētki ir mūsu dzīvesziņas pamats, šī tradīcija mūsdienās ir ļoti maz pētīta. Iespējams, tieši tas ir iemesls, kāpēc mūsdienās notiek asas diskusijas par „ pareizo” laiku Gadskārta svētku svinēšanā, „pareizajiem” Gadskārtas nosaukumiem un citām niansēm. Tomēr Saieta galvenais mērķis bija atklāt Gadskārtas būtību un tajā veidot vienotu tradīcijas izpratni.

Roberts Šilings atzina, ka Latviskums nozīmē dzīvot saskaņā ar dabu un dabā nekas nav viennozīmīgs – katrs redz dabu atkarībā no savas izpratnes. Tas pats ir attiecināms uz šīm strīdīgajām niansēm saistībā ar Gadskārtas svinamajiem laikiem, tomēr apzinoties Gadskārtas būtību, mēs spējam izlīdzināties, rodot savstarpēju saskaņu. Šobrīd, sabiedrība vairāk koncentrējās uz savas kārtības ieviešanu, taču Inese Krūmiņa norāda, ka mūsu senču uzskata pamatā bija nevis kaut ko lauzt un mainīt, bet apjēgt kur es esmu (vieta kurā es dzīvoju), ieraudzīt tās likumsakarības, kas valda un iekļauties tajās.

P1020200Gadskārta ir gada kārtība – tā saistās ar dabas procesiem un, ieraugot šo kārtību, iekļaujoties šajos procesos, tiek praktizēta dzīvesziņa atbilstoša latviskajam pasaules tvērumam. Līdz ar to, ir jāsecina, ka Gadskārta un tās rits ir tieši saistīta ar Latviskās pašapziņas veidošanu un stiprināšanu. Tāpēc saieta laikā klātesošie tika aicināti iesaistīties pētniecības darbā –pirms katriem svētkiem piedalīties Latviskās dzīvesziņas paSaules saietos, lai izlīdzinātos izpratnē par Gadskārtas svētku nozīmi un bagātinātu savas zināšanas par svinamo dienu un rituālu tradīcijām un praktisko dzīvesziņas pielietojumu gada ritējumā.

>>> UZZINĀT VAIRĀK <<<

 

Kā arī tika nolemts veidot vienotu svinamo dienu kalendāru astoņām Saules gadskārtām, dodot iespēju ikvienam interesentam piedzīvot atbilstošās Gadskārtas raksturu. Svinamo laiku kalendārs un vietas varēs atrast Latviskās dzīvesziņas paSaules pasākumu un norišu kartē.

Saietā ar priekšlasījumiem uzstājās:

P1020180Dabmāra Beitnere – LaGalla, Andris Kapusts, Inese Krūmiņa, Sandra Aigare, Roberts Šilings, Līga Kolnleja, Solvita Lodiņa, Santis Freimanis. Mārtiņdienas rotaļas vadīja Lēdurgas folkloras kopa PUTNI.

Priekšlasījumu videoversijas tiks publicētas www.dzivotprieks.lv

Informāciju sagatavoja Inese Krūze

LEAVE A REPLY